Kirjoittaja Aihe: Meitä NATOtetaan  (Luettu 15308 kertaa)

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Meitä NATOtetaan
« : Lokakuu 01, 2009, 10:17:39 ap »
Meitä NATOtetaan

"Sotilasliitto NATO pyrkii alistamaan aseellisen ylivaltansa alle kaikki ne Euroopan sitoutumattomat valtiot, jotka vastustavat Yhdysvaltojen suosimaa yksinapaista valloitus- ja alistuspolitiikkaa. Suomessa on tarkoitus järjestää tammikuun lopulla v. 2010 sotilasliitto Naton seminaari, jossa käsitellään "NATOn lähivuosien toimintalinjauksia". Paikalle on tarkoitus kutsua myös NATOn pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen. Kyseessä on hyvin suunniteltu NATO-tuote-esittely, jonka tarkoituksena on valaa intoa maamme liittämiseksi NATOon. Suomi ei ole kuitenkaan NATOn jäsenmaa, eikä kansanäänestystä sotilasliiton jäseneksi liittymisestä ole edes suunnitteilla.

NATO ei ole rauhaa turvaava liittouma. Sotilaallisen voimankäytön hyväksyntä on muuttunut NATOssa jo toiminnaksi ja käyttäytymiskoodiksi NATOn tehtävänä on toteuttaa käytännössä sotilaallisin keinoin kansainvälisen kapitalismin arvomaailman ja etujen turvaamista. Nato on edelleen sotilasliitto, joka käy hyökkäyssotaa eri maailmankolkissa. Naton luonnehtiminen laaja-alaiseksi turvallisuuspoliittiseksi ja kriisinhallintaa harjoittavaksi monenkeskiseksi järjestöksi ajaa vain militaristien asiaa ja on puhdasta mielipiteen muokkausta. USA:n johtamalla Natolla ei ole turvallisuutta ja vakautta ylläpitävää ja edistävää vaikutusta Afganistanissa ja Irakissa eikä missään muuallakaan maailmassa. Naton suorituskykyperusteinen puolustussuunnittelumalli todentuu käytännössä kuumana hyökkäyssotana ja satoina tuhansina siviiliuhreina.

Kuinka moni suomalainen tiedostaa ratifioidun NATO-sopimuksen olevan valtiosopimus, jota voi tarkistaa vasta 10 vuotta siihen liittymisen jälkeen, mikäli toiset jäsenmaat suostuvat siihen. Lisäksi maamme voisi irtisanoutua sotilasliitosta aikaisintaan 21 vuotta siihen liittymisen jälkeen. Kaikille lienee selvää, että mitkään Suomen aikaisemmin tai tulevaisuudessa solmimat kansainväliset sitoumukset eivät saa olla ristiriidassa NATO:n määräysten kanssa.

Maamme ulkoministerin esittämä väite Itämeren alueen vakauden lisääntymisestä, jos NATOn aseistetut laivueet risteilevät Itämerellä, on kestämätön. Toimenpide järkyttäisi Itämeren alueen vakautta ja vahingoittaisi maamme pyrkimyksiä pysytellä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Itämeren NATO-laivueet voidaan todeta uhkaksi maailmanrauhalle sekä suoranaiseksi loukkaukseksi ja uhkailuksi Venäjää vastaan. Tässä asiassa Suomen ei ole mitään syytä tukea NATOa. Baltian valtioiden NATO-jäsenyys tarkoittaa jo nykyisin Venäjälle ja Suomelle aseellisen uhkan moninkertaistumista.

Pääministeri Vanhasen rakennustarvikkeita koskevan ajojahdin sekä erovaatimusten syy on osoittautunut oudoksi. Suomen edistyksellinen vasemmisto on seurannut uutisia, joiden mukaan pääministeri Matti Vanhasen rakennustarvikekaupoissa on ollut kysymys hänen ja tavarantoimittajan välisestä yhteisestä hyötymisestä tavalla tai toisella, ei ehkä yllätys.

Tämä yksipuolinen erovaatimus vain pääministerin eroamisesta tehtävästään osoittaa sen, että tämä rakennustarvikekauppa nostettiin vain yhtä tarkoitusta varten esille. Emme vastusta tutkintaa, mutta ihmettelemme tämän asian esilletuloa vasta nyt tässä vaiheessa, kun pääministeri Vanhasta on vaadittu tekemään johtopäätökset? omasta toiminnastaan.

Pääministeri johtaa maamme koko hallitusta, hallituspuolueita koskevaan vaalirahasotkuun ovat todistettavasti hallituspuolueista sekaantuneet paitsi pääministeri Vanhasen johtama Keskustapuolue niin myös Kokoomus.

Samaan aikaan on saatu tietää, että sotilasliitto NATOn seminaari järjestetään Suomessa vuonna 2010, tammikuun lopussa.

Johtopäätöksemme rakennustavarakohusta on se, kun tiedetään, että pääministeri Vanhanen samoin kuin hänen puolueensa suhtautuvat Suomen liittymiseen sotilasliitto NATOon viileämmin kuin Kokoomus ja sen ulkoministeri Stubb tai nykyinen valtiovarainministeri Katainen, että pääministerivaihdoksen on tapahduttava vielä tämän vuoden aikana.

On esitetty skenaario, jonka mukaan pääministeri Vanhasen on erottava mahdollisimman pikaisesti, mutta muu hallitus jatkaisi toimintaansa ja tällöin pääministeriksi saattaisi nousta Kokoomuksen Jyrki Katainen sekä ulkoministerinä voisi jatkaa Kokoomuksen Alexander Stubb. Kummatkin herrat ovat NATO-myönteisiä. Tämän jälkeen eduskunta saisi käsiteltäväkseen Suomen NATO-hakemuksen ja hallituspuolueiden sekä SDP:n muutamien kansanedustajien muodostamalla enemmistöllä Suomi hakisi NATOn jäsenyyttä. Kansanäänestystä ei asiasta järjestettäisi.

Suomi on edelleen puolueeton maa, jonka kansa haluaa vaalia rauhaa sekä hyviä naapuruussuhteita Venäjän kanssa. Maamme puolueettomuudesta luopumista ei ole syytä edes harkita. Vain puolueettomuudella ja pysytte-lemällä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella maamme turvallisuus säilyy vakaana ja kansallinen riippumattomuutemme toteutuu.

Pidämme virheellisenä Suomen valtiojohdon edustajien osoittamaa suurta, keinoja kaihtamatonta vimmaa sotilasliitto NATOon liittymistä kohtaan Emme hyväksy Suomen valtion osallistumista NATOn ja USAn valta- ja hegemoniapyrkimyksiä edistäviin ja palveleviin tehtäviin tai niitä puoltaviin kannanottoihin Emme hyväksy Suomen puolustusvoimien käyttöä mihinkään NATOn johtamiin sotatoimiin eikä myöskään NATO-aseiden hankkimista maahamme.

Maamme demokraattisen vasemmiston on aika ryhtyä yhteistyöhön varmistaakseen sen, että maatamme ei luovuteta aggressivisen ja turvallisuusuhkia luovan sotilasliiton alaisuuteen. Meidän on koottava voimamme saman ja yhteisen tavoitteen alle. Meidän on yhteisvoimin sanottava - EI NATOlle!

Toivomme, että maamme rauhan- ja työväenliike kokoaa tässä asiassa yksimielisenä kaikki voimavaransa yhteen ja toimii yhteistyössä sotilasliitto NATOon liittymistä vastaan. Mielestämme on tärkeää, että tuomme yhdessä kielteisen kantamme selvästi esiin, jotta sekä NATO että oman maamme

NATO-intoilijat saavat oikean kuvan Suomen valtaväestön kielteisestä suhtautumisesta sotilasliitto NATOon liittymisestä ja sen seurauksista."
Juhani Valo

Heikki Männikkö

Matti Laitinen

Pipsa Valo

Kalevi Wahrman

Antti Siika-aho

Timo Nieminen

Tommi Lievemaa

Hannu Kautto

Esko Koivisto

Lea Launokari

Anja Saarikko

Timo Saarikko

Raimo Ruttonen

Tarja Männikkö
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:27:25 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Kansan on torjuttava Natoon liittyminen
« Vastaus #1 : Lokakuu 01, 2009, 10:19:10 ap »
Kansan on torjuttava Natoon liittyminen

"Pohjois-Atlantin sopimus astui voimaan 24.8.1949. Sotilasliitto Naton peruskirja alkaa seuraavin sanoin: "Tämän sopimuksen sopimuspuolet vahvistavat uskovansa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjanpäämääriin ja periaatteisiin ja haluavansa elää rauhassa kaikkien kansojen ja kaikkien hallitusten kanssa."


Nato on sotilasliitto.

Sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden usko YK:n päätöksiin ja päämääriin on horjunut toistamiseen viimeisen 15 vuoden aikana. Sotilasliitto on syyllistynyt USA:n johdolla lukuisia kertoa edustamiensa valtioiden vapauden, yhteisen perinnön, kulttuurin ja sivistyksen suojelun nimissä kulloisessakin kohdemaassa tapahtuvaan de-mokratian loukkaamiseen, henkilökohtaisen vapauden riistoon ja oikeusvaltion periaatteiden tietoiseen karttamiseen. Nato luo itse vihollisensa. Se ei edistä maailman rauhaa. Kuka kaipaa maahamme Naton soti-lastukikohtia tai sotilaittemme osallistumista Naton kohdemaiden siviilikohteiden aktiiviseen tuhoamiseen?


Valtiosopimus sitoo.

"Nato-sopimus on valtiosopimus. Jäsenvaltion on toteutettava Naton määräykset omien perustuslaillisten menettelyittensä mukaisesti. Jos Suomi liittyy sotilasliitto Naton, on syytä miettiä tarkasti, mitä siitä seuraa. Naton 8. artiklan mukaan kukin sopimuspuoli julistaa, etteivät mitkään nyt voimassa olevat kansainväliset sitoumukset sen ja minkään muun sopimuspuolen tai minkään kolmannen valtion välillä ole ristiriidassa Nato-sopimuksen määräysten kanssa ja sitoutuu olemaan tekemättä kansainvälisiä sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa."

"Suomen perustuslain mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen."


Natosta on vaikea erota."Naton 13. artiklan mukaan Nato-sopimuksen oltua voimassa 20 vuotta sopimuspuoli voi lakata olemasta sopimuspuoli vuoden kuluttua siitä, kun se on antanut irtisanomisilmoituksensa Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, joka ilmoittaa muiden sopimuspuolten hallituksille kunkin irtisanomisilmoituksen talletuksesta."


Nato pyrkii korvaamaan YK:n.

"Naton 1. artiklan mukaan Sopimuspuolet sitoutuvat, kuten YK:n peruskirjassa määrätään, sopimaan kansainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta voimankäytöllä uhkailusta tai voiman käytöstä, joka voisi jollain tavoin olla ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa. Miksi näin ei menetelty Balkanilla tai Afganistanissa? Nato on syrjäyttänyt sodankäyntiin perustuvalla kriisinhallinnalla Yhdistyneet Kansakunnat."


Keskinäinen turvatakuu.

"Naton 5. artiklan mukaan sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan. Jos tällainen sotilaallinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä voi YK:n peruskirjan 51 artiklassa tunnustettuun puolustautumisoikeuteen vedoten auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta tai -puolia yksin tai kollektiivisesti tarvittaessa aseellisesti, kun tarkoituksena on palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä."

"Nato on velvollinen ilmoittamaan jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestään ja niihin liittyvistä toimenpiteistä YK:n turvallisuusneuvostolle. Sotatoimien pitäisi loppua, kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuinka monessa Naton hyökkäyssodassa turvallisuusneuvoston on suotu toimia rauhanprosessin aloittajana?"Naton sotalaivasto Itämerellä olisi uhka maailman rauhalle.

"Naton 6. artiklan mukaan aseelliseksi hyökkäykseksi yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan katsotaan aseellinen hyökkäys mm. sopimuspuolen asevoimia, aluksia tai ilma-aluksia vastaan näiden alueiden sisä- tai yläpuolella tai minkä tahansa Euroopan alueen sisä- tai yläpuolella, jolla sopimuspuolen miehitysjoukkoja oli asemissa sopimuksen voimaantulopäivänä tai Välimerellä tai sen yläpuolella tai Pohjois-Atlantin alueella tai sen yläpuolella Ravun kääntöpiiristä pohjoiseen."Matti Laitinen

Lisätietoja: Mission of Finland to NATO, NATO HQ,
www.finlandnato.org
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:27:41 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö kehottaa USA:ta luopumaan ydinkokeista

 
"Moskova, 27.1. (Venäjän Ö,,äni) -- Kansainvälinen Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö kehottaa Washingtonia luopumaan ydinkokeista, joita USA:n ohjuspuolustuksen hallinto on suunnitellut.

Järjestön julkilausumassa sanotaan, että se kannattaa Yhdysvaltojen kansalaisten vetoomusta keskeyttää tämä provosoiva ja vaarallinen ohjelma.

Asiakirjan laatijoiden mukaan onnistuneet neuvottelut strategisten hyökkäysaseiden supistamisesta Venäjän ja USA:n välillä voivat vauhdittaa ydinaseista vapaan maailman saavuttamisessa."


Lähde:Vanäjän Ö,,äni
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:27:58 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Venäjän NATO-neuvoston edustaja vakavasti huolestunut Yhdysvaltain suunnitelmista sijoittaa ohjuksia Puolaan


Moskova, 29.1. (Golos Rossii) -- Venäjän NATO-Venäjä  oeneuvoston pysyvä edustaja Dmitri Rogozin ilmaisi perjantaina vakavan huolestuneisuutensa Yhdysvaltain suunnitelmista sijoittaa keskipitkän
matkan Patriot-ohjuksia Puolaan, vain 60 kilometrin päähän Venäjän rajasta.


Patriot-ohjusten sjoittaminen Kaliningradin välittömään läheisyyteen on yhdysvaltalais-venäläisten suhteiden kannalta käsittämätöntä, painotti Rogozin.


 Hän lisäsi, että Moskova tulee jatkamaan poliittisia ja sotilaallisia keskusteluita asiasta sekä Washingtonin että Varsovan kanssa.

Lähde:Golos Rossii /KOMINFORM
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:28:17 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Foorumi ydinaseiden kieltämisestä alkoi
« Vastaus #4 : Helmikuu 03, 2010, 08:49:44 ap »
Foorumi ydinaseiden kieltämisestä alkoi "Moskova, 2.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Pariisissa alkoi kansainvälinen foorumi Global Zero, ydinaseiden täydellisestä kieltämisestä. Siihen osallistuu noin 200 poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttajaa, tutkijoita ja diplomaatteja.

  Global Zero liikkeen aloitteentekijät kehottavat kansainvälistä yhteisöä solmimaan sopimuksen, jossa sovittaisiin ydinaseiden täydellisestä kieltämisestä vuoteen 2030 mennessä.

  Lähettämässään viestissä tapaamisen osanottajille Venäjän presidentti Dmitri Medvedev vakuutti, että Moskova aikoo tehdä kaiken mahdollisen, jotta neuvottelut onnistuisivat USA:n kanssa uudesta strategisten hyökkäysaseiden supistamisen sopimuksesta."
Venäjän Ö,,äni

Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


***

USA:n ohjuspuolustusjärjestelmä Romaniassa huonontaa suhteita Venäjään


Moskova, 5.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Romania on suostunut sijoittamaan omalle alueelleen USA:n ohjuspuolustusjärjestelmän torjuntaohjuksia, ilmoitti torstaina maan presidentti Traian Basescu.

Tämä päätös heikentää Bukarestin suhteita Brysseliin ja Moskovaan. Tämän näkemyksen esitti romanialaisen televisiokanavan haastattelussa Romanian entinen puolustusministeri Teodor Atanasiu.

Romanian entinen presidentti Ion Iliescu, kommentoidessaan tätä päätöstä sanoi, että hän olisi vastustanut sitä. Aiemmin pääehdokkaina USA:n ohjuspuolustusjärjestelmän osien sijoittamiselle olivat Tsekki ja Puola.


Venäjän Ö,,äni« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:28:48 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Eteläossetialaiset vaativat Yhdysvaltoja lopettamaan asetoimitukset Georgialle


 "Moskova, 6.2. (Golos Rossii) -- 340 eteläossetialaista on yhdysvaltalaiselle senaattori Richard Lugarille lähettämässään kirjeessä esittänyt huolensa siitä, että Georgian presidentti Miheil Saakasvili saattaa käyttää Yhdysvalloilta saamiaan aseita jälleen Etelä-Ossetiaa vastaan, kuten tapahtui elokuussa 2008.

  Tuolloin satoja ihmistä sai surmansa ja tuhannet joutuivat kodittomiksi.

  Senaattori Lugar on julkaissut selonteon, jossa hän sanoo epäilevänsä Yhdysvaltain päätöstä lopettaa asetoimitukset Georgialle".
Golos Rossii / KOMINFORM
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:29:08 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
NATO-mielenosoituksen suunnittelukokous Helsingissä 26.2. Tervetuloa!
« Vastaus #6 : Helmikuu 07, 2010, 08:26:24 ap »
NATO-mielenosoituksen suunnittelukokous Helsingissä 26.2. Tervetuloa!  Tervetuloa suunnittelemaan Naton vastaista mielenosoitusta 26.2. kello 16.00 Kirjasto Kympin ryhmähuoneeseen Helsingissä. Mielenosoitus Natoa vastaan järjestetään 4.3. Aika ja paikka ovat vielä avoimia, koska Naton strategiaseminaarin paikka ei ole vielä julkisesti tiedossa.

  Tunnus: Rauhan puolesta, Natoa vastaan  oe Nato no way!

Perusviesti:

  Suomen poliittinen eliitti harjoittaa väärää politiikkaa toimimalla Naton kokousmaana. Mielipidetutkimuksien mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä.Sotilasliitot eivät luo turvallisuutta, päinvastoin. Sotilaat on vedettävä pois Natojohtoisesta sodasta Afganistanista. Mielenosoituksessa mukana olevat tahot ja yksittäiset ihmiset vastustavat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.Järjestyssäännöt:

  Mielenosoitus noudattaa Suomen lakia. Mielenosoitus on rauhanomainen, kaikille avoin Naton vastainen mielenosoitus, johon osallistuu rauhanjärjestöjä, militarisoitumista vastustavia kansalaisjärjestöjä ja poliittisia puolueita sekä yksittäisiä ihmisiä.

Avoin kutsu / toivotaan levitettäväksi eteepäin.

Lisätiedot:

  JP Väisänen / Naton vastaiset ruohonjuuriryhmät, Pand Taiteilijat
Rauhan puolesta, Rauhanpuolustajat 050 573 8598
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


VD

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
NATOn tukikohdat eivät varmista turvallisuutta
« Vastaus #7 : Helmikuu 07, 2010, 11:35:50 ap »
NATOn tukikohdat eivät varmista turvallisuutta


(Kuva ei liity juttuun)

 
"Moskova, 6.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi MÖ¼nchenin turvallisuuskokouksessa epäilevänsä Naton uusien tukikohtien Euroopassa lisäävän turvallisuutta alueella.

Emme käsitä, miten Eurooppaan ja muun muassa Romaniaan sijoitettavat tukikohdat voivat lujittaa turvallisuutta, Lavrov totesi. Ennen ensimmäisten kohteiden ilmaantumista mantereelle Euroopan rannoilla aloittavat partioimisen amerikkalaiset sota-alukset kaappaajaohjuksineen."


Lähde:Venäjän Ö,,äni

***


Mikä Nato on? Vladimir Fjodorov.


 "Nato perustettiin kylmän sodan aikana sotilasliittoutumana konfrontaatiossa Varsovan sopimuksen maiden kanssa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen se menetti merkityksensä, mutta se kuitenkin säilytettiin. Mitä varten?

  Entinen Naton pääsihteeri Manfred Wörner selitti avoimesti, että Nato on tarpeellinen USA:lle tärkeimpänä työkaluna amerikkalaisen vaikutuksen ja johtoaseman toteuttamiseksi Euroopassa. Hänen seuraajansa Javier Solana myös muistutti, että Nato on yhä maailman mahtavin sotilasliitto. Heihin liittyi aikoinaan Max Jakobson, jonka mielestä Euroopan turvallisuuden varsinainen takuumies on Yhdysvallat Naton kautta.

  Suomalaiset Nato-intoilijat vakuuttavat, että nyt Natolla on uudet kasvot, uusi rooli Euroopassa ja maailmassa, että Nato ei ole enää sotilasliitto, se on humanitaarista apua antava järjestö, että Nato ei ole enää yhtä USA-vetoinen kuin ennen, että se on sotilaallisen turvallisuusyhteistyön alalla toimiva järjestö jne.

  Naton uusista kasvoista sanoi toista vuotta sitten tyhjentävästi presidentti George W. Bush. Hänen mukaansa se on nyt sotaretkelle lähetetty allianssi, joka lähettää joukkojaan ympäri maailmaa. Siis olemukseltaan sama järjestö, jonka tehtävänä on USA:n poliittisten ja taloudellisten etujen turvaaminen maailmassa liittolaisten avulla.

  Atlantistien aivoissa säilyy järkkymätön usko Venäjän pahuuteen. Sen mukaisesti Naton täytyy muodostaa saartorengas Venäjän länsirajalle, kylvää Venäjän vastaisuutta sen naapurimaissa, yllyttää niitä Venäjän kimppuun ja provosoida aseellisia selkkauksia Venäjän rajojen läheisyydessä. Naton Bukarestin kokouksessa vuonna 2008 USA:n taholta lausuttiin, että Euroopan täytyy kumota Jaltan katkera perintö ja poistaa väärät rajat, jotka olivat jakaneet mannerta liian kauan.

  USA:n puolustusministeri Robert Gates sanoi viime vuonna, että USA tulee taistelemaan jossain päin maailmaa vielä 20 oe30 vuotta. Pentagonin sotilaallisissa opeissa on määritelmä keskeytymättä jatkuvan konfliktin kausi. Vastaavasti on valmistettu armeijan modernisoinnin strategia. Sen mukaan 50 lähivuoden aikana odotetaan vakituisia aseellisia konflikteja, laajaa taistelua luonnonrikkauksien puolesta. Kohteina mainitaan Kiina, Intia, Brasilia ja Venäjä.

  Nato ei tosin nyt uhkaa Venäjää eikä Venäjä odota sotilaallisia yllätyksiä sen taholta. Mutta silloin on kysyttävä, mitä varten Nato sitten lähestyy yhä lähemmäksi Venäjän rajoja. Toisin sanoen Nato ei ole uhka, mutta sen lähestyminen Venäjän rajoille on uhka".


Vladimir Fjodorov  oe 08.02.2010

Tiedonantaja / verkkolehtiKOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET***

Naton laajentaminen vakava uhka.


"Moskova, 9.2. Venäjän Ö,,äni) -- Naton laajentaminen on vakava uhka Venäjälle, sanoi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Hän huomautti, että sotilasliiton johto on luvannut olla laajentamatta järjestöä. Tästä huolimatta, jos siihen alussa kuului 12 maata, niin nyt niitä on 23.

Kaiken ohella Natoon on liittynyt entisiä Varsovan liiton maita, kuten Albania, Bulgaria, Unkari, Romania ja Tshekki. Siihen kuuluu myös erillisiä maita, jotka aiemmin kuuluivat Neuvostoliitoon. Mahdollisesti Natoon liittyvät myös Georgia ja Ukraina, sanoi Patrushev".
Venäjän Ö,,äni
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:29:23 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Kiinalaisdiplomaatti tyrmää Yhdysvaltain 'globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän'.


 Moskova, 11.2. (Golos Rossii) -- Pekingin Moskovan suurlähettiläs Li Hui sanoi totesi torstaina venäläiselle Interfax-uutistoimistolle antamassaan haastattelussa, että Yhdysvaltain eri puolille maailmaa rakentamat ja suunnittelemat ohjusjärjestelmät vaarantavat strategisen globaalin tasapainon ja lisäävät jännitystä.

  "Globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän" luominen tekee samalla tyhjäksi pyrkimykset estää ydinaseiden leviäminen, painotti Li.

  Li viittasi erityisesti Yhdysvaltain viimeisimpiin suunnitelmiin sijoittaa ohjuksia Puolaan, Romaniaan ja mahdollisesti Bulgariaan. Hän mainitsi tässä yhteydessä myös sopimusten vastaiset asetoimitukset Taiwanille.
Golos Rossii / KOMINFORM

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
NATO - no way -rauhankonsertti Tavastialla.
« Vastaus #9 : Helmikuu 13, 2010, 10:00:17 ip »
NATO - no way -rauhankonsertti Tavastialla. Suuri joukko suomalaisia kulttuuri-ihmisiä on kyllästynyt maamme hivuttamiseen kohti Nato-jäsenyyttä. Siksi muusikot tempaisevatkin maaliskuun ensimmäisellä viikolla konsertoimalla Helsingin Tavastialla rauhan puolesta, Natoa vastaan.

  Samalla viikolla Nato ja Suomi järjestävät ulkoministeri Alexander Stubbin isännöimän "Naton strategisen konseptin uudistamisseminaarin".

    Osallistuminen konserttiin on vahva kannanotto Natoa vastaan, sanoo Elviira Davidow. / www.natonoway.net

    Suomen kansan suuri enemmistö vastustaa maamme liittymistä Natoon. Haluamme muistuttaa tästä, konsertin tuottaja Elviira Davidow painottaa.

    Koskaan ennen ei Natoon kuulumaton maa ole isännöinyt Naton seminaaria, mutta nyt Suomi aikoo tehdä tämän. Stubb puhuu seminaarin tuomisesta Suomeen "normaalikaurana". Näin sotilasliitto Nato yritetään arkipäiväistää.

  Naton vastainen toimintaviikko jatkuu torstaina 4. maaliskuuta mielenosoituksella, joka vaatii sotilaiden vetämistä pois Afganistanin Nato-johtoisesta sodasta. Mielenosoituksessa mukana olevat tahot ja yksittäiset ihmiset vastustavat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.Tavastialla rapista folkiin

  Rauhankonsertissa mukana on laaja joukko Suomen kärkimuusikkoja: Paleface, Kari Peitsamo, Joose Keskitalo, Maritta Kuula, Varaque, 20000 Hz, Heinäsirkka, Rauni Salminen ja Ilkka Kalevi Tillanen.

  Heidän lisäksi ruotsalaisten taitelijoiden rauhanterveiset tuo Stina Bengs.

  Konsertin juontavat Silvia Modig ja Juha-Pekka Väisänen. Konsertin tuotto luovutetaan maailmanlaajuiselle Nonviolent Peaceforce -järjestölle. Sen tehtävänä on koota koulutettuja ja kansainvälisiä siviileistä koostuvia väkivallattomasti toimivia joukkoja, joita voidaan lähettää konfliktialueille estämään tappamista ja tuhoa, suojelemaan ihmisoikeuksia ja luomaan näin tilaa, jossa paikalliset ryhmät voisivat keskustella ja ratkaista kiistojaan rauhanomaisesti.

    Osallistuminen konserttiin on vahva kannanotto Natoa vastaan, henkilökohtainen mielenosoitus elämän kunnioittamisen puolesta, Elviira Davidow muistuttaa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Tavastialle.

  Nato - no way -rauhankonsertti Tavastialla (Urho Kekkosenkatu 4-6, Helsinki) 2.3 kello 20 alkaen. Liput ennakkoon Tiketistä 10 e ja ovelta 12 e. Konsertin järjestää Naton vastaiset ruohonjuuriryhmät.

www.natonoway.net

Tiedonantaja  oe 10.02.2010
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Ukraina ei aio liittyä NATOon.
« Vastaus #10 : Helmikuu 14, 2010, 08:07:25 ap »
Ukraina ei aio liittyä NATOon.
 Moskova, 12.2. (RIA Novosti) -- Ukrainalla ei ole aikomusta pyrkiä läntisen sotilasliitto NATOn jäseneksi, sanoi Ukrainan presidentinvaalit voittanut Viktor Janukovitsh torstaina julkisuudessa.

  Hän totesi, että Ukrainan väistyvä presidentti Viktor Justhshenko oli yhdessä Yhdysvaltain entisen presidentti George W. Bushin kanssa suunnitellut Ukrainan liittämistä NATOn, mutta tämä pyrkimys tyrmättiin Saksan ja Ranskan toimesta jo sotilasliiton vuoden 2008 huippukokouksessa.

  Kysymys Ukrainan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on joka tapauksessa nyt loppuun käsitelty, painotti Janukoviths.


RIA Novosti / KOMINFORM

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Serbia hylkäsi NATO-jäsenyyden.
« Vastaus #11 : Helmikuu 16, 2010, 07:54:32 ap »
Serbia hylkäsi NATO-jäsenyyden.

Belgrad, 15.2. (Prensa Latina) -- Serbian presidentti Boris Taric vahvisti maanantaina, hänen maansa tulee säilyttämään puolueettomuutensa eikä aio liittyä NATOon ainakaan hänen hallituskautenaan.

Serbia toimii kuitenkin rauhankumppanuuden puitteissa yhteistyössä NATOn kanssa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.


Prensa Latina / KOMINFORM

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
Yhdysvallat aikoo sisällyttää Etelä-Korean 'globaaliin ohjuspuolustusjärjestelmäänsä'. Voimakkaita vastalauseita Korean tasavallassa.


(Kuva ei liity juttuun)


 Pjongjang, 14.2. (KCNA) -- Eteläkorealaiset kansalaisjärjestöt, mukaan lukien "Ihmiset rauhan ja jälleenyhdistämisen puolesta" -järjestö järjestivät Soulissa 9.2.2010 järjestyksessä 125. toimintapäivän Korean itsenäisen jälleenyhdistämisen puolesta.

  Erityisenä teemana oli tällä kertaa huomion kiinnittäminen Yhdysvaltain valtahegmoniapyrkimyksiin Koillis-Aasiassa osana Yhdysvaltain asevoimien ja asejärjestelmien levittäytymistä eri puolille maailmaa. Yhdysvaltain puheet "turvallisuuden takaamisesta Tyynen meren alueella" ovat vain savuverho, jolla koetetaan peittää maan agressiivisen ja militaristisen ulkopolitiikan todelliset tavoitteet myös tällä alueella, todettiin tapahtumassa Soulissa.

  Pidetyissä puheissa korostettiin tämän huolestuttavan trendin jatkumisen aiheuttamaa vaaraa ja erityisesti sitä, että Korean osalta se lykkää edelleen tuonnemmaksi toiveita maan jälleenyhdistämisestä.

  Samoin todettiin, että Yhdysvaltain suunnittelema "globaali ohjuspuolustusjärjeatelmä" on jo ajatuksena saati toteutuksena paitsi erittäin vaarallinen myös absurdi. Puhujat ihmettelivät monien muiden maiden kansalaisjärjestöjen ja valtioiden johtajien tavoin, mitkä ovat ne konkreettiset uhkatekijät, joita vastaan tällaista globaalia järjestelmää tarvitaan?

  Korean niemimaalla Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo toistuvine provokatoorisine sotaharjoituksineen saattaa johtaa rauhan sijasta verenvuodatukseen, painottivat eteläkorealaiset kansalaisjärjestöt.Korean Central News Agency / KOMINFORM

***

Venäjä voi sijoittaa ilmatorjuntajärjestelmiä IVY-maihin Moskova, 17.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjä voi sijoittaa uuden sukupolven S-400 -ilmapuolustusjärjestelmiä IVY-maihin, ilmoitti Venäjän ilmavoimien kenraali Vadim Volkovitski keskiviikkona.

  Hänen mukaansa S-400 -järjestelmästä voi tehonsa vuoksi tulla kollektiivisen turvallisuusjärjestelmän (Collective Security Treaty Organizatiion, CSTO) yhtenäinen perusta.

  S-400 järjestelmä on tarkoitettu tuhoamaan kaikkia ilmatilassa olevia kohteita - lentokoneita, miehittämättömiä lentokoneitasekä keskimatkan ballistisia ohjuksia.


Venäjän Ö,,äni


Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 19, 2010, 09:12:08 ap kirjoittanut VD.com »

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
USA:n ohjuskilpisuunnitelmat vahingoittavat suhteiden 'uudelleenkäynnistämistä'

Moskova, 16.2. (Venäjän Ö,,äni) -- USA:n suunnitelmat sijoittaa torjuntaohjuksia Romaniaan ja mahdollisesti myös Bulgariaan eivät sovi yhteen Venäjän ja USA:n välisten suhteiden "uudelleenkäynnistämisen" logiikan kanssa, sanoi duuman kansainvälisten kysymysten komitean puheenjohtaja Konstantin Kosatshov tiistaina.


 Puhuessaan Rossija-24 -TV-kanavalla, hän muistutti, että presidentit Dmitri Medvedev ja Barack Obama sopivat, siitä, että arvioidaan aluksi USA:han, Eurooppaan ja Venäjään kohdistuvien, mahdollisten ohjusiskujen luonne ja vasta tämän jälkeen sovitaan toimista. Tämän hetken USA:n toimet eivät ole meille selviä, sanoi Kosatshov.Venäjän Ö,,äni

KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


VD

VD.com

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 3772
USA:n hyökkäyksen Venäjälle voi estää vain Venäjän ja sen liittolaisten sotilaallinen voima? "Presidentti Barack Obaman yhdysvaltalaisille pitämän puheen tosiasiallinen sotilaspoliittinen ydin: Yhdysvaltain ohjukset Euroopassa on suunnattu Venäjää, ei Irania vastaan.

  Länsi-Englannin Leedsin yliopiston poliittisen historian luennoitsija Alastair Kocho-Williams on julkaissut The Comment Factory -web-sivustolla artikkelin, jossa hän sanoo kylmän sodan kauden jatkuvan edelleen, vaikka sen ulkoiset muodot ovatkin muuttuneet.

  Hän korostaa, että ei ole mitään epäilystä siitä, etteivätkö Yhdysvaltain Eurooppaan suunnittelemat, aiempiin suunnitelmiin nähden hiukan modifioidut asejärjestelmät ole suunnattu Venäjää vastaan ja että Iranin tai Pohjois-Korean esittäminen uhkana tässä yhteydessä on pelkästään huono savuverho Yhdysvaltain ohjelmallisesti agressiiviselle ulkopolitiikalle. Presidentti Barack Obama on juuri pitämässään puheessa vahvistanut tällaisen ulkopolitiikan jatkumisen".


The Comment Factory / KOMINFORMLisäys:

  "Yhdysvaltain pyrkimys maailmanherruuteen ei ole vuosikymmenien mittaan muuttunut miksikään. Yhdysvallat käyttää maailman medioiden laajalti julkistamien uutisten ja tietojen perusteella kaikkia mahdollisia keinoja tässä häikäilemättömässä politiikassa.

  Yhdysvaltain asevoimat on käytännössä läsnä kaikissa maanosissa erilaisin verukkein ja tekosyin, usein myös laittomasti. Esimerkkejä tästä asiasta on niin paljon, ettei niitä kannata edes yrittää luetella.

  Sotilaallisena voimatekijänä näiden maailmaherruuteen tähtäävien tavoitteiden tiellä on itse asiassa vain Venäjä. Yhdysvalloilla on epäilemättä ollut valmis hyökkäyssunnitelma Venäjää vastaan olemassa jo Neuvostoliiton ajoista lähtien, joskin tätä suunnitelmaa ja sen rinnalle mahdollisesti rakennettuja vaihtoehtoisia operatiivisia malleja on varmaankin ajantasaistettu. Kolmannen maailmansodan syttymisen esti taannoin ilmeisesti niin sanottu "kauhun tasapaino", jonka toisena osapuolena oli Neuvostoliiton sotilaallinen mahti. Nyt puhutaan Venäjän ja sen liittolaisten sotilaallisesta voimasta. Muutoin asetelma ei ole muuttunut.

  Yhdysvallat yritti työntyä Venäjän sisäisiin rakenteisiin ja suuryhtiöihin rahan voimalla Venäjän presidentti Boris Jeltsinin heikon hallinnon kautena, mutta yritys epäonnistui eikä tätä keinoa ole enää käytettävissä. Viimeistään Yhdysvaltain johdolla vuonna 1999 aloitettu sota silloista Venäjän lähipiiriin kuulunutta Jugoslaviaa vastaan herätti venäläiset kaikissa kansalaispiiressä huomaaman lähestyvän ulkoisen vaaran. Tänä päivänä Venäjän parlamentin kummatkin kamarit tukevat puoluekannasta ja muista erilaisista näkemyksistään huolimatta sataprosenttisesti maan puolustusvalmiuden nopeaa tehostamista.

  Itäinen CSTO-turvallisuusjärjestö (Collective Security Treaty Organization) kaikkine jäsenmaineen on osa tätä Moskovasta aloitteesta kehitettyä alueellisen turvallisuuden takaamiseen tähtäävää politiikkaa. CSTOn jäsenmaita ovat Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan ja Armenia.

  Venäjä on omasta puolestaan johdomukaisesti julkistanut tahtonsa rauhaan, vakauteen ja laillisuuteen koko maailman mitassa. Yhdysvallat saattaa käyttää samoja sanoja, mutta ei tarkoita mitä sanoo. Molemmat valtiot sanovat vastustavansa terrorismia, mutta tarkoittavat usein eri asioita. Yhdysvallat ei myönnä, että se itse on käyttänyt ja käyttää edelleen valtioterroristisia menetelmiä.

  Huippupoliitikot puhuvat usein pitsikoristeisin sanakääntein Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden "uudelleenlataamisesta". Totuus on kuitenkin karu. Yhdysvallat haluaa hallintaansa Venäjän öljyvarat ja pyrkii Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan myös geopoliittisten tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Ja kun poliittisia keinoja ei ole, varaudutaan käyttämään omia ja NATO-liittolaisten aseita. Niinkuin on jo käytetty Jugoslaviassa, Afganistanissa, Irakissa ja Etelä-Ossetiassa, jossa asialle laitettiin USAn de facto -liittolainen Georgia.

  Yhdysvaltain ja Venäjän välisen uuden START-sopimuksen allekirjoittaminen strategisten ydinaseiden rajoittamiseksi on tietenkin sinällään hyvä asia. Eri asia sitten on, miten avaruuden aseistaminen ja muut asejärjestelmien uudelleensijoittamiset vaikuttavat START-sopimuksen merkitykseen.

  Kokonaisasetelmaa ei muuta se, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla on myös yhteneviä tavoitteita. Erityisesti Afganistanin unikkoviljelmät ja mittava huumekauppa muodostavat todellisen uhan niin Venäjän kansoille kuin muillekin".


KOMINFORM

Alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa:  www.thecommentfactory.com
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 17, 2010, 07:21:36 ap kirjoittanut VD.com »