Kirjoittaja Aihe: Talvea lähetessä."kirvesmiesten asema vieläkin huonompi" 1915  (Luettu 2074 kertaa)

VD.com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 3745
L A S T U 1915

Talvea lähetessä.

Poikkeuksellisten olojen vallitessa lähestymme jo toista talvikautta. jos vuosi takaperin näytti työläisten asema epävarmalta ja huolestuttavalta, niin vielä huolestuttavammalta näyttää asema nyt, kun saman tilanteen vallitessa lähestymme toista talvikautta vastaanottamaan. Huolestuneisuus on lyönyt kaikkiin palkkatyöläisiin leimaansa. Kukaan ei tunne asemassaan muuta kuin epävarmuutta. Palkkatyöläisten toimeentuloedellytykset  eivät kyllä koskaan ole niin hyvät, etteikö siinä asemassa olevat alituisesti tuntisi raskasta painostusta, mutta nyt tuo painostus alkaa käydä monille aivan ylivoimaiseksi. Meidän liittonne jäsenistä on kyllä osalla, pääasiassa puusepillä, kohtalaisesti ammattitöitä, mutta kun palkkoja ei ole korotettu on näidenkin työläisten asema, joilla toki on ammattitöitä, kaikkea muuta vaan ei kadehdittava. Mutta rakennustöiden keskeytyksen takia on kirvesmiesten asema vieläkin huonompi. Näistä ammattilaisista on suuri osa pakotettu elättämään itseään ja perheitään satunnaisilla töillä, jotka ovat kaikkea muuta vaan ei asianomaisille työläisille suotuisia.

Näillä satunnaisilla töillä on mm. se varjopuolensa, että ne useimmiten pakottavat erottumaan perheestä ja lähtemään pitkillekin matkoille työnansiolle. Ja perheen elättäjän erottuminen perheestä merkitsee pienessä taloudessa paljon. Miehen täytyy olinpaikallaan vuokrata asunto, joka jo merkitsee useiden markkojen lisämenoa kuukaudessa, samoin ruoka, vaatteiden pesu ja korjaus, mitkä näin ollen täytyy teettää vieraalla, ynnä monet muut menot tulevat kahdessa paikassa asuen paljon kalliimmiksi.

Tästä johtuu, että vaikka ei olisi elantotarpeiden hinta entistään yhtään noussut, olisi jo tuon perheessä tapahtuneen jaon kautta näiden työläisten asema tuntuvassa määrässä huonontunut. Mutta tällaisiin satunnaisiin töihin sisältyy vielä pienimmät palkat kuin ammattitöissään on tottunut saamaan, matkakuluja ym. lisämenoja. Lisäksi tulee elantotarpeiden kallistuminen, mikä kallistuminen on eräillä välttämättömien ruoka  oe ja tarvetavarain aloilla kaksi jopa kolmenkin kertainen entisestään. Sen tähden eivät nämä työläiset voi suinkaan huolettomasti katsoa lähintä tulevaisuutta.


Työläisten toimeentulo on käynyt niin huolestuttavaksi, ettei porvarienkaan taholta ole voitu tätä kysymystä kokonaan vaitiololla sivuuttaa. Julkisuudessakin on saatu havaita toivomuksia työnantajille, että niiden tulisi koettaa huojentaa työläistensä toimeentuloehtoja, korottamalla nykyisen kalliin ajan takia työpalkkoja. Kehotuksista ja toivomuksista ei kuitenkaan ole ollut sanottavaa apua. Vasta sitten on saatu jonkinlaisia tuloksia havaita, kun työläiset itse ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, tekemällä pyyntöjä ja anomuksia palkkain ylentämistä.

Missä määrin meidän liittomme alueella oleviin työnantajiin voitaisiin pyynnöillä vaikuttaa, saatetaan asettaa kysymyksen alaiseksi, sillä on saatu niin lukuisia kertoja kuluneen vuoden aikana nähdä, että ne ovat pyrkineet ei palkkoja ylentämään, vaan niitä entisestään alentamaan, vieläpä voimassa olevista työehtosopimuksistakin huolimatta. Mutta kaikista entisistä huonoista kokemuksista huolimatta voitaisiin tämä kysymys palkkojen korottamisesta ottaa ammattiosastojen kokouksissa keskustelun alaiseksi ja tehdä, jos hyväksi nähdään, yhteisiä anomuksia työpalkkain korottamisesta nykyisin kalliin ajan takia, joko sitten ammattiosaston nimessä tai työhuonekunnittain.

Tällaisiin työpalkkain korottamisanomuksiin ollaan sitäkin suuremmalla syyllä oikeutettuja, kun työnantajille ei sen toteuttamiseen olisi mitään todellisia vaikeuksia, sillä useat liikkeet tuottavat nykyisin enemmän tai paremmin kuin mitä aikaisemmin ovat tuottaneet. Ja talvi taas tuo työläisille siinä määrin lisämenoja, että tulojen lisääminen on monelle suorastaan elinkysymys.
(LASTU 1915 Tammikuu)