Kirjoittaja Aihe: Sopimusrikkomuksia. oe1915  (Luettu 2704 kertaa)

VD.com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 3745
Sopimusrikkomuksia. oe1915
« : Lokakuu 11, 2008, 08:46:01 ap »
Sopimusrikkomuksia.  oe1915 (Lastu Tammikuu 1915 N:o 1)

Porissa rikkoi rakennusmestari V. Malja kirvesmiesten työehtosopimusta, maksamalla työläisilleen pienempiä palkkoja kuin sopimus edellyttää. Sen johdosta haastoi Porin puutyöntekijäin ammattiosasto Maljan sovinto oikeuteen. Malja vitkasteli sovinto-oikeuden jäsenten vaalissa niin, etteivät ne tulleen määräaikana valituksi. Tämän vitkastelun takia valitsi osasto myös M:n puolesta jäsenet sovinto-oikeuteen. Ennen sovinto-oikeuden kokoontumista ilmoitti Malja kuitenkin halunsa asiain sovinnolliseen järjestelyyn. Liiton puheenjohtaja kävikin M:n puheilla. saaden lopulta huhtikuun 12 päivänä sovinnon aikaan. M:a suistui maksamaan liiton työttömyysrahastoon Smk. 100; --- ja Porin puutyöntekijäin ammattiosastolle kulujen korvaamiseksi Smk. 27: ---.

Sovinnon teko näin pienellä hyvityksellä johtui siitä, kun kaikki asianomaiset kirvesmiehet olivat järjestymättömiä, eikä osasto katsonut soveliaaksi ryhtyä vaatimaan osaston ulkopuolella oleville pidätettyjä palkkoja, vaikka sopimus onkin tehty kaikkia kirvesmiehen töissä työskenteleviä varten. Lisäksi antoi Malja vakuuden, että hän tästä lähtien tulee sopimusta noudattamaan. Kun miehet oppivat järjestymään, niin osasto kyllä tulee huolehtimaan, että jokainen tulee saamaan sopimuksen mukaiset palkkaedut.
********************************************************************************
Toinen sopimusrikon Porissa. Rakennusmestari J. Saarenheimo on niinikään rikkonut syksystä lähtien voimassaolevaa kirvesmiesten työehtosopimusta. Tämäkin rikkomus on koskenut tuntipalkkoja ja päivärahaa toisella paikkakunnalla työskennellessä. Tästä tehtiin kirjallinen muistutus, mutta siitä ei ollut apua. Huhtikuun 13 päivänä kävi liiton puheenjohtaja Saarenheimon puheilla, jolloin asia tuli sovituksi. Saarenheimo sitoutui nim. maksamaan tilikirjain mukaan kaikille osaston jäsenille sopimuksen mukaiset palkat kuluneilta talvikuukausilta. Samalla antoi hän vakuutuksen osaston jäsenten työssä pitämisestä. Järjestymättömiin nähden sanoi pitävän vapaat kädet, mikäli se koskee niiden työssä pitämistä.
********************************************************************************
Kolmaskin sopimusrikos Porissa. Rakennusmestari J. F. Lindgren on myöskin rikkonut sopimusta siten, ettei ole maksanut toisella paikkakunnalla työskennellessä sopimuksen mukaista päivärahaa. Tästä on tehty muistutus, joten on luultavaa, että rikkomus tulee korjattua. Lindgreninkään miehistä ei kuulu yhtään järjestöön, joka seikka on vaikeuttanut asian järjestelyä.
********************************************************************************
Työehtosopimusrikos sovinto-oikeudessa.
           Työläiset saaneet hyvitystä.

Viime marraskuun (1914) 16 päivästä lähtien aina näihin asti (1915) on Kuopiossa puusepän liikkeen harjoittaja G. A. Lindh rikkonut voimassaolevaa puuseppäin työehtosopimusta, maksamalla työläisilleen pienempiä palkkoja kuin mitä mainittu työehtosopimus alimmaksi tuntipalkaksi määrää. Tämän johdosta ja kun Lindh kehotuksista huolimatta ei suostunut sopimusta noudattamaan haastoi Kuopin puuseppäin ammattiosasto L:n sovinto-oikeuteen. Sovinto-oikeus, jossa ammattiosaston puolesta oli jäseninä sanomalehdentoimittaja Yrjö Räisänen ja liikemies Teemu Törmälä sekä L:n puolesta raatimies Eero Hämäläinen  ja puusepän liikkeenharjoittaja Pekka Pitkänen ynnä näiden valitsemana puheenjohtajana varatuomari Ukko Andersin, kokoontui huhtikuun 21 ja 22 päivänä. Sovinto-oikeus, tutkittuaan riidanalaiset kysymykset, lausuu päätöksessään :

Sovinto-oikeus on esitetyt riitaisuudet tutkiaksensa ottanut ja katsoo asiassa selvitetyksi, että, kun työehtosopimusta laadittiin Suomen Puutyöntekijäin Liiton Kuopion Puuseppäin Ammattiosastoon N:o 42 kuuluvien puutyöntekijäin ja Kuopion Puusepänliikkeiden harjoittajain välillä heinäkuun 24 päivänä 1914, hyväksyi sopimuksen muiden muassa vastaaja Puuseppä G. A. Lindh siinä muodossa kuin painettuna esitetty alkuperäinen työehtosopimus osoittaa, ja että tämän työehtosopimuksen alaisilla työntekijöillä tarkoitetaan kaikkia niitä puuseppiä ynnä muita puutyöntekijöitä, jotka silloin työskentelivät tai vastedes tulisivat työskentelemään Kuopion puusepän ja verhoilijan liikkeen harjoittajien töissä; että näin vahvistetun työehtosopimuksen 3Ö,§:än mukaan tuli alimmaksi tuntipalkaksi työntekijöille, jotka todistettavasti ovat tehneet ammattityötä neljä vuotta, 48 penniä tunnilta ensimmäisenä tämän työehtosopimuksen voimassaolovuotena sekä 4 pykälän mukaan puusepän harjoittelijoille ensimmäiseltä vuodelta 20 penniä, toiselta 28 penniä, kolmannelta 35 penniä ja neljänneltä 42 penniä tunnilta, sekä että urakkatyötä teetettäessä kuitenkin on joka tapauksessa työntekijälle taattava hänelle työehtosopimuksessa määrätty alin tuntipalkka; että Antti Karppinen on vastaaja Lindhille tehnyt 1,151 tuntia 6 penniä alemmalla palkalla kuin mitä hänelle työehtosopimuksen mukaan oli tuleva Aaro Hirvonen niinikään 1,141 tuntia 6 penniä vähemmästä kuin mitä on määrätty, Otto Piiroinen 332 tuntia 5 penniä alemmasta maksusta, Kalle Rissanen 102 tuntia 7 penniä alinta hintaa huokeammasta, sekä oppilaat Heikki Laakkonen, Ville Laakkonen ja Tatu Kokkonen kukin 286 tuntia 8 penniä huokeammasta maksusta, ja kun ei sovinto-oikeuden mielestä vastaaja Lindhin puolustukseen esittämät syyt, kuten sotatila ja raaka-aineiden kallistuminen, ole oikeuttanut häntä yksipuolisesti rikkomaan työehtosopimusta, velvoitetaan Lindh maksamaan liian alhaisina työpalkkoina maksettujen erien korvaukseksi laskun mukaan yhteensä Karppiselle, Hirvoselle, Piiroiselle, Rissaselle, Heikki ja Viljam  Laakkoselle sekä Tatu Kokkoselle Smk. 229: 90, jota vastoin Sorsaa varten vaadittu erä kokonansa toteen saattamattomana hyljätään. Ammattiosasta velvoitetaan suorittamaan sovinto-oikeuden puheenjohtajalle ja jäsenille yhteensä 90 markkaa, vaan velvoitetaan Lindh, joka asian on hävinnyt, tämän erän kantajalle korvaamaan sekä sitä paitsi suorittamaan kantajan omista kuluista asiassa Smk. 225: --, johon määrään sovinto-oikeus on kulujen korvausvaatimuksen alentanut. Ammattiosaton vaatimuksen langettaa vastaaja Lindh työehtosopimuksessa edellettyyn sakkorangaistukseen, hylkäsi sovinto-oikeus. Sovinto-oikeudessa saivat kaikki sopimusrikoksesta kärsimään joutuneet järjestyneet työläiset, joiden puolesta vain asiaa ajettiin, täydellisen hyvityksen lukuun ottamatta yhtä, jolla ei ollut tiedossa, montako tuntia oli alennetulla palkalla työskennellyt. Ammattiosaston asiamiehenä oli liiton puheenjohtaja J. Lumivuokko Lindh oli itse saapuvilla.
********************************************************************************
16 pennin tuntipalkkoja on kuluneen talven aikana maksettu kirvesmiehelle Samuli Niskasen rakennuksella Kuopiossa. Ennen sotatilan alkamista vaihtelivat kirvesmiesten palkat mainitulla työmaalla 30-40 penniin tunnilta. Mutta sopivan ajan tullen alensi niitä vähän kerrassaan, lopulta jo 16 penniin tunnilta. Kun miehet valittivat ettei sillä palkalla tule toimeen, niin nostettiin ne muutamien viikkojen kuluttua 20 penniin, ja kuka sitä vastaan rohkeni valittaa, ärjyi Niskanen röyhkeäsi : Ken ei tahdo sillä palkalla tehdä työtä, menköön pois. Ja miespoloisten täytyi 20 pennin tuntipalkalla työskennellä aina maaliskuun loppupuolelle asti. Kysymyksessä olevat kirvesmiehet ovat kaikki järjestymättömiä, mikä seikka antaakin osittaisen selityksen tuolle työnteettäjän häikäilemättömälle menettelylle. Järjestyneistä ei kai monikaan hädänkään aikana tuollaiseen alistuisi.

Aikuisille miehille 16 pennin tuntipalkkojen maksaminen viittaa siihen, että siellä, missä työnteettäjä voi yksipuolisesti sanella työläisten työehdot, ei ole pitkä matka siihen, jolloin vaaditaan korvausta siitä että saa tehdä työtä, jos se vain käytännöllisistä syistä olisi mahdollinen. Saa nähdä tajuavatko Kuopion kirvesmiehet edes tällaista kokemusperäistä opetusta siinä määrin, että liittyvät ammattiosastoon, joka on työläisten tuki ja turva työnteettäjäin mielivaltaa vastaan. Mainitulla työmaalla toimii rakennusmestarina monessa suhteessa kuuluisa Heikki Kokkonen Nilsiästä. (1915)
********************************************************************************
Viipurin puuseppien työehtosopimus.

Viipurin puuseppätehtaan omistaja K.G Laakso, joka kompustoverinsa kanssa kesällä 1913 hyväksyi Viipurin puuseppien työehtosopimuksen , on nyttemmin kuluneen syksyn aikana alkanut väittää ettei hänen aikaisempi nimikirjoituksen, liikkeen siirryttyä yksikseen hänen nimiinsä, ole häntä sitova. Ja tähän nojautuen on hän poikennut työehtosopimuksen määräyksistä, teettämällä mm. ylitöitä, joista ei ole maksanut työehtosopimuksen määräämää korotusta. Ammattiosaston taholta tehtyä tästä kohtelias huomautus, otti hän siitä siinä määrin pahakseen, että erotti osaston jäseniä ja toimitsijat pois työstä: tosin työnvähyyden nimellä. Osaston jäsenten mielestä näytti työnvähyys kuitenkin vain verukkeelta, koska uusia miehiä otettiin erotettujen tilalle. Kaiken sen sotkun johdosta, mikä tällä tehtaalla on viimeaikoina ilmennyt ja koska Laakso muodollisuuksiin turvautumalla tahtoi vapautua aikaisemmasta nimikirjoituksestaan, esitettiin puuseppäin ammattiosaston taholta työehtosopimus L:n uudelleen allekirjoitettavaksi. Kahtena päivänä olleiden neuvottelujen jälkeen hyväksyikin Laakso tämän kuun 13 p:nä saman sopimuksen toisen kerran. Tulevaisuus näyttää, tuliko siitä nyt pitävämpi. Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että Laakso on edelleen Viipurin Työväenyhdistyksen jäsen.
********************************************************************************
Työehtosopimuksien rikkomisia. (1915)
Villberg&Bostömin puuseppätehtaalla Porvoossa rikottiin työehtosopimusta siten, että maksettiin työläisille vähemmän palkkaa kuin voimassaoleva työehtosopimus alimmaksi tuntipalkaksi määräsi. Liittotoimikunnan ja osaston toimenpiteessä saatiin sopimus jälleen voimaan ja työläiset saivat takaisen sen osan palkkaa joka heiltä oli pidätetty. Samalla tavalla rikkoi Porvoossa puusepänliikkeenharjoittaja R.Nieminen työehtosopimusta, mutta korjasi rikkomuksen samoin kuin edellinenkin. Vaasassa ja Porissa on rikottu kirvesmiesten työehtosopimusta, mutta on rikkomusten johdosta ryhdytty toimenpiteisiin, että sopimukset saataisiin jälleen voimaan.
********************************************************************************
Billnäsissä piti tämän vuoden(1915) alusta työehtosopimuksen mukaan lyhentyä työpäivä puuseppäosastoilla 9 Ö,½  tuntiseksi, mutta lyhennystä ei ole pantu käytäntöön. Senkin johdosta on jo ryhdytty toimenpiteisiin että työpäivä lyhenisi sopimuksen mukaan.
********************************************************************************
Sopinut. Täten tunnustan, että olen joulukuun 27 p:stä 1908 toukokuun 1 päivään 1910 toiminut työväen ammatillista liikettä vahingoittavasti ja työväen yhteisiä etuja silmällä pitämättä, tehdessäni Vihdin puuseppätehtaan liikkeessä työtä joka oli lakonalaista, kadun tekoani, joka on johtanut minut toveruuden ulkopuolelle työtoverien keskuudessa ja liityn täten vapaaehtoisesti, ilman ulkoapäin tullutta pakotusta. Suomen Puutyöntekijäin liiton jäseneksi, sekä vakuutan, etten enää koskaan ryhdy sellaiseen tekoon, josta edellä on mainittu. Lahdessa toukokuun 14 p:nä 1915 Anders Kecklund konepuuseppä.
********************************************************************************
Työehtosopimuksen rikkomus Porissa.

Viime syksynä (1914) alkoi rakennusmestari J. Saarenheimo, Porissa, rikkomaan voimassa olevaa kirvesmiesten työehtosopimusta, maksamalla pienempiä palkkoja kuin mitä mainittu työehtosopimus edellyttää. Tästä tehtiin talven kuluessa Saarenheimolle useita kertoja muistutuksia, uhkasipa ammattiosasto vetää rikkomuksen sovinto-oikeuden käsiteltäväksikin, jos ei sopimuksen määräyksiä sovelluteta käytäntöön. Lopulta eli huhtikuun 13 p:nä sitoutui S. sopimusta noudattamaan ja antoi vakuuden, että hän sitoutuu maksamaan kaikille osaston jäsenille pidättämänsä palkan sekä että hän vastaisuudessakin takaa kysymyksessä oleville osaston jäsenille sopimuksen määräämillä palkkaehdoilla työtä. Tämän suullisen välipuheen perustella piti asia oleman taas oikealla tolalla. Mutta niin ei ollut. Saarenheimo edelleen vaan vitkaili pidätettyjen palkkain maksamisessa, maksaen vain osan niistä. Kun kehotuksesta ei ollut apua, antoi sikäläinen ammattiosasto heinäkuun alussa haasteen sovinto-oikeuteen. Vasta sen jälkeen eli heinäk.18 p:nä selvitti S. lopullisesti asiansa osaston kanssa, maksaen työmiesten palkat tililistan mukaan ja suoritti osastolle aiheutuneet kulut.
********************************************************************************
M. Ingman o.y:n tekemä työehtosopimusrikos.

T.k. 14 päivänä kokoontui se sovinto-oikeus, joku on ollut asetettuna ratkaisemaan Turun Puuseppäin ammattiosaston A. B. M. Ingman O. Y:tä vastaan nostamaa juttua työehtosopimuksen rikkomisesta, tekemään päätöstä asiassa. Erinäisten äänestysten jälkeen  tuli sovinto-oikeuden päätös sisältämään pääasiassa seuraavaa. A. B. M. Ingman O. Y:n katsottiin rikkoneen tehtyä työehtosopimusta sen vastaisesti pidättämällä viime talven ajalla työmiestensä palkkoja, maksaen heille tariffisopimuksessa määrättyjä alimpia palkkoja pienempiä palkkoja, ja tuomittiin sanottu yhtiö tämän vuoksi suorittamaan ammattiosaston hyväksi erikoisena korvauksena 100 markkaa. Mitä pidätettyihin palkkaeriin tulee, katsoi sovinto-oikeus, että Ingman o.-y. olisi velvollinen ne työläisille suorittamaan, mutta kun ammattiosasto ei ole osoittanut, että sillä sääntöjensä mukaan tai muuten olisi oikeutta valvoa jäsentensä etua tässäkin suhteessa, ei sovinto-oikeus katsonut olevan mahdollista sovinto-oikeudessa tuomita noita pidätettyjä palkkaeriä takaisin suoritettavaksi. Paitsi yllämainittua erikoissakkoa tuomittiin Ingman o.-y. suorittamaan palkkioina ja ammattiosastolle tulevina kuluina yhteensä 1,625 markkaa. Jäseninä sovinto-oikeudessa ovat toimineet ammattiosaston puolesta lakit. kand. Einari Laaksovirta Helsingistä ja toimittaja Väinö Jokinen Turusta sekä työnantajan puolesta varatuomari Paul StÖÂ¥hlström ja kultaseppä C. Pettersson Turusta ; sovinto-oikeuden puheenjohtajana on ollut Turun kaupungin maistraatin nimittämänä varatuomari Ivar Aminoff Turusta  oe Sos.

********************************************************************************