My Community

Kahvila => Kotimaa => Aiheen aloitti: VD.com - Lokakuu 01, 2009, 10:17:39 ap

Otsikko: Meitä NATOtetaan
Kirjoitti: VD.com - Lokakuu 01, 2009, 10:17:39 ap
Meitä NATOtetaan

"Sotilasliitto NATO pyrkii alistamaan aseellisen ylivaltansa alle kaikki ne Euroopan sitoutumattomat valtiot, jotka vastustavat Yhdysvaltojen suosimaa yksinapaista valloitus- ja alistuspolitiikkaa. Suomessa on tarkoitus järjestää tammikuun lopulla v. 2010 sotilasliitto Naton seminaari, jossa käsitellään "NATOn lähivuosien toimintalinjauksia". Paikalle on tarkoitus kutsua myös NATOn pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen. Kyseessä on hyvin suunniteltu NATO-tuote-esittely, jonka tarkoituksena on valaa intoa maamme liittämiseksi NATOon. Suomi ei ole kuitenkaan NATOn jäsenmaa, eikä kansanäänestystä sotilasliiton jäseneksi liittymisestä ole edes suunnitteilla.

NATO ei ole rauhaa turvaava liittouma. Sotilaallisen voimankäytön hyväksyntä on muuttunut NATOssa jo toiminnaksi ja käyttäytymiskoodiksi NATOn tehtävänä on toteuttaa käytännössä sotilaallisin keinoin kansainvälisen kapitalismin arvomaailman ja etujen turvaamista. Nato on edelleen sotilasliitto, joka käy hyökkäyssotaa eri maailmankolkissa. Naton luonnehtiminen laaja-alaiseksi turvallisuuspoliittiseksi ja kriisinhallintaa harjoittavaksi monenkeskiseksi järjestöksi ajaa vain militaristien asiaa ja on puhdasta mielipiteen muokkausta. USA:n johtamalla Natolla ei ole turvallisuutta ja vakautta ylläpitävää ja edistävää vaikutusta Afganistanissa ja Irakissa eikä missään muuallakaan maailmassa. Naton suorituskykyperusteinen puolustussuunnittelumalli todentuu käytännössä kuumana hyökkäyssotana ja satoina tuhansina siviiliuhreina.

Kuinka moni suomalainen tiedostaa ratifioidun NATO-sopimuksen olevan valtiosopimus, jota voi tarkistaa vasta 10 vuotta siihen liittymisen jälkeen, mikäli toiset jäsenmaat suostuvat siihen. Lisäksi maamme voisi irtisanoutua sotilasliitosta aikaisintaan 21 vuotta siihen liittymisen jälkeen. Kaikille lienee selvää, että mitkään Suomen aikaisemmin tai tulevaisuudessa solmimat kansainväliset sitoumukset eivät saa olla ristiriidassa NATO:n määräysten kanssa.

Maamme ulkoministerin esittämä väite Itämeren alueen vakauden lisääntymisestä, jos NATOn aseistetut laivueet risteilevät Itämerellä, on kestämätön. Toimenpide järkyttäisi Itämeren alueen vakautta ja vahingoittaisi maamme pyrkimyksiä pysytellä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Itämeren NATO-laivueet voidaan todeta uhkaksi maailmanrauhalle sekä suoranaiseksi loukkaukseksi ja uhkailuksi Venäjää vastaan. Tässä asiassa Suomen ei ole mitään syytä tukea NATOa. Baltian valtioiden NATO-jäsenyys tarkoittaa jo nykyisin Venäjälle ja Suomelle aseellisen uhkan moninkertaistumista.

Pääministeri Vanhasen rakennustarvikkeita koskevan ajojahdin sekä erovaatimusten syy on osoittautunut oudoksi. Suomen edistyksellinen vasemmisto on seurannut uutisia, joiden mukaan pääministeri Matti Vanhasen rakennustarvikekaupoissa on ollut kysymys hänen ja tavarantoimittajan välisestä yhteisestä hyötymisestä tavalla tai toisella, ei ehkä yllätys.

Tämä yksipuolinen erovaatimus vain pääministerin eroamisesta tehtävästään osoittaa sen, että tämä rakennustarvikekauppa nostettiin vain yhtä tarkoitusta varten esille. Emme vastusta tutkintaa, mutta ihmettelemme tämän asian esilletuloa vasta nyt tässä vaiheessa, kun pääministeri Vanhasta on vaadittu tekemään johtopäätökset? omasta toiminnastaan.

Pääministeri johtaa maamme koko hallitusta, hallituspuolueita koskevaan vaalirahasotkuun ovat todistettavasti hallituspuolueista sekaantuneet paitsi pääministeri Vanhasen johtama Keskustapuolue niin myös Kokoomus.

Samaan aikaan on saatu tietää, että sotilasliitto NATOn seminaari järjestetään Suomessa vuonna 2010, tammikuun lopussa.

Johtopäätöksemme rakennustavarakohusta on se, kun tiedetään, että pääministeri Vanhanen samoin kuin hänen puolueensa suhtautuvat Suomen liittymiseen sotilasliitto NATOon viileämmin kuin Kokoomus ja sen ulkoministeri Stubb tai nykyinen valtiovarainministeri Katainen, että pääministerivaihdoksen on tapahduttava vielä tämän vuoden aikana.

On esitetty skenaario, jonka mukaan pääministeri Vanhasen on erottava mahdollisimman pikaisesti, mutta muu hallitus jatkaisi toimintaansa ja tällöin pääministeriksi saattaisi nousta Kokoomuksen Jyrki Katainen sekä ulkoministerinä voisi jatkaa Kokoomuksen Alexander Stubb. Kummatkin herrat ovat NATO-myönteisiä. Tämän jälkeen eduskunta saisi käsiteltäväkseen Suomen NATO-hakemuksen ja hallituspuolueiden sekä SDP:n muutamien kansanedustajien muodostamalla enemmistöllä Suomi hakisi NATOn jäsenyyttä. Kansanäänestystä ei asiasta järjestettäisi.

Suomi on edelleen puolueeton maa, jonka kansa haluaa vaalia rauhaa sekä hyviä naapuruussuhteita Venäjän kanssa. Maamme puolueettomuudesta luopumista ei ole syytä edes harkita. Vain puolueettomuudella ja pysytte-lemällä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella maamme turvallisuus säilyy vakaana ja kansallinen riippumattomuutemme toteutuu.

Pidämme virheellisenä Suomen valtiojohdon edustajien osoittamaa suurta, keinoja kaihtamatonta vimmaa sotilasliitto NATOon liittymistä kohtaan Emme hyväksy Suomen valtion osallistumista NATOn ja USAn valta- ja hegemoniapyrkimyksiä edistäviin ja palveleviin tehtäviin tai niitä puoltaviin kannanottoihin Emme hyväksy Suomen puolustusvoimien käyttöä mihinkään NATOn johtamiin sotatoimiin eikä myöskään NATO-aseiden hankkimista maahamme.

Maamme demokraattisen vasemmiston on aika ryhtyä yhteistyöhön varmistaakseen sen, että maatamme ei luovuteta aggressivisen ja turvallisuusuhkia luovan sotilasliiton alaisuuteen. Meidän on koottava voimamme saman ja yhteisen tavoitteen alle. Meidän on yhteisvoimin sanottava - EI NATOlle!

Toivomme, että maamme rauhan- ja työväenliike kokoaa tässä asiassa yksimielisenä kaikki voimavaransa yhteen ja toimii yhteistyössä sotilasliitto NATOon liittymistä vastaan. Mielestämme on tärkeää, että tuomme yhdessä kielteisen kantamme selvästi esiin, jotta sekä NATO että oman maamme

NATO-intoilijat saavat oikean kuvan Suomen valtaväestön kielteisestä suhtautumisesta sotilasliitto NATOon liittymisestä ja sen seurauksista."
Juhani Valo

Heikki Männikkö

Matti Laitinen

Pipsa Valo

Kalevi Wahrman

Antti Siika-aho

Timo Nieminen

Tommi Lievemaa

Hannu Kautto

Esko Koivisto

Lea Launokari

Anja Saarikko

Timo Saarikko

Raimo Ruttonen

Tarja Männikkö
Otsikko: Kansan on torjuttava Natoon liittyminen
Kirjoitti: VD.com - Lokakuu 01, 2009, 10:19:10 ap
Kansan on torjuttava Natoon liittyminen

"Pohjois-Atlantin sopimus astui voimaan 24.8.1949. Sotilasliitto Naton peruskirja alkaa seuraavin sanoin: "Tämän sopimuksen sopimuspuolet vahvistavat uskovansa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjanpäämääriin ja periaatteisiin ja haluavansa elää rauhassa kaikkien kansojen ja kaikkien hallitusten kanssa."


Nato on sotilasliitto.

Sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden usko YK:n päätöksiin ja päämääriin on horjunut toistamiseen viimeisen 15 vuoden aikana. Sotilasliitto on syyllistynyt USA:n johdolla lukuisia kertoa edustamiensa valtioiden vapauden, yhteisen perinnön, kulttuurin ja sivistyksen suojelun nimissä kulloisessakin kohdemaassa tapahtuvaan de-mokratian loukkaamiseen, henkilökohtaisen vapauden riistoon ja oikeusvaltion periaatteiden tietoiseen karttamiseen. Nato luo itse vihollisensa. Se ei edistä maailman rauhaa. Kuka kaipaa maahamme Naton soti-lastukikohtia tai sotilaittemme osallistumista Naton kohdemaiden siviilikohteiden aktiiviseen tuhoamiseen?


Valtiosopimus sitoo.

"Nato-sopimus on valtiosopimus. Jäsenvaltion on toteutettava Naton määräykset omien perustuslaillisten menettelyittensä mukaisesti. Jos Suomi liittyy sotilasliitto Naton, on syytä miettiä tarkasti, mitä siitä seuraa. Naton 8. artiklan mukaan kukin sopimuspuoli julistaa, etteivät mitkään nyt voimassa olevat kansainväliset sitoumukset sen ja minkään muun sopimuspuolen tai minkään kolmannen valtion välillä ole ristiriidassa Nato-sopimuksen määräysten kanssa ja sitoutuu olemaan tekemättä kansainvälisiä sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa."

"Suomen perustuslain mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen."


Natosta on vaikea erota."Naton 13. artiklan mukaan Nato-sopimuksen oltua voimassa 20 vuotta sopimuspuoli voi lakata olemasta sopimuspuoli vuoden kuluttua siitä, kun se on antanut irtisanomisilmoituksensa Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, joka ilmoittaa muiden sopimuspuolten hallituksille kunkin irtisanomisilmoituksen talletuksesta."


Nato pyrkii korvaamaan YK:n.

"Naton 1. artiklan mukaan Sopimuspuolet sitoutuvat, kuten YK:n peruskirjassa määrätään, sopimaan kansainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta voimankäytöllä uhkailusta tai voiman käytöstä, joka voisi jollain tavoin olla ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa. Miksi näin ei menetelty Balkanilla tai Afganistanissa? Nato on syrjäyttänyt sodankäyntiin perustuvalla kriisinhallinnalla Yhdistyneet Kansakunnat."


Keskinäinen turvatakuu.

"Naton 5. artiklan mukaan sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan. Jos tällainen sotilaallinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä voi YK:n peruskirjan 51 artiklassa tunnustettuun puolustautumisoikeuteen vedoten auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta sopimuspuolta tai -puolia yksin tai kollektiivisesti tarvittaessa aseellisesti, kun tarkoituksena on palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä."

"Nato on velvollinen ilmoittamaan jokaisesta aseellisesta hyökkäyksestään ja niihin liittyvistä toimenpiteistä YK:n turvallisuusneuvostolle. Sotatoimien pitäisi loppua, kun turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuinka monessa Naton hyökkäyssodassa turvallisuusneuvoston on suotu toimia rauhanprosessin aloittajana?"Naton sotalaivasto Itämerellä olisi uhka maailman rauhalle.

"Naton 6. artiklan mukaan aseelliseksi hyökkäykseksi yhtä tai useampaa sopimuspuolta vastaan katsotaan aseellinen hyökkäys mm. sopimuspuolen asevoimia, aluksia tai ilma-aluksia vastaan näiden alueiden sisä- tai yläpuolella tai minkä tahansa Euroopan alueen sisä- tai yläpuolella, jolla sopimuspuolen miehitysjoukkoja oli asemissa sopimuksen voimaantulopäivänä tai Välimerellä tai sen yläpuolella tai Pohjois-Atlantin alueella tai sen yläpuolella Ravun kääntöpiiristä pohjoiseen."Matti Laitinen

Lisätietoja: Mission of Finland to NATO, NATO HQ,
www.finlandnato.org
Otsikko: Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö kehottaa USA:ta luopumaan ydinkokeista.
Kirjoitti: VD.com - Tammikuu 28, 2010, 07:11:37 ip
Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö kehottaa USA:ta luopumaan ydinkokeista

 
"Moskova, 27.1. (Venäjän Ö,,äni) -- Kansainvälinen Lääkärit ydinsotaa vastaan -järjestö kehottaa Washingtonia luopumaan ydinkokeista, joita USA:n ohjuspuolustuksen hallinto on suunnitellut.

Järjestön julkilausumassa sanotaan, että se kannattaa Yhdysvaltojen kansalaisten vetoomusta keskeyttää tämä provosoiva ja vaarallinen ohjelma.

Asiakirjan laatijoiden mukaan onnistuneet neuvottelut strategisten hyökkäysaseiden supistamisesta Venäjän ja USA:n välillä voivat vauhdittaa ydinaseista vapaan maailman saavuttamisessa."


Lähde:Vanäjän Ö,,äni
Otsikko: Venäjän NATO-neuvoston edustaja vakavasti huolestunut Yhdysvaltain suunnitelmist
Kirjoitti: VD.com - Tammikuu 30, 2010, 12:16:24 ip
Venäjän NATO-neuvoston edustaja vakavasti huolestunut Yhdysvaltain suunnitelmista sijoittaa ohjuksia Puolaan


Moskova, 29.1. (Golos Rossii) -- Venäjän NATO-Venäjä  oeneuvoston pysyvä edustaja Dmitri Rogozin ilmaisi perjantaina vakavan huolestuneisuutensa Yhdysvaltain suunnitelmista sijoittaa keskipitkän
matkan Patriot-ohjuksia Puolaan, vain 60 kilometrin päähän Venäjän rajasta.


Patriot-ohjusten sjoittaminen Kaliningradin välittömään läheisyyteen on yhdysvaltalais-venäläisten suhteiden kannalta käsittämätöntä, painotti Rogozin.


 Hän lisäsi, että Moskova tulee jatkamaan poliittisia ja sotilaallisia keskusteluita asiasta sekä Washingtonin että Varsovan kanssa.

Lähde:Golos Rossii /KOMINFORM
Otsikko: Foorumi ydinaseiden kieltämisestä alkoi
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 03, 2010, 08:49:44 ap
Foorumi ydinaseiden kieltämisestä alkoi "Moskova, 2.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Pariisissa alkoi kansainvälinen foorumi Global Zero, ydinaseiden täydellisestä kieltämisestä. Siihen osallistuu noin 200 poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttajaa, tutkijoita ja diplomaatteja.

  Global Zero liikkeen aloitteentekijät kehottavat kansainvälistä yhteisöä solmimaan sopimuksen, jossa sovittaisiin ydinaseiden täydellisestä kieltämisestä vuoteen 2030 mennessä.

  Lähettämässään viestissä tapaamisen osanottajille Venäjän presidentti Dmitri Medvedev vakuutti, että Moskova aikoo tehdä kaiken mahdollisen, jotta neuvottelut onnistuisivat USA:n kanssa uudesta strategisten hyökkäysaseiden supistamisen sopimuksesta."
Venäjän Ö,,äni

Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


***

USA:n ohjuspuolustusjärjestelmä Romaniassa huonontaa suhteita Venäjään


Moskova, 5.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Romania on suostunut sijoittamaan omalle alueelleen USA:n ohjuspuolustusjärjestelmän torjuntaohjuksia, ilmoitti torstaina maan presidentti Traian Basescu.

Tämä päätös heikentää Bukarestin suhteita Brysseliin ja Moskovaan. Tämän näkemyksen esitti romanialaisen televisiokanavan haastattelussa Romanian entinen puolustusministeri Teodor Atanasiu.

Romanian entinen presidentti Ion Iliescu, kommentoidessaan tätä päätöstä sanoi, että hän olisi vastustanut sitä. Aiemmin pääehdokkaina USA:n ohjuspuolustusjärjestelmän osien sijoittamiselle olivat Tsekki ja Puola.


Venäjän Ö,,äniOtsikko: Eteläossetialaiset vaativat Yhdysvaltoja lopettamaan asetoimitukset Georgialle.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 07, 2010, 08:23:21 ap
Eteläossetialaiset vaativat Yhdysvaltoja lopettamaan asetoimitukset Georgialle


 "Moskova, 6.2. (Golos Rossii) -- 340 eteläossetialaista on yhdysvaltalaiselle senaattori Richard Lugarille lähettämässään kirjeessä esittänyt huolensa siitä, että Georgian presidentti Miheil Saakasvili saattaa käyttää Yhdysvalloilta saamiaan aseita jälleen Etelä-Ossetiaa vastaan, kuten tapahtui elokuussa 2008.

  Tuolloin satoja ihmistä sai surmansa ja tuhannet joutuivat kodittomiksi.

  Senaattori Lugar on julkaissut selonteon, jossa hän sanoo epäilevänsä Yhdysvaltain päätöstä lopettaa asetoimitukset Georgialle".
Golos Rossii / KOMINFORM
Otsikko: NATO-mielenosoituksen suunnittelukokous Helsingissä 26.2. Tervetuloa!
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 07, 2010, 08:26:24 ap
NATO-mielenosoituksen suunnittelukokous Helsingissä 26.2. Tervetuloa!  Tervetuloa suunnittelemaan Naton vastaista mielenosoitusta 26.2. kello 16.00 Kirjasto Kympin ryhmähuoneeseen Helsingissä. Mielenosoitus Natoa vastaan järjestetään 4.3. Aika ja paikka ovat vielä avoimia, koska Naton strategiaseminaarin paikka ei ole vielä julkisesti tiedossa.

  Tunnus: Rauhan puolesta, Natoa vastaan  oe Nato no way!

Perusviesti:

  Suomen poliittinen eliitti harjoittaa väärää politiikkaa toimimalla Naton kokousmaana. Mielipidetutkimuksien mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä.Sotilasliitot eivät luo turvallisuutta, päinvastoin. Sotilaat on vedettävä pois Natojohtoisesta sodasta Afganistanista. Mielenosoituksessa mukana olevat tahot ja yksittäiset ihmiset vastustavat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.Järjestyssäännöt:

  Mielenosoitus noudattaa Suomen lakia. Mielenosoitus on rauhanomainen, kaikille avoin Naton vastainen mielenosoitus, johon osallistuu rauhanjärjestöjä, militarisoitumista vastustavia kansalaisjärjestöjä ja poliittisia puolueita sekä yksittäisiä ihmisiä.

Avoin kutsu / toivotaan levitettäväksi eteepäin.

Lisätiedot:

  JP Väisänen / Naton vastaiset ruohonjuuriryhmät, Pand Taiteilijat
Rauhan puolesta, Rauhanpuolustajat 050 573 8598
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


VD
Otsikko: NATOn tukikohdat eivät varmista turvallisuutta
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 07, 2010, 11:35:50 ap
NATOn tukikohdat eivät varmista turvallisuutta

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1266300518.jpeg)
(Kuva ei liity juttuun)

 
"Moskova, 6.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi MÖ¼nchenin turvallisuuskokouksessa epäilevänsä Naton uusien tukikohtien Euroopassa lisäävän turvallisuutta alueella.

Emme käsitä, miten Eurooppaan ja muun muassa Romaniaan sijoitettavat tukikohdat voivat lujittaa turvallisuutta, Lavrov totesi. Ennen ensimmäisten kohteiden ilmaantumista mantereelle Euroopan rannoilla aloittavat partioimisen amerikkalaiset sota-alukset kaappaajaohjuksineen."


Lähde:Venäjän Ö,,äni

***


Mikä Nato on? Vladimir Fjodorov.


 "Nato perustettiin kylmän sodan aikana sotilasliittoutumana konfrontaatiossa Varsovan sopimuksen maiden kanssa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen se menetti merkityksensä, mutta se kuitenkin säilytettiin. Mitä varten?

  Entinen Naton pääsihteeri Manfred Wörner selitti avoimesti, että Nato on tarpeellinen USA:lle tärkeimpänä työkaluna amerikkalaisen vaikutuksen ja johtoaseman toteuttamiseksi Euroopassa. Hänen seuraajansa Javier Solana myös muistutti, että Nato on yhä maailman mahtavin sotilasliitto. Heihin liittyi aikoinaan Max Jakobson, jonka mielestä Euroopan turvallisuuden varsinainen takuumies on Yhdysvallat Naton kautta.

  Suomalaiset Nato-intoilijat vakuuttavat, että nyt Natolla on uudet kasvot, uusi rooli Euroopassa ja maailmassa, että Nato ei ole enää sotilasliitto, se on humanitaarista apua antava järjestö, että Nato ei ole enää yhtä USA-vetoinen kuin ennen, että se on sotilaallisen turvallisuusyhteistyön alalla toimiva järjestö jne.

  Naton uusista kasvoista sanoi toista vuotta sitten tyhjentävästi presidentti George W. Bush. Hänen mukaansa se on nyt sotaretkelle lähetetty allianssi, joka lähettää joukkojaan ympäri maailmaa. Siis olemukseltaan sama järjestö, jonka tehtävänä on USA:n poliittisten ja taloudellisten etujen turvaaminen maailmassa liittolaisten avulla.

  Atlantistien aivoissa säilyy järkkymätön usko Venäjän pahuuteen. Sen mukaisesti Naton täytyy muodostaa saartorengas Venäjän länsirajalle, kylvää Venäjän vastaisuutta sen naapurimaissa, yllyttää niitä Venäjän kimppuun ja provosoida aseellisia selkkauksia Venäjän rajojen läheisyydessä. Naton Bukarestin kokouksessa vuonna 2008 USA:n taholta lausuttiin, että Euroopan täytyy kumota Jaltan katkera perintö ja poistaa väärät rajat, jotka olivat jakaneet mannerta liian kauan.

  USA:n puolustusministeri Robert Gates sanoi viime vuonna, että USA tulee taistelemaan jossain päin maailmaa vielä 20 oe30 vuotta. Pentagonin sotilaallisissa opeissa on määritelmä keskeytymättä jatkuvan konfliktin kausi. Vastaavasti on valmistettu armeijan modernisoinnin strategia. Sen mukaan 50 lähivuoden aikana odotetaan vakituisia aseellisia konflikteja, laajaa taistelua luonnonrikkauksien puolesta. Kohteina mainitaan Kiina, Intia, Brasilia ja Venäjä.

  Nato ei tosin nyt uhkaa Venäjää eikä Venäjä odota sotilaallisia yllätyksiä sen taholta. Mutta silloin on kysyttävä, mitä varten Nato sitten lähestyy yhä lähemmäksi Venäjän rajoja. Toisin sanoen Nato ei ole uhka, mutta sen lähestyminen Venäjän rajoille on uhka".


Vladimir Fjodorov  oe 08.02.2010

Tiedonantaja / verkkolehtiKOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET***

Naton laajentaminen vakava uhka.


"Moskova, 9.2. Venäjän Ö,,äni) -- Naton laajentaminen on vakava uhka Venäjälle, sanoi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Hän huomautti, että sotilasliiton johto on luvannut olla laajentamatta järjestöä. Tästä huolimatta, jos siihen alussa kuului 12 maata, niin nyt niitä on 23.

Kaiken ohella Natoon on liittynyt entisiä Varsovan liiton maita, kuten Albania, Bulgaria, Unkari, Romania ja Tshekki. Siihen kuuluu myös erillisiä maita, jotka aiemmin kuuluivat Neuvostoliitoon. Mahdollisesti Natoon liittyvät myös Georgia ja Ukraina, sanoi Patrushev".
Venäjän Ö,,äni
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: Kiinalaisdiplomaatti tyrmää Yhdysvaltain 'globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän'.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 13, 2010, 09:32:07 ip
Kiinalaisdiplomaatti tyrmää Yhdysvaltain 'globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän'.


 Moskova, 11.2. (Golos Rossii) -- Pekingin Moskovan suurlähettiläs Li Hui sanoi totesi torstaina venäläiselle Interfax-uutistoimistolle antamassaan haastattelussa, että Yhdysvaltain eri puolille maailmaa rakentamat ja suunnittelemat ohjusjärjestelmät vaarantavat strategisen globaalin tasapainon ja lisäävät jännitystä.

  "Globaalin ohjuspuolustusjärjestelmän" luominen tekee samalla tyhjäksi pyrkimykset estää ydinaseiden leviäminen, painotti Li.

  Li viittasi erityisesti Yhdysvaltain viimeisimpiin suunnitelmiin sijoittaa ohjuksia Puolaan, Romaniaan ja mahdollisesti Bulgariaan. Hän mainitsi tässä yhteydessä myös sopimusten vastaiset asetoimitukset Taiwanille.
Golos Rossii / KOMINFORM
Otsikko: NATO - no way -rauhankonsertti Tavastialla.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 13, 2010, 10:00:17 ip
NATO - no way -rauhankonsertti Tavastialla. Suuri joukko suomalaisia kulttuuri-ihmisiä on kyllästynyt maamme hivuttamiseen kohti Nato-jäsenyyttä. Siksi muusikot tempaisevatkin maaliskuun ensimmäisellä viikolla konsertoimalla Helsingin Tavastialla rauhan puolesta, Natoa vastaan.

  Samalla viikolla Nato ja Suomi järjestävät ulkoministeri Alexander Stubbin isännöimän "Naton strategisen konseptin uudistamisseminaarin".

    Osallistuminen konserttiin on vahva kannanotto Natoa vastaan, sanoo Elviira Davidow. / www.natonoway.net

    Suomen kansan suuri enemmistö vastustaa maamme liittymistä Natoon. Haluamme muistuttaa tästä, konsertin tuottaja Elviira Davidow painottaa.

    Koskaan ennen ei Natoon kuulumaton maa ole isännöinyt Naton seminaaria, mutta nyt Suomi aikoo tehdä tämän. Stubb puhuu seminaarin tuomisesta Suomeen "normaalikaurana". Näin sotilasliitto Nato yritetään arkipäiväistää.

  Naton vastainen toimintaviikko jatkuu torstaina 4. maaliskuuta mielenosoituksella, joka vaatii sotilaiden vetämistä pois Afganistanin Nato-johtoisesta sodasta. Mielenosoituksessa mukana olevat tahot ja yksittäiset ihmiset vastustavat Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.Tavastialla rapista folkiin

  Rauhankonsertissa mukana on laaja joukko Suomen kärkimuusikkoja: Paleface, Kari Peitsamo, Joose Keskitalo, Maritta Kuula, Varaque, 20000 Hz, Heinäsirkka, Rauni Salminen ja Ilkka Kalevi Tillanen.

  Heidän lisäksi ruotsalaisten taitelijoiden rauhanterveiset tuo Stina Bengs.

  Konsertin juontavat Silvia Modig ja Juha-Pekka Väisänen. Konsertin tuotto luovutetaan maailmanlaajuiselle Nonviolent Peaceforce -järjestölle. Sen tehtävänä on koota koulutettuja ja kansainvälisiä siviileistä koostuvia väkivallattomasti toimivia joukkoja, joita voidaan lähettää konfliktialueille estämään tappamista ja tuhoa, suojelemaan ihmisoikeuksia ja luomaan näin tilaa, jossa paikalliset ryhmät voisivat keskustella ja ratkaista kiistojaan rauhanomaisesti.

    Osallistuminen konserttiin on vahva kannanotto Natoa vastaan, henkilökohtainen mielenosoitus elämän kunnioittamisen puolesta, Elviira Davidow muistuttaa ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Tavastialle.

  Nato - no way -rauhankonsertti Tavastialla (Urho Kekkosenkatu 4-6, Helsinki) 2.3 kello 20 alkaen. Liput ennakkoon Tiketistä 10 e ja ovelta 12 e. Konsertin järjestää Naton vastaiset ruohonjuuriryhmät.

www.natonoway.net

Tiedonantaja  oe 10.02.2010
KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: Ukraina ei aio liittyä NATOon.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 14, 2010, 08:07:25 ap
Ukraina ei aio liittyä NATOon.
 Moskova, 12.2. (RIA Novosti) -- Ukrainalla ei ole aikomusta pyrkiä läntisen sotilasliitto NATOn jäseneksi, sanoi Ukrainan presidentinvaalit voittanut Viktor Janukovitsh torstaina julkisuudessa.

  Hän totesi, että Ukrainan väistyvä presidentti Viktor Justhshenko oli yhdessä Yhdysvaltain entisen presidentti George W. Bushin kanssa suunnitellut Ukrainan liittämistä NATOn, mutta tämä pyrkimys tyrmättiin Saksan ja Ranskan toimesta jo sotilasliiton vuoden 2008 huippukokouksessa.

  Kysymys Ukrainan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on joka tapauksessa nyt loppuun käsitelty, painotti Janukoviths.


RIA Novosti / KOMINFORM
Otsikko: Serbia hylkäsi NATO-jäsenyyden.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 16, 2010, 07:54:32 ap
Serbia hylkäsi NATO-jäsenyyden.

Belgrad, 15.2. (Prensa Latina) -- Serbian presidentti Boris Taric vahvisti maanantaina, hänen maansa tulee säilyttämään puolueettomuutensa eikä aio liittyä NATOon ainakaan hänen hallituskautenaan.

Serbia toimii kuitenkin rauhankumppanuuden puitteissa yhteistyössä NATOn kanssa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.


Prensa Latina / KOMINFORM
Otsikko: Yhdysvallat aikoo sisällyttää Etelä-Korean 'globaaliin ohjuspuolustusjärjestelmä
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 16, 2010, 07:56:59 ap
Yhdysvallat aikoo sisällyttää Etelä-Korean 'globaaliin ohjuspuolustusjärjestelmäänsä'. Voimakkaita vastalauseita Korean tasavallassa.

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1266300503.jpeg)
(Kuva ei liity juttuun)


 Pjongjang, 14.2. (KCNA) -- Eteläkorealaiset kansalaisjärjestöt, mukaan lukien "Ihmiset rauhan ja jälleenyhdistämisen puolesta" -järjestö järjestivät Soulissa 9.2.2010 järjestyksessä 125. toimintapäivän Korean itsenäisen jälleenyhdistämisen puolesta.

  Erityisenä teemana oli tällä kertaa huomion kiinnittäminen Yhdysvaltain valtahegmoniapyrkimyksiin Koillis-Aasiassa osana Yhdysvaltain asevoimien ja asejärjestelmien levittäytymistä eri puolille maailmaa. Yhdysvaltain puheet "turvallisuuden takaamisesta Tyynen meren alueella" ovat vain savuverho, jolla koetetaan peittää maan agressiivisen ja militaristisen ulkopolitiikan todelliset tavoitteet myös tällä alueella, todettiin tapahtumassa Soulissa.

  Pidetyissä puheissa korostettiin tämän huolestuttavan trendin jatkumisen aiheuttamaa vaaraa ja erityisesti sitä, että Korean osalta se lykkää edelleen tuonnemmaksi toiveita maan jälleenyhdistämisestä.

  Samoin todettiin, että Yhdysvaltain suunnittelema "globaali ohjuspuolustusjärjeatelmä" on jo ajatuksena saati toteutuksena paitsi erittäin vaarallinen myös absurdi. Puhujat ihmettelivät monien muiden maiden kansalaisjärjestöjen ja valtioiden johtajien tavoin, mitkä ovat ne konkreettiset uhkatekijät, joita vastaan tällaista globaalia järjestelmää tarvitaan?

  Korean niemimaalla Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo toistuvine provokatoorisine sotaharjoituksineen saattaa johtaa rauhan sijasta verenvuodatukseen, painottivat eteläkorealaiset kansalaisjärjestöt.

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1257537445.jpeg)

Korean Central News Agency / KOMINFORM

***

Venäjä voi sijoittaa ilmatorjuntajärjestelmiä IVY-maihin Moskova, 17.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjä voi sijoittaa uuden sukupolven S-400 -ilmapuolustusjärjestelmiä IVY-maihin, ilmoitti Venäjän ilmavoimien kenraali Vadim Volkovitski keskiviikkona.

  Hänen mukaansa S-400 -järjestelmästä voi tehonsa vuoksi tulla kollektiivisen turvallisuusjärjestelmän (Collective Security Treaty Organizatiion, CSTO) yhtenäinen perusta.

  S-400 järjestelmä on tarkoitettu tuhoamaan kaikkia ilmatilassa olevia kohteita - lentokoneita, miehittämättömiä lentokoneitasekä keskimatkan ballistisia ohjuksia.


Venäjän Ö,,äni


Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: USA:n ohjuskilpisuunnitelmat vahingoittavat suhteiden 'uudelleenkäynnistämistä'
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 17, 2010, 06:01:38 ap
USA:n ohjuskilpisuunnitelmat vahingoittavat suhteiden 'uudelleenkäynnistämistä'

Moskova, 16.2. (Venäjän Ö,,äni) -- USA:n suunnitelmat sijoittaa torjuntaohjuksia Romaniaan ja mahdollisesti myös Bulgariaan eivät sovi yhteen Venäjän ja USA:n välisten suhteiden "uudelleenkäynnistämisen" logiikan kanssa, sanoi duuman kansainvälisten kysymysten komitean puheenjohtaja Konstantin Kosatshov tiistaina.


 Puhuessaan Rossija-24 -TV-kanavalla, hän muistutti, että presidentit Dmitri Medvedev ja Barack Obama sopivat, siitä, että arvioidaan aluksi USA:han, Eurooppaan ja Venäjään kohdistuvien, mahdollisten ohjusiskujen luonne ja vasta tämän jälkeen sovitaan toimista. Tämän hetken USA:n toimet eivät ole meille selviä, sanoi Kosatshov.Venäjän Ö,,äni

KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET


VD
Otsikko: USA:n hyökkäyksen Venäjälle voi estää vain Venäjän ja sen liittolaisten sotilaal
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 17, 2010, 06:29:37 ap
USA:n hyökkäyksen Venäjälle voi estää vain Venäjän ja sen liittolaisten sotilaallinen voima? "Presidentti Barack Obaman yhdysvaltalaisille pitämän puheen tosiasiallinen sotilaspoliittinen ydin: Yhdysvaltain ohjukset Euroopassa on suunnattu Venäjää, ei Irania vastaan.

  Länsi-Englannin Leedsin yliopiston poliittisen historian luennoitsija Alastair Kocho-Williams on julkaissut The Comment Factory -web-sivustolla artikkelin, jossa hän sanoo kylmän sodan kauden jatkuvan edelleen, vaikka sen ulkoiset muodot ovatkin muuttuneet.

  Hän korostaa, että ei ole mitään epäilystä siitä, etteivätkö Yhdysvaltain Eurooppaan suunnittelemat, aiempiin suunnitelmiin nähden hiukan modifioidut asejärjestelmät ole suunnattu Venäjää vastaan ja että Iranin tai Pohjois-Korean esittäminen uhkana tässä yhteydessä on pelkästään huono savuverho Yhdysvaltain ohjelmallisesti agressiiviselle ulkopolitiikalle. Presidentti Barack Obama on juuri pitämässään puheessa vahvistanut tällaisen ulkopolitiikan jatkumisen".


The Comment Factory / KOMINFORMLisäys:

  "Yhdysvaltain pyrkimys maailmanherruuteen ei ole vuosikymmenien mittaan muuttunut miksikään. Yhdysvallat käyttää maailman medioiden laajalti julkistamien uutisten ja tietojen perusteella kaikkia mahdollisia keinoja tässä häikäilemättömässä politiikassa.

  Yhdysvaltain asevoimat on käytännössä läsnä kaikissa maanosissa erilaisin verukkein ja tekosyin, usein myös laittomasti. Esimerkkejä tästä asiasta on niin paljon, ettei niitä kannata edes yrittää luetella.

  Sotilaallisena voimatekijänä näiden maailmaherruuteen tähtäävien tavoitteiden tiellä on itse asiassa vain Venäjä. Yhdysvalloilla on epäilemättä ollut valmis hyökkäyssunnitelma Venäjää vastaan olemassa jo Neuvostoliiton ajoista lähtien, joskin tätä suunnitelmaa ja sen rinnalle mahdollisesti rakennettuja vaihtoehtoisia operatiivisia malleja on varmaankin ajantasaistettu. Kolmannen maailmansodan syttymisen esti taannoin ilmeisesti niin sanottu "kauhun tasapaino", jonka toisena osapuolena oli Neuvostoliiton sotilaallinen mahti. Nyt puhutaan Venäjän ja sen liittolaisten sotilaallisesta voimasta. Muutoin asetelma ei ole muuttunut.

  Yhdysvallat yritti työntyä Venäjän sisäisiin rakenteisiin ja suuryhtiöihin rahan voimalla Venäjän presidentti Boris Jeltsinin heikon hallinnon kautena, mutta yritys epäonnistui eikä tätä keinoa ole enää käytettävissä. Viimeistään Yhdysvaltain johdolla vuonna 1999 aloitettu sota silloista Venäjän lähipiiriin kuulunutta Jugoslaviaa vastaan herätti venäläiset kaikissa kansalaispiiressä huomaaman lähestyvän ulkoisen vaaran. Tänä päivänä Venäjän parlamentin kummatkin kamarit tukevat puoluekannasta ja muista erilaisista näkemyksistään huolimatta sataprosenttisesti maan puolustusvalmiuden nopeaa tehostamista.

  Itäinen CSTO-turvallisuusjärjestö (Collective Security Treaty Organization) kaikkine jäsenmaineen on osa tätä Moskovasta aloitteesta kehitettyä alueellisen turvallisuuden takaamiseen tähtäävää politiikkaa. CSTOn jäsenmaita ovat Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan ja Armenia.

  Venäjä on omasta puolestaan johdomukaisesti julkistanut tahtonsa rauhaan, vakauteen ja laillisuuteen koko maailman mitassa. Yhdysvallat saattaa käyttää samoja sanoja, mutta ei tarkoita mitä sanoo. Molemmat valtiot sanovat vastustavansa terrorismia, mutta tarkoittavat usein eri asioita. Yhdysvallat ei myönnä, että se itse on käyttänyt ja käyttää edelleen valtioterroristisia menetelmiä.

  Huippupoliitikot puhuvat usein pitsikoristeisin sanakääntein Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden "uudelleenlataamisesta". Totuus on kuitenkin karu. Yhdysvallat haluaa hallintaansa Venäjän öljyvarat ja pyrkii Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan myös geopoliittisten tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Ja kun poliittisia keinoja ei ole, varaudutaan käyttämään omia ja NATO-liittolaisten aseita. Niinkuin on jo käytetty Jugoslaviassa, Afganistanissa, Irakissa ja Etelä-Ossetiassa, jossa asialle laitettiin USAn de facto -liittolainen Georgia.

  Yhdysvaltain ja Venäjän välisen uuden START-sopimuksen allekirjoittaminen strategisten ydinaseiden rajoittamiseksi on tietenkin sinällään hyvä asia. Eri asia sitten on, miten avaruuden aseistaminen ja muut asejärjestelmien uudelleensijoittamiset vaikuttavat START-sopimuksen merkitykseen.

  Kokonaisasetelmaa ei muuta se, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla on myös yhteneviä tavoitteita. Erityisesti Afganistanin unikkoviljelmät ja mittava huumekauppa muodostavat todellisen uhan niin Venäjän kansoille kuin muillekin".


KOMINFORM

Alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa:  www.thecommentfactory.com
Otsikko: Isku Irania vastaan johtaisi arvaamattomiin seuraamuksiin
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 17, 2010, 07:25:44 ap
Isku Irania vastaan johtaisi arvaamattomiin seuraamuksiin


 Moskova, 15.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Iranin ydinongelmien selvittämisessä ei ole käytetty loppuun diplomaattisia menetelmiä, on todettu Venäjän turvallisuusneuvostossa.

  Mikä tahansa sotilaallinen toimenpide voi räjäyttää tilanteen ja johtaa äärimmäisen vaarallisiin seuraamuksiin koko maailmassa ja myös sen Iranin naapurimaassa Venäjällä, on todennut Interfaxille antamassaan haastattelussa Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin sijainen Vladimir Nazarov.

  Venäjä yrittää saada naapurimaansa uskomaan, että sotilaallinen toiminta on äärimmäisen vaarallista ja siksi se on estettävä.


Venäjän Ö,,äni
Otsikko: Vs: Meitä NATOtetaan
Kirjoitti: mie vaan - Helmikuu 17, 2010, 10:21:25 ap
Sasi: Naisten palvelusvelvoite väistämätön  MTV3 17.02.2010 09:06

Minkä vuoksi? Ai niin, että isot herrat saisivat kalistella kilpiään enemmän ja enemmän naapurimaille meillä on resursseja, meillä on naisetkin koulutettu.

Suomea ei uhkaa yksikään maa. Suomen suurin uhka taitaa olla omat poliitikot, jotka veivaavat ulkopolitiikkaa kuin pullataikinaa.

Puheenaiheeksi naisten palvelustavoite väistämätön, viittaa jonkinlaisen uhkakuvan luomiseen me ei voida muuta kuin¦. Eli se ihana Nato. Sasi:   -Pakollisuus liittyy Nato-jäsenyyteen. Jos ollaan Natossa, niin meillä voisi olla myös palkka-armeija, sanoi Kimmo Sasi Huomenta Suomessa. Sillä lailla.
Otsikko: Moskova on huolestunut USA:n ohjuspuolustusjärjestelmään liittyvistä suunnitelmi
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 18, 2010, 06:01:03 ap
Moskova on huolestunut USA:n ohjuspuolustusjärjestelmään liittyvistä suunnitelmista.


Moskova, 17.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Moskova on huolestunut USA:n suunnitelmista sijoittaa oman ohjuspuolustusjärjestelmänsä osia Itä-Eurooppaan, ilmoitti Venäjän esikuntapäällikkö Nikolai Makarov.


 Hän muistutti, että USA valmisteli kymmenen torjuntaohjuksen sijoittamista Puolaan ja tutka-aseman sijoittamista Tshekkiin, mutta presidentti Barack Obama lykkäsi niiden sijoittamista vuoteen 2015.


 Viime viikolla Bulgarian pääministeri Boiko Borisov ilmoitti maansa aikomuksesta aloittaa neuvottelut USA:n kanssa ohjuspuolustusjärjestelmästä. Ennen tätä myös Romania ilmoitti, että on valmis sijoittamaan alueelleen ohjuspuolustusjärjestelmän osia, sanoi Makarov.


 Hänen mukaansa tämä vaikuttaa Venäjän ja USA:n välisiin neuvotteluihin uuden START-sopimuksen solmimisesta.


 USA:n Patriot-ilmatorjuntaohjusten sijoittaminen Puolaan ei ole suunnattu Irania vastaan, sanoi Venäjän esikuntapäällikkö Nikolai Makarov. Hän korosti, että Moskovassa ymmärretään, ketä vastaan Patriot-ohjukset ovat suunnattu ja se on antanut tästä tiedon myös Varsovalle.

Venäjän Ö,,äni

Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: Iranin ulkoministeri: Hillary Clinton valehtelee. Iran tymää Yhdysvaltain Keski-
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 18, 2010, 06:04:23 ap
Iranin ulkoministeri: Hillary Clinton valehtelee. Iran tymää Yhdysvaltain Keski-idän politiikan.
Teheran, 16.2. (Prensa Latina) -- Iranin ukoministeri Manouchehr Mottaki on syyttänyt Yhdysvaltoja toiminnasta sotilallisen diktatuurin tavoin Keski-idässä samaan aikaan kun se tuhoaa siviileitä Irakissa ja Afganistanissa.


Mottaki hylkää Yhdysvaltain ulkomisteri Hillary Clinton lausnnot "diktatuurin uhasta Iranissa" ja toteaa, että Iran on antanut turvapaikan ja humanitaarista apua miljoonille ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan Yhdysvaltain johtamien sotilaallisten invaasioiden alta Iranin naapurimaissa.


 Hän viittasi tässä yhteydessä myös Valkoisen talon epäonnistuneeseen politiikkaan erityisesti Libanonissa, Gazassa ja Afganistanissa, joiden itsenäinen demokratiakehitys on Yhdysvaltain toimien vuoksi muuttunut loputtomaksi sodaksi ja kärsimykseksi.

 Ulkoministeri Mottaki muistutti, että Iranissa ja sen naapurimaissa ollaan hyvin tietoisia Washingtonin politiikasta ja menettelyavoista aina Vietnamin sodasta lähtien.


 Hillary Clintonin tulkinnat Iranin asioista ovat perustavanlaatuisesti virheellisiä, korosti Mottaki ja totesi, että olisi täysin mahdollista suhtautua Keski-idän valtioihin aivan toisella tavalla, rakentavan yhteistyön merkeissä. Keskinäiseen kunnioitukseen perustuvalla hyvinvoinnin, yleisyhteiskunnallisen kehittämisen ja modernin teknologian hyödyntämisen alueilla olisi niin Iranissa kuin muissakin Keski-idän valtioissa käytännöllisesti katsoen rajattomasti kaikkia osapuolia hyödyttäviä mahdolIisuuksia, lisäsi Mottaki.


 "Hillary Clinton valehtelee Irania koskevissa väitteissään. Kunpa hän edes kerran elämässään katsoisi asioita niinkuin ne todellisuudessa ovat", sanoi Iranin ulkoministeri Manouchehr Mottaki. Prensa Latina / KOMINFORM


Lähde:KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: 'Perustuslakikeskustelu'. NATOon keinoja kaihtamatta. Ym.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 18, 2010, 06:09:40 ap
'Perustuslakikeskustelu'. NATOon keinoja kaihtamatta. Ym.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on oikeutetusti ilmaissut harmistuneisuutensa siitä "perustuslakikeskustelusta", jota on viime aikoina pidetty yllä erityisesti tietyillä korkeimmilla virkamiestasoilla.


Ei tarvitse olla varsinainen selvänäkijä havaitakseen, mistä tässä niin sanotussa "keskustelussa" on kysymys.


 Suomen tasavallan nykyisen hallituksen ministerit ja muut korkean tason virkamiehet ovat mitä ilmeisimmin mm. päättäneet viedä Suomen NATOon huolimatta kansan suuren enemmistön ja demokrattisten elinten vastustuksesta. Ja samalla siirtää muutkin haluamansa poliittiset asiat oman päätövaltansa piiriin.


 Kun tavoitteeseen ei päästä rehellisin keinoin, turvaudutaan vippaskonsteihin. Valehdellaan julkisuudessa, ettei mitään ongelmaa
eikä erimielisyyksiä ole, teetätetään näennäisiä "tutkimuksia", kerätään tarkoitushakuisia "asiantuntuntijalausuntoja" jne. Kaikkein surkuhupaisinta on se, että keskustelut presidentin valtaoikeuksista näytään usein jopa verhotusti liitettävän siihen henkilöön, jonka voidaan ajatella tulevaisuudessa olevan tasavallan presidentti. Sen alempaa älyllisen "keskustelun" tasoa ei enää kerta kaikkiaan ole olemassakaan.


 Tasavallan presidentti edustaa instituutiona rippeitä siitä demokratiasta, mitä Suomessa on joskus ollut. Kun tällainen kiusallinen demokratian jäänne eliminoidaan, onkin pientä eliittiä edustavilla virkamiehillä vapaat kädet tehdä Suomen kansan selän takana ihan mitä lystäävät, myös NATOn suhteen.


 Täytyy ties kuinka monennen kerran korostaa, että hallituksen jäseniä ja muita virkamiehiä ei ole valittu demokraattisin menetelmin, vaan heidät on nimitetty. He eivät edustaa demokratiaa, vaan harvainvaltaa.


 Kyse ei ole yksinomaan NATOsta, vaan ylipäätään siitä, mitä ennen vanhaan oli tapana kutsua yhteisten asioiden hoitamiseksi, demokratiaksi, politiikaksi.


 No, samaan aikaan on parlamenttikin menettänyt merkityksensä. Suomessa ei tosiasiassa ole enää omaa lainsäädäntöä, vaan lait alistetaan Bryssel-integraatiolle, jossa niinikään valtaa pitävät virkamiehet, ei siis sielläkään minkäänlainen "demokraattisesti" valittu elin.


 EU-eliitti pyrkii keskittämään vallan itselleen ja taustavoimilleen, jotka ovat ensisijaisesti monikansallisia suuryrityksiä tai joka tapauksessa tahoja, jotka eivät mitenkään sovellu niihin raameihin, joita "kansanvallalla" on totuttu tarkoittamaan.Heikki Sipilä, VTM


Helsinki

KOMINFORM / VAIHTOEHTOUUTISET
Otsikko: NATO ei piittaa Yhdistyneistä kansakunnista.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 20, 2010, 07:49:06 ip
NATO ei piittaa Yhdistyneistä kansakunnista.
 
Moskova, 20.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on huolissaan Naton uudesta strategisesta konseptista.

Hänen mukaansa sotilasliitto laajenee edelleen. Samalla kehitetään uutta sotilaallista strategiaa, joka edellyttää kokonaisvaltaista kattavuutta mukaanlukien Naton oikeus voimankäyttöön. "Konsepti ei sovi yhteen YK:n peruskirjan kanssa, ja tämä seikka ei tietenkään voi olla meitä huolestuttamatta", Venäjän ulkoministeriön johtaja sanoi.

Vremja novosti -lehti huomauttaa, että Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen on ennenkin sanonut, että "Nato-maiden alueen puolustus alkaa liiton ulkopuolella. Moskovassa katsotaan kuitenkin, että kaikki Naton rajojen ulkopuolella tapahtuva ei pitäydy yksinomaan sotilasliiton toimivallan piirissä. Naton vanha strateginen konsepti, joka hyväksyttiin vuonna 1999, perustui Balkanilla käytyjen sotatoimien kokemuksiin. Siinä ensimmäistä kertaa vahvistettiin mahdollisuus käydä sotatoimia liiton perinteisen vastuualueen ulkopuolella. Uuden strategisen konseptin kehittely alkoi viime vuoden huhtikuussa. Asiakirjassa haluttiin määritellä liittouman tehtävät ensi vuosikymmenellä ja hahmottaa ne toimintakaavat, joiden pohjalta voitaisiin torjua sellaiset uudet uhat, kuten meripiratismi, energiahuoltoa vaarantava toiminta, ilmastomuutos ja verkkohyökkäykset.

Ulkoministerin lausunto todistaa, että Venäjällä ja Natolla on vakavia erimielisyyksiä turvallisuuskysymyksissä. Samalla Sergei Lavrov on luonnehtinut myönteisesti neuvotteluja, joissa valmistellaan uutta START-3 sopimusta. Hänen mukaansa sopimuksen allekirjoittaminen ensimmäistä kertaa viime vuosikymmenien aikana sallii päästä ennennäkemättömän alhaiselle strategisten hyökkäysaseiden tasolle.


Kommentti päivän artikkeliin:

Venäläisen poliittisten suhdanteiden tutkimuskeksuksen johtava asiantuntija Maksim Minajev puhuu Venäjän ja Naton välisten erimielisyyksien syistä. Mielestäni ristiriitojen olennaisena syynä on yhtäältä Venäjällä kuuluva järjestelmällinen kritiikki Naton nykyistä geopolitiikkaa kohtaan ja toisaalta samankaltainen Brysselin kritiikki, joka kohdistuu Venäjän etupolitiikkaan postneuvostoliittolaisessa tilassa. Tosin sanoen, Naton laajentumispyrkimys itään ja Moskovan kielteinen reaktio siihen muodostavat kaksi vastakkaista liikesuuntaa, joiden toisiinsa törmääminen vaikeuttaa vuoropuhelua. Ongelmana on se, että emme hyväksy paitsi Yhdysvaltojen johtaman allianssin aktiivista laajenemista itään myös sitä, että Yhdysvallat on rikkonut lupauksensa luopua ohjuspuolustuselementtien sijoittamisesta lähelle Venäjän rajoja maan turvallisuudelle tärkeille alueille. Tässä tilanteessa yhteistyö voi olla ainoastaan pinnallista. Se on itsestäänselvä asia. Kun keskinäiset suhteet päätyvät kilpailuun maailman kaikilla kolkilla, tuskin voi puhua rakentavasta politiikasta.

Lähde:Venäjän Ö,,äni
Otsikko: Yhdysvaltain ohjusjärjestelmät ympäröivät Kiinaa
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 22, 2010, 09:36:50 ap
Yhdysvaltain ohjusjärjestelmät ympäröivät Kiinaa


  "Peking, 22.2. (China Daily ) -- Kiinaa ympäröi yhdysvaltalaisten ohjusjärjestelmien muodostama puolikuun muotoinen ketju. Kiinan ympärille rakennettu yhdysvaltalainen ohjuspuolustusjärjestelmä on toisinto vastaavalle asejärjestelmälle, joka ympäröi Itä-Eurooppaa ja Venäjää, toteaa englanninkielinen China Daily -lehti maanantaina.

  Kiinalainen sotilasstrategian asiantuntija, maan ilmavoimien eversti Dai Xu toteaa artikkelissa, että yhdysvaltalainen ohjusjärjestelmien puolikuu alkaa Japanista ja jatkuu Etelä-Kiinan merialueille sekä edelleen Intiaan ja päättyy Afganistaniin.

  Shanghain politiikan ja lainsäädännön tutkimuslaitoksen (Shanghai Institute of Political Science and Law) sotilasasioiden osaston johtaja Ni Lexiong toteaa, että Kiinaa ympäröivät yhdysvaltalaiset asejärjestelmät ovat toisinto Yhdysvaltain Itä-Euroopan ja Venäjän ympärille muodostetulle vastaavalle uhkaavalle ohjuspatteristojen ketjulle.

  Guangdongin yliopiston kansainvälisen turvallisuuden ja strategian tutkimuksen laitoksen johtaja Tang Xiaosong on sanonut, että tällaista Kiinaa uhkaavaa asejärjestelmien ketjua on mahdollista edelleen laajentaa ja että Obaman hallituksella on suunnitelmia sijoittaa Patriot PAC-3 -ohjusjärjestelemiä etenkin Intiaan ja muihin Kaakkois-Aasian maihin.

  Yhdysvallat on edennyt järjestelmällisesti Kiinaa ympäröivän ohjuspatteristoketjun rakentamisessa ja onnistunut sijoittamaan näitä asejärjestelmiä mm. useille Tyynen meren saarille, Etelä-Koreaan ja Japaniin sekä viimeisenä Taiwanille. Obaman hallituksen tavoitteena on saada sotilaallista jalansijaa myös Intiassa, mutta toistaiseksi vailla periaatteellista läpimurtoa, vaikka Intian asevoimilla yhdysvaltalaisaseita muuten onkin.

  Intia ei ole ollut halukas osallistumaan tähän Kiinaa uhkaavaan asevarusteluun, vaikka maa muuten haluaa pitää yllä hyviä suhteita Yhdysvaltain kanssa. Intia haluaa pysyä itsenäisenä tomijana maailmanpolitiikassa, sanoi Pekingin New Delhin entinen lähettiläs Pei Yuanying.

  Hän totesi, että niin Pjongjangin, Teheranin, Moskovan kuin Pekinginkin omaksuma sotilaallisen varustautumisen politiikka on luonnollista seurausta Yhdysvaltain uudelleen ,aloittamasta asevarustelukierteeestä. "Maailma ei todellakaan ole enää turvallinen", korosti Pei Yuanying."


Lähde: China Daily / KOMINFORM

http://www.chinadaily.com.cn/
Otsikko: NATOn ilmaiskuissa kuoli yli 30 afgaanisiviiliä.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 23, 2010, 10:51:13 ap
NATOn ilmaiskuissa kuoli yli 30 afgaanisiviiliä.

Moskova, 22.2. (Golos Rossii) -- Yli 30 afgaanisiviiliä sai surmansa Afganistanin eteläisessä Uruzganin maakunnassa tehdyissä NATOn ilmaiskuissa viikonlopun aikana.

Iskujen kohteina sanottiin olleen ajoneuvokolonnat, jotka kuljettavat sotatarvikkeita vastarintataistelijoille.

Harhaiskut, joissa kuolee siviileitä, ovat kuitenkin lähes jokapäiväistä todellisuutta. Viimeksi torstaina NATOn hävittäjä tulitti Afganistanin hallituksen poliisisaattuetta pohjoisessa Kunduzin maakunnassa. Seitsemän  poliisia sai surmansa tai vammautui.


Golos Rossii / KOMINFORM
Otsikko: Tuhat yhdysvaltalaissotilasta saanut surmansa Agfanistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 24, 2010, 07:57:51 ap
Tuhat yhdysvaltalaissotilasta saanut surmansa Agfanistanissa.

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1266992186.jpeg)

2010-02-24 06:56:16

 Kabul. 23.2. (Prensa Latina) -- Afganistanissa on Yhdysvaltain lokakussa 2001 tapahtuneen maahan tunkeutumisen jälkeen saanut surmansa tuhat yhdysvaltalaissotilasta, kertovat riippumattomat uutislähteet.

  Vuonna 2009 Afganistanissa kuolleiden amerikkalaissotilaiden määrä oli 316.

  Kaikkien ISAF-joukkojen tappiot vuonna 2009 olivat 657 kaatunutta.

  Afganistania miehittää tällä hetkellä 150 000 ISAF-joukkojen sotilasta.


  Prensa Latina / KOMINFORM

Lisäys:

Muutama "Tube" klippi "rauhanturvaamisesta"

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pj7uulPm2Oc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ytkD-RgSt7c[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=v3ROIO_VUuQ[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gOqDdobMbf0[/youtube]
Otsikko: Vs: Meitä NATOtetaan
Kirjoitti: mie vaan - Helmikuu 24, 2010, 08:48:26 ap
Afganistania ei ole yksikään maa valloittanut koskaan. Afgaanit ovat soturi kansaa, jotka puolustavat maataan henkeen ja vereen. Afganistanissa asuu noin 40 miljoonaa ihmistä, joten rauhan turvaaminen on ikuinen projekti rahareikä.
Otsikko: Yhdysvalloilta vaaditaan selvitystä kemiallisista aseista
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 25, 2010, 08:59:48 ap
Yhdysvalloilta vaaditaan selvitystä kemiallisista aseista

2010-02-24 22:01:27

Haag, 24.2. (Press TV) -- Kiina ja maailman sitoutumattomien maiden liike (Non-Aligned Movement, NAM) esittivät Haagissa alkaneessa OPCW-järjestön (Organization for the Prohibition of Chemical Weapon) kokouksessa Yhdysvalloilta selvitystä kemiallisten aseiden hävittämisestä sopimuksen edellyttämällä tavalla.

  Kokous moitti Yhdysvaltoja siitä, ettei se ole toimittanut asianmukaisia selvityksiä kemiallisten aseidensa määrästä ja valmiustilasta.

  Kiina ja lähinnä kehittyviä maita edustava NAM-järjestö vaativat Yhdysvaltoja antamaan puuttuvat selvitykset viimeistään 29.12.2012 mennessä.

  Kokouksessa todettiin, että sopimuksen voimaan tulon jälkeen 13 vuotta sitten 42 prosenttia maailman kemiallisista aseista on edelleen varastoituina ja periaatteessa käyttövalmiina.

  Sopimuksen allekirjoittajamaiden 40-jäseninen toimeenpaneva neuvosto aloitti Haagissa tiistaina neljä päivää kestävän seurantakokouksen.

  OPCW:ssa on 188 jäsentä, joihin kuuluvat kaikki 118 NAM-valtiota. Kiina NAM-järjestön tarkkailijajäsen.


  Lähde:Press TV / KOMINFORM
Otsikko: Sotilaallinen liittoutumattomuus mahdollistaa ulkopoliittista liikkumavaraa
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 25, 2010, 11:12:21 ap
Sotilaallinen liittoutumattomuus mahdollistaa ulkopoliittista liikkumavaraa


Nato on globaalilla tasolla toimiva, uusliberalistisen talouspolitiikan väkivaltainen järjestysmies, joka on entistä enemmän ottamassa ennakoivaa asennetta maailmanpolitiikassa.

Näin summaa sotilasliiton nykyistä roolia Rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro. Hänen mukaansa Suomessakin Nato-intoilijoiden markkinoimaa yleistä rauhantakaajaa tai hyväntekijä-Natoa ei ole näköpiirissä.

Kangaspuro toteaa, että Nato-jäsenyys veisi pahimmassa tapauksessa Suomen tukkanuottasille Venäjän kanssa. Tilanteen voisi laukaista Naton ja Venäjän välinen konflikti esimerkiksi Kaukasuksen alueella, Lähi-idässä tai vaikkapa Afrikassa, jossa maailman suurvallat käyvät kiihtyvää kilpaa mantereen luonnonvaroista. Sotilasliiton sisäinen solidaarisuus voi siis tulla Suomelle kalliiksi.

- Nato ei myöskään ole mikään yhtenäinen organisaatio. Sen sisällä on erilaisia kantoja Irakin ja Afganistanin sodista sekä eri intressejä esimerkiksi Venäjän suhteen, sanoo Kangaspuro.

Hän muistuttaa, että sotilaallinen liittoutumattomuus mahdollistaa Suomelle laajemman ulkopoliittisen liikkumavaran.

- Maailman geopoliittinen tilanne on liikkeessä. Tulevaisuus vaatii fiksua ja joustavaa politiikkaa pieneltä Suomelta, jolla ei ole suuria pääoma- tai luonnonvararesursseja, sanoo Markku Kangaspuro.


Marko Korvela  24.02.2010

Lähde:Vaihtoehtouutiset
Otsikko: Kolme Yhdysvaltain vakoojaa mestattu Pakistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 27, 2010, 05:49:49 ip
Kolme Yhdysvaltain vakoojaa mestattu Pakistanissa.
Islamabad, 24.2. (Xinhua) -- Pakistanin talebanit ovat mestanneet kolme miestä, joita syytettiin Yhdysvaltain vakoilijoiksi.


 Pakistanilaisvitaomaisten mukaan kaksi teloitetuista oli afganistanilaisia ja yksi pakistanilainen.


 Päättömät ruumiiit löytyivät keskiviikkona tien varresta Miralin kaupungista Pohjois-Waziristanissa.


 Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon katsotaan olevan kostotoimi Yhdysvaltain miehittämättömien lentokoneiden laittomiin ilmaiskuihin Pakistanin alueella. Iskuissa on saanut surmansa suuri määrä siviileitä.Xinhua News Agency / KOMINFORM
Otsikko: Venäjä ei hyväksy yksipuolisuutta ohjustorjuntakysymyksessä
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 27, 2010, 07:57:04 ip
Venäjä ei hyväksy yksipuolisuutta ohjustorjuntakysymyksessä
Moskova, 26.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjää huolestuttaa vakavasti amerikkalaisen ohjustorjuntajärjestemän tarkoitus Romaniassa ja siksi se esiintyy määrätietoisesti kaikkia arveluttavia yksipuolisia ohjustorjuntaa koskevia hankkeita vastan, koska ne voivat vahingoittaa kansainvälistä turvallisuutta, sanoi ulkoministeriön virallinen tiedottaja Andrei Nesterenko perjantaina.


 Moskova on huolestunut, koska se saa tietonsa periaatteellisen tärkeistä ratkaisuista joukkoviestimistä, eikä virallisilta kumppaneiltaan Washingtonissa ja Bukarestissa. Tällainen menettelytapa vastuullisessa politiikassa on vähintääkin kyseenalainen, diplomaatti huomautti.Lähde: Venäjän Ö,,äni
Otsikko: Pariisin rauhansopimus este Suomen NATO-jäsenyydelle
Kirjoitti: VD.com - Helmikuu 28, 2010, 08:11:48 ap
Pariisin rauhansopimus este Suomen NATO-jäsenyydelle


Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen kirjoitti, että jatkuva keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä luo epävarmuutta (HS 12.10.08). Näin varmasti on, sillä jäsenyys koskettaa suhteitamme Venäjään. Kokoomus, presidentti Martti Ahtisaari ja entinen europarlamentaarikko Lasse Lehtinen ovat hätistämässä Suomea Natoon, vaikka liittymisen estää Pariisin rauhansopimus, joka Suomella on kymmenen valtion kanssa vuodelta 1947.

  Jäsenyyteen hätistelystä johtuen Suomessa on enää kaksi Naton vastustajaa: emeritusprofessori Matti Klinge ja Suomen kansa. Nato-intoilijat väittävät, että Suomi katsoi Pariisin rauhansopimuksen yksipuolisesti rauenneeksi vuonna 1992. Näin ei ole, sillä Suomen hallitus ei ole sitä kumonnut miltään osin. Vain eduskunta tekee Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja päättää niistä irtisanoutumisesta.

  Pariisin 1947 rauhansopimuksessa sopijapuolet Suomi ja Neuvostoliitto, sitoutuvat olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta sellaisiin koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan. Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin äskettäin hyväksymä Venäjän uusi sotilasdoktriini pitää Natoa ja sen itälaajentumista Venäjän pääuhkana. Nato on siis Venäjän näkökulmasta sellainen koalitio, joka on suunnattu sitä vastaan ja on este Suomen Nato-jäsenyydelle.


  Kansan Ö,,äni 1/2010


KOMINFORM VD
Otsikko: Yhdysvaltain merkillinen käänne takaisin kylmän sodan menettelytapoihin
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 02, 2010, 04:34:04 ip
Yhdysvaltain merkillinen käänne takaisin kylmän sodan menettelytapoihin.

2010-03-02 03:36:16

     Moskova, 27.2. (Venäjän Ö,,äni) -- Vielä eilen kaikki iloitsivat liennytyksestä. Nimenomaan tämä jo melkein unohtunut "liennytys"-sana tulee  mieleeni Venäjän ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita käsitellessäni. Olisi voinut luulla, että presidenttien Medvedevin ja Obaman aikomus "ladata uudelleen" eli virittää uudella tavalla Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen keskustelun heijasti uutta näkemystä maailman turvallisuudesta ja luottamuksellisen ilmanalan syntymistä neuvostovallan jälkeisen Venäjän ja länsimaailman kesken. Tosin viime aikana on alkanut tuntua siltä kuin kyseinen linja olisi jo juuttumassa hiekkakasaan, kirjoittaa toimittaja Boris Tumanov.

  Tapahtumien ketju on tavallaan jakaantumassa kahteen osaan. Washington on päättänyt luopua maansa ohjustorjuntajärjestelmän osien sijoittamisesta Puolaan ja Tsekkiin; Washington ja Moskova ovat aloittamassa uudelleen neuvotteluita strategisten aseiden supistamisesta; Venäjä ja Nato ovat yhteistyössä Afganistanissa ja vihdoin julkisuuteen on tullut idea Venäjän osallistumisesta yhteisen ohjustorjunnan luomiseen. Kaikki yllämainittu on tähän asti tuntunut  myönteisenä edistymisenä.

  Mutta kaikki ei etene tämän mallin mukaan. Miettikää vaikka itse. Venäjä-Nato -neuvosto käsittelee yhteisen ohjustorjuntajärjestelmän luomisen mahdollisuuksia. Eikä se ole mielettömyyttä: Voimassa on edelleenkin Venäjän jättämä aloite oman panoksensa kantamisesta järjestelmään omalla radiotutka-asemallaan Armaviressa Venäjän Euroopan puoleisen osan etelässä ja Gabalin tutkalla Azerbaidzhanissa. Mutta heti kun Brysselissä tapahtuvat neuvottelut kehittyvät rakentaviksi Washington päättää sijoittaa Romaniaan ja Bulgariaan oman taktisen ohjustorjuntajärjestelmänsä osia.

  Tässä tapauksessa kyseessa on puhtaasti amerikkalainen aloite, joka on tullut esille Naton ulkopuolella ja neuvottelematta muun Euroopan kanssa. Washington käyttää hyväkseen Naton ja Euroopan unionin uusien jäsenmaiden halukkuutta esittäytyä jopa enemmän kuningasmielisinä kuin  itse kuningas. Washington seuraa toiminnassaan amerikkalaiskeskeistä oppia.

  Kun kyseisessä tilanteessa rouva Clinton ivailee Venäjän haluttomuudella liittyä Atlantin sopimukseen hän vääristelee tietoisesti itse ongelman ydintä. Venäjä ei ole koskaan pitänyt mahdottomana osallistumistaan eurooppalaiseen ja jopa koko maailmanmittaiseen turvallisuusjärjestelmään, joskin sellaisella varauksella, ettei yksikään valtio saa siinä johtavaa asemaa. Amerikkalaisten ohjusten sijoittaminen Romaniaan ja Bulgariaan osoittaa kuitenkin, että Washington pitää Eurooppaa eräänlaisena shakkilautana, jossa se voi isännöidä haluamallaan tavalla sekä ajamalla takaa  vain omia geopoliittisia etuja tai omaa turvallisuuttaan, kirjoittaa Boris Tumanov.


  Venäjän Ö,,äni
KOMINFORM


VD

Otsikko: NATO ei todellisuudessa taistele Afganistanin huumetuotantoa vastaan
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 02, 2010, 04:36:08 ip
NATO ei todellisuudessa taistele Afganistanin huumetuotantoa vastaan.

2010-03-02 03:41:13

 Moskova, 28.2. (Russia Today) -- Venäjän huumekontrolliviraston päällikkö Viktor Ivanov sanoi lauantaina, että NATO ei todellisuudessa tee mitään Afganistanin huumeiden tuotannon ja levittämisen estämiseksi.

  Hän totesi, että Venäjälle Afganistanista tuotujen huumeiden määrä on noussut kaksinkertaiseksi Yhdysvaltain maahantunkeutumisen jälkeen.

  Kaikesta Venäjän markkinoille tulevasta heroiinista 90% on lähtöisin Afganistanista, kertoi Ivanov ja lisäsi, että vain erittäin marginaalinen määrä tulee talebanien hallitsemilta alueilta.

  Afganistanista tulee Venäjälle vuosittain noin 35 tonnia huumeita.

  Venäjällä kuolee vuosittain huumeisiin kymmeniä tuhansia ihmisiä.


  Russia Today / KOMINFORM
Otsikko: Nato pois Suomesta! Työkansan Sanomat.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 03, 2010, 05:41:00 ip
Nato pois Suomesta! Työkansan Sanomat.

2010-03-03 02:19:09

  Maamme ulkopoliittinen johto on kutsunut sotilasliitto Naton pitämään 4. maaliskuuta kokoustaan Suomessa. Tilanne on erikoinen, eihän Suomi ole Naton jäsenmaa. Kutsu kuvastaa Suomen hallituksen politiikkaa, jolla se mukauttaa kansaa hyväksymään Nato-jäsenyyden.  

  Nato määritteli aikanaan valheellisesti toimintansa perustaksi jäsenmaidensa puolustamisen. Nykyinen Nato on suuren rahan ja aseiden voimin laajentuva liittouma, joka sotii imperialistisen kapitalismin asialla ympäri maailmaa. Naton kokous Suomessa on myös vahva viesti Venäjälle, että tältäkin suunnalta Nato lähestyy sen rajoja ja luonnonvaroja. Suomen ja Venäjän välisille suhteille Suomen Nato-liittolaisuus on vahingollinen. Suomen tulee pysyä sotilasliittojen ulkopuolella. Se on varmin tae rauhantilan jatkuvuudelle Pohjois-Euroopassa.  
 

  Pääkirjoitus 2  

  Työkansan Sanomat 3/2010
KOMINFORM

VD
Otsikko: "NATOn uhreista 90 prosenttia on siviileitä"
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 04, 2010, 11:32:13 ap
"NATOn uhreista 90 prosenttia on siviileitä"Luulajan käräjöoikeudessa tuomittiin helmikuun lopulla kuusi Ofog-rauhanverkoston jäsentä 40 päiväsakkoon. Joukko oli luvatta tunkeutunut kesäkuussa Vidselissä sijaitsevaan robottitukikohtaan tarkoituksenaan pysäyttää sotilasliitto Naton Loyal Arrow -harjoitus, johon osallistuivat myös Ruotsin ilmavoimat.

Rauhanaktivistien oikeudenkäynnistä tuli voimakas mielenosoitus sekä Natoa että Afganistanin sotaa vastaan.

Aamupäivällä neljää nuorta naista syytettiin siitä, että he olivat 10. kesäkuuta 2009 tunkeutuneet sotaharjoitusalueelle, jossa he pystyttivät teltat ja yrittivät saada yhteyttä puolustusvoimiin.

Iltapäivällä tuomittiin kaksi nuorta miestä, jotka seuraavana päivänä olivat menneet alueelle tekemään siviilien rikospaikkatutkimuksen. Myös heidät pidätettiin ja syytettiin saman rikosotsikon alla, jonka mukaan he olivat rikkoneet rikoslain 39 pykälää eli ?lakia yhteiskunnallisten laitosten suojelemisesta? vastaan.

Oikeudenkäynnin aikana syytetyt vetosivat siihen että he olivat toimineet hätävarjelun vuoksi. He myönsivät että he olivat olleet alueella, mutta että he vähäisellä rikoksellaan rauhanomaisin keinoin halusivat estää vakavampia rikoksia - sotarikoksia.

Sekä ennen että jälkeen harjoituksen Nato on tehnyt rikoksia siviilejä vastaan Afganistanissa ja muilla sotatantereilla, mikä on kansainvälisten sopimusten mukaan kielletty.

"Afganistanin sota alkaa täältä"

Aktivistit katsoivat että on väärin, että virallisesti sotilaallisesti liittoutumaton Ruotsi luovuttaa aluettaan Natolle, ulkomaiselle sotavoimalle.

- Afganistanin sota alkaa täältä, siksi meidän pitää osoittaa täällä Ruotsissa, että kannamme vastuumme, yksi syytetyistä sanoi.

Kaiken lisäksi sotaharjoitus Loyal Arrow'sta oli vaiettu julkisuudessa, eikä päätöstä harjoituksen järjestämisestä tehty Ruotsin parlamentissa. Siksi aktivisteilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa päätökseen demokraattisessa järjetyksessä.

- Menemällä alueelle halusimme kerätä todisteita, jotta voisimme haastaa Naton Haagin kansainväliseen oikeuteen. Tekomme ei ole tähdännyt henkilökohtaiseen etuun, vaan maailmaan ilman sotaa. Nato, joka on ollut rauhanliitto, on muuttunut sota-organisaatioksi, jonka uhreista 90 prosenttia on siviilejä, muistuttavat aktivistit.

Bror Kajsajuntti (Luulaja) ? 02.03.2010

Käännös Kerstin Tuomala

Lähde:Tiedonantaja

VD
Otsikko: Venäjä on huolestunut NATOn asevoimien tulosta rajojensa tuntumaan.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 06, 2010, 08:28:43 ap
Venäjä on huolestunut NATOn asevoimien tulosta rajojensa tuntumaan.

    "Moskova, 5.3. (Venäjän Ö,,äni) -- Venäjä ei ole huolestunut sinällään Naton laajentumisesta, vaan sen sotilaallisten järjestelmien sijoittamisesta maan rajoille, on korostanut kansainvälisessä kokouksessa Moskovassa Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin varamies Juri Balujevski.


 Naton laajentuminen ja sen sotilaallisten kohteiden tuleminen Venäjän rajoille on arvioitu Venäjän uudessa sotilasopissa eräänä uhkana."
 


Venäjän Ö,,äni


KOMINFORMVD***


USA:n ohjustorjuntajärjestelmän osien sijoittamista Eurooppaan on tutkittava.


"Moskova, 10.3. (Venäjän Ö,,äni) -- Europarlamentissa on todettu, että on tutkittava ja kaikinpuolisesti selvitettävä kysymys Yhdysvaltojen ohjustorjuntajärjestelman osien sijoittamisesta Eurooppaan.

Europarlamentin käsiteltävänä on ollut EU:n korkeimman elimen kansainvälisen komitean laatima vuosiraportti maanosan puolustusstrategiasta ja turvallisuuspolitiikasta.

Europarlamentaarikot ovat suositelleet Washingtonia huomioimaan EU:n omaksuman yksimielisyyden ohjustorjunnasta Euroopassa.

Eräät Itä-Euroopan EU:n jäsenmaat yrittivät poistaa asiakirjasta maininnan Venäjän näkemyksen huomioimisesta amerikkalaisen ohjustorjuntajärjestelmän luomisen yhteydessä."


Lähde:Venäjän Ö,,äni


***

Unohtamatta Castron rehellistä lausumaa, joka kuuluu seuraavsti:

 "Ensimmäistä kertaa ihmislajin historiassa nykyisessä globalisoituneessa maailmassa on luotu sellaisia vastakkainasetteluita ja niihin liittyviä asejärjestelmiä, joilla ihmiskunta todella kykenee tuhoamaan itsensä", sanoi Castro.
Otsikko: ISAF-joukot yrittävät salata 19 ihmisen tappamisen Afganistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 14, 2010, 07:43:05 ap
ISAF-joukot yrittävät salata 19 ihmisen tappamisen Afganistanissa.


 Kabul, 12.3. (Prensa Latina) -- Afganistanissa taistelevat yhdysvaltalaisjohteiset ISAF-joukot tappoivat torstaina 19 henkilöä ilma- ja maataistelussa väitettyjä kapinallisia vastaan Afganistanin itäisessä Kapisan maakunnassa.

  Surmansa saaneiden joukossa on ainakin kolme lasta.

  Tiedot ovat peräisin luotettavista paikallisista lähteistä.

  ISAFin taholta asiaa ei ole kommentoitu millään tavalla.

  Yhdistyneiden kansakuntien mukaan vuonna 2009 sai 2412 siviiliä surmansa ISAF-joukkojen iskuissa.


  Prensa Latina / KOMINFORM
Otsikko: Iran vangitsi 30 syytettyä osallisuudesta Yhdysvaltain Iranin vastaiseen kyberso
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 16, 2010, 08:21:57 ap
Iran vangitsi 30 syytettyä osallisuudesta Yhdysvaltain Iranin vastaiseen kybersotaan.

Teheran, 14.3. (Xinhua) -- Iranilainen tuomioistuin on ilmoittanut julistaneensa vangituksi 30 henkilöä, joita syytetään osallistumisesta Yhdysvaltain manipuloimaan kybersotaan Irania vastaan.


 Iranilainen puolivaltiollinen Fars News Agency -uutistoimisto kertoi, että kyseinen Iranin sisäisen opposition piiriin lukeutuva nettiverkosto oli saanut rahallista tukea Yhdysvalloilta.


 Epävakauden ja sekasorron aikaan saamiseksi Iranissa Yhdysvallat oli tukenut yhdysvaltalaisvalmisteista web-sivustoa ja sen satellittipohjaista levitysohjelmistoa 70 miljoonalla dollarilla, kertoo Fars News Agency.


 Verkostoa on käytetty myös Iranin sisäisiin asioihin kohdistuvaan tiedusteluun ja vakoiluun.Lähde: Xinhua News Agency / KOMINFORM
Otsikko: Ohjusisku tappoi ISAF-sotilaan Afganistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 17, 2010, 02:34:08 ip
Ohjusisku tappoi ISAF-sotilaan Afganistanissa. Kabul, 15.3. (Prensa Latina) -- Kapinallisten ohjushyökkäyksessä yhdysvaltalaista vankilaa ja tukikohtaa vastaan Bagramissa Kabulin pohjoispuolella kuoli yksi ISAF-sotilas, vahvisti paikallinen NATOn edustaja manantaina, mutta ei kertonut tarkempia yksityiskohtia.


 Samaan aikaan kerrottiin yhden etelä-Afganistanista nousseen NATOn miehittämättömän Predator-lentokoneen tuhoutuneen.


 Predator-konetyyppiä on käytetty lähinnä ohjuksien ampumiseen Pakistanin ja Afgnsitanin rajan tuntumassa. Näissä iskuissa on kuollut vuodesa 2008 lähtien yli tuhat siviiliä. Prensa Latina / KOMINFORM
Otsikko: Bulgarian ohjuskilpikysymys.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 18, 2010, 07:53:18 ap
Bulgarian ohjuskilpikysymys. Moskova, 16.3. (Venäjän Ö,,äni) -- USA:n ohjuspuolustusjärjestelmän osien mahdollisesta sijoittamisesta ei ole keskusteltu Bulgarian parlamentissa, sanoi parlamentin puhemies Tsetska Tsachevan, kun hän tapasi Moskovassa duuman puhemiehen Boris Gryzlovin.


 Uutistoimisto ITAR-TASSin mukaan Gryzlov teki kysymyksen ohjuspuolustusjärjestelmän osien mahdollisesta sijoittamisesta Bulgariaan ja korosti, että asia on Venäjän kannalta merkittävä.


 Tsachevan mukaan kysymys on lähinnä Naton ajatuksista , joista USA:n edustajat ovat kertoneet joukkoviestimille.


 Gryzlov kertoi tässä yhteydessä Venäjän duuman kannasta, jonka mukaan edustajat eivät ratifioi uutta START-2 sopimusta, jos siinä ei huomioida kyseisen sopimuksen ja ohjuspuolustusjärjestelmän keskinäistä yhteyttä.Lähde:Venäjän Ö,,äni


KOMINFORM
VD
Otsikko: Ohjuspuolustusjärjestelmän laajentaminen vaikeuttaa ydinaseriisuntaa.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 20, 2010, 07:42:46 ap
Ohjuspuolustusjärjestelmän laajentaminen vaikeuttaa ydinaseriisuntaa.

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1266300503.jpeg)
Kuva VD arkisto


"Moskova, 18.3. (Venäjän Ö,,äni) -- Jonkin valtion tai sotilasliiton rajoittamaton ohjuspuolustusjärjestelmän laajentaminen voi vesittää kansainväliset ponnistelut ydinaseriisunnassa, sanoi Venäjän ulkoministeriön virallinen tiedottaja Andrei Nesterenko torstaina.


 Hän muistutti Venäjän ehdotuksesta kollektiivisen ohjuspuolustusjärjestelmän muodostamiseksi, jonka valvontaan pääsisivät mukaan kaikki tasavertaiselta pohjalta.


 Moskova on huolestunut USA:n suunnitelmista sijoittaa ohjuspuolustusjärjestelmän osia Itä-Eurooppaan. Jos näin tapahtuu, Venäjä joutuu ryhtymään vastatoimenpiteisiin. Jännityksen lisääntymisestä ei hyödy kukaan."Lähde:Venäjän Ö,,äni
Otsikko: USA miehittää
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 21, 2010, 08:35:16 ap
USA miehittää.    Amerikan Yhdysvallat, USA, pitää selviönä, että sillä on kaikkialla maapallolla sellaisia kansallisia etuja, jotka ohittavat muiden maiden kansalliset edut. Siihen ovat suostuneet tai alistuneet lähes kaikki kapitalistiset maat, monet nöyrästi, toiset pakosta.    


 USA:n kansalliset edut ovat kaunisteltu ilmaisu toisten hyväksikäytöstä, riistosta. Osa tapahtuu suoraan ilman omia pääomasijoituksia osa välillisesti pelkkien osakkeiden omistuksen kautta. Osakkeiden omistuksen määrä ei ole tiedossa.    


 Lievin tapa hoituu yritysten omaan pääomaa tehdyillä suorilla sijoituksilla. Niitä on ulkomailla yhteensä 2 398 miljardia dollaria. Yksin se on kolmentoista vuoden Suomen bruttokansantuote!      


 Turvatakseen kansallisen suurpääoman edut USA miehittää 132 maata, joissa sillä on yhteensä 702 sotilastukikohtaa.
   


 Kai Kontturi

 

 KOMINFORM
http://www.kominform.eu/
VD
Otsikko: Yhdysvallat on jättänyt pois START-sopimuksesta ohjustorjuntakysymyksen.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 23, 2010, 02:26:33 ip
Yhdysvallat on jättänyt pois START-sopimuksesta ohjustorjuntakysymyksen.


"Moskova, 23.3. (Venäjän Ö,,äni) -- Strategisten hyökkäysaseiden supistamista koskevan uuden sopimuksen osalta Venäjän ja Yhdysvaltojen on sovittava vielä muutamista kohdista, on sanonut Rossijskaja Gazetalle -lehdelle antamassaan haastattelussa Venäjän ilmavoimien yleisesikuntapäällikkö Nikolai Makarov.

Yhdysvaltojen hautomien suunnitelmien valossa  sijoittaa mahdollisesti ohjustorjuntajärjestelmänsä osia Puolaan, Romaniaan,  Tshekkiin ja Bulgariaan Venäjä vaatii huomioimaan uudessa sopimuksessa ohjustorjuntakysymyksen, esikuntapäällikkö ilmoitti.

Toisin kuin edellisen vuonna 1991 solmitun sopimuksen osalta, jossa oli melkoisesti väheksytty Venäjää  ja jonka voimassaoloaika on mennyt umpeen, uuden sopimuksen pitää olla tasapuolisen. Sopimuksen allekirjoittamisen mahdollisuuteen ja ajankohtaan vaikuttaa ennen kaikkea se, miten osapuolet huomioivat toistensa edut, Makarov korosti. Hänen arvionsa mukaan sopimus allekirjoitettaneen huhtikuun alussa."  


Lähde:Venäjän Ö,,äni


***


Venäjä-NATO -neuvostossa keskustellaan afganistanilaisten huumeiden salakuljetuksesta

 "Moskova, 22.3. (Venäjän Ö,,äni) -- Maaliskuun 24. päivänä Brysselissä pidetään Venäjä-Nato -neuvoston laajennettu kokous, johon osallistuu Venäjän huumeidenvalvontahallinnon johtaja Viktor Ivanov.


 Venäjän Naton edustaja Dmitri Rogozin ilmoitti, että tapaamisessa keskustellaan huumeiden salakuljetuksesta Afganistanista ja Keski-Aasian maista Venäjälle ja Eurooppaan. Huumeiden tuotanto on nopeasti kasvamassa Afganistanissa.


 YK:n tietojen mukaan afganistanilaisesta huumeesta on kuollut tämän maan rajojen ulkopuolella yli miljoona ihmistä."Lähde:Venäjän Ö,,äni
Otsikko: Afganistanissa surmansa saaneiden brittisotilaiden määrä 276.
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 24, 2010, 02:56:07 ip
Afganistanissa surmansa saaneiden brittisotilaiden määrä 276.

Kabul, 22.3. (Press TV) -- Brittisotilas sai maantaina surmansa sotatoimissa voimakkaan pommin räjähdettyä Sanginin kaupungissa, Afganistanin eteläisessä Helmandin maakunnassa.


 Kyseessä oli ISAF-joukkojen maavoimien operaatio Moshtarak, jossa talebanien vaikutusvaltaa Helmandissa yritetään vähentää.


 Afganistanissa taistelutehtävissä kuolleiden brittisotilaiden määrä oli maanantaina USA-johteisten asevoimien vuoden 2001 maahantunketumisen jälkeen 276. Lähde:Press TV / KOMINFORM
Otsikko: Kaksikymmentä ihmistä kuoli Yhdysvaltain ohjusiskuissa Pakistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Toukokuu 10, 2010, 10:25:12 ip
Kaksikymmentä ihmistä kuoli Yhdysvaltain ohjusiskuissa Pakistanissa.
 Islamabad, 8.5. (Press TV) -- Ainakin kaksikymmentä ihmistä sai surmansa yhdysvaltalaisten miehittämättömien lentokoneiden tekemissä ohjusiskuissa Pohjois-Waziristanissa Luoteis-Pakistanissa perjantaina, kertoivat paikalliset turvallisuusviranomaiset.


 Uhrien henkilöllisyydestä ei ole varmuutta.


 Pakistanin presidentti, hallitus ja parlamentti ovat toistuvasti tuominneet Yhdysvaltain laittomat ja luvattomat sotatoimet Pakistanin alueella.Lähde:Press TV / KOMINFORM
Otsikko: Kymmenen siviiliä sai surmansa yhdysvaltaisjoukkojen ja telebanien yhteenottojen
Kirjoitti: VD.com - Toukokuu 10, 2010, 10:27:42 ip
Kymmenen siviiliä sai surmansa yhdysvaltaisjoukkojen ja telebanien yhteenottojen yhteydessä.
Kabul, 9.5. (Press TV) -- Ainakin kymmenen siviiliä kuoli lauantaina Länsi-Afganistanissa käytyjen yhdysvaltaisjoukkojen ja talebanien yhteenottojen yhteydessä.


 Asiasta kertoivat Heratin maakunnan paikalliset lähteet suoraan Press TV:n toimittajille.


 Yhdysvaltalaiset sotilasviranomaiset kielsivät asian ja väittivät uhrien olleen taistelijoita.


 Vuonn2 2010 on Afganistanissa saanut surmansa yli 170 siviiliä.


 YK-lähteiden mukaan Afganisanissa kuoli vuonna 2009 yli 2400 siviiliä, mikä on suurin siviiliuhrien määrä sitten sodan alkamisen. YK pn huomauttanut asiasta sekä Kabulin hallitukselle että ISAF-joukkojen esikunnalle.Lähde:Press TV / KOMINFORM
Otsikko: Vs: Meitä NATOtetaan
Kirjoitti: VD.com - Toukokuu 23, 2010, 09:30:39 ap
Siviileitä kuoli jälleen Yhdysvaltain ilmaiskussa Luoteis-Pakistanissa. Kabul. 22.5. (Xinhua) -- Yhdysvaltain miehittämättömän lentokoneen lauantaiaamuna tekemässä ohjusiskussa Pakistanin Pohjois-Waziristanissa sai surmansa kymmenen ihmistä, joista yksi oli nainen ja kolme lasta, raportoivat paikalliset TV-kanavat.

  TV DAWN News kertoi, että kaikkiaan viisi ohjusta ammuttiin. Geo TV täsmensi, että ainakin kymmenen ihmistä sai iskuissa surmansa ja että heistä yksi oli nainen ja kolme lasta.

  Lisäksi Tehsil Miranshahin aluesaairaalaan kuljetettiin loukkaantuneita.


Lähde: Xinhua News Agency / KOMINFORM
Otsikko: Yhdysvaltalaisohjukset surmasivat 11 ihmistä Pakistanissa.
Kirjoitti: VD.com - Toukokuu 29, 2010, 07:37:22 ip
Yhdysvaltalaisohjukset surmasivat 11 ihmistä Pakistanissa.


Islamabad, 29.5. (The Nation) - Ainakin yksitoista ihmistä sai surmansa yhdysvaltalaisen miehittämättömän lentokoneen tekemissä ilma-iskuissa Pakistanin Etelä-Waziristanissa perjantaina puolen päivän aikaan, kertoivat Pakistanin tiedusteluviranomaiset.

  Ammutut ohjukset osuivat asuintaloon lähellä Mizai Narain kylää.

  Uhreja ei heti tunnistettu, mutta alueen asukkaat kertoivat heidän olleen yhden siviiliperheen jäseniä eikä missään tapauksessa militantteja.

  Pakistanin viranomaiset kaikilla tasoilla ovat toistuvasti tuominneet Yhdysvaltain Pakistanissa tekemät laittomat ja luvattomat sotilaalliset operaatiot.


  The Nation (Pakistan) / KOMINFORM
Otsikko: Viisi NATOn sotilasta kuoli Afganistanissa perjantaina.
Kirjoitti: VD.com - Keskuu 19, 2010, 10:44:24 ip
Viisi NATOn sotilasta kuoli Afganistanissa perjantaina.

Kabul, 18.6. (Associated Press) -- Viisi NATOn sotilasta kuoli taistelutehtävissä Afganistanissa perjantaina. Kolme heistä oli yhdysvaltalaisia.


 52 kansainvälisten ISAF-joukkojen sotilasta on kuluvan kesäkuun aikana tähän mennessä saanut surmansa Afganistanissa.


 Edellinen miestappioennätys on lokakuulta 2009, jolloin koko kuukauden ainana kuoli 59 ulkomaista sotilasta. Associated Press / KOMINFORM