Kirjoittaja Aihe: Elintarvikekeräilyn "suunniteltu" työntoteutus ei liiemmin päivänvaloa siedä.  (Luettu 4207 kertaa)

VD.com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 3705
Elintarvikekeräilyn "suunniteltu" työntoteutus ei liiemmin päivänvaloa siedä.

Työnantajan olisi nykylainsäädännön mukaan työntoteuttamisen suunnittelussa huomioitava työturvallisuuslaki (ja paljon muutakin), mutta miten on käytännössä?

Esimerkiksi onko  "elintarvikekeräilijällä riittävästi tilaa työn tekemiseen ?".  Entä koneliikenteen seassa jalankulkujana, vaikkapa 20kg perunoita sylissä, ei varmastikaan ole kaikkein turvallisinta, tai "toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen". Edellä mainitusta on varmasti turha puhuakaan, jos kyseessä on puheohjatut turbovarastot, "lisää vahtia on yleinen trendi".

Entä työn kellotus? Luultavasti työnkellotuksessa painotetaan työturvallisuuslakien ehdottomaan noudattamiseen, jotta kellotukset tulee "oikein" (ja työnantaja pesee kätensä työtapaturmien sattuessa). Yleisestihän työnkellotukset lankeaa "valioyksilöille", joiden "normaalijoutuisuus" mielletään kaikille normaalijoutuisuudeksi.

Entä huomioidaanko työnkellotuksessa työturvallisuuslaki (738/2002) 24  momentin työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet? "No eihän nyt kaikkea voida huomioida".

Elintarvikekeräilijöille huomioidaan  (yleensä) ikivanha 1987 Rank, eli määritteet elpymisajoista työnmittauksessa, joka aikoinaan on hyväksynyt SAK ja STK.

Edellä mainittu täältä: http://www.tuottavuustyo.fi/files/123/elpymisajanmaaritys.pdf


"Aika on rahaa" täältä: http://www.aikaonrahaa.com/index.php?s=abc

"Pilkunviilaajat" on rahalla valjastettu palvelemaan työnantajan tarvetta halutulla tavalla. Mitä taas tulee vuoden 1987 Rank määritteisiin, niin ikivanhat määritteet ei missään määrin kuvaa nyky- varastotyön kokonais-rasittavuutta. Pelkkä fyysinen rasittavuus on yksi osa alue, mutta henkinen kuormittaminen esim. puhekeräilyssä on yhtä tärkeä työkykyisyyden säilyttämisen kannalta. Monen suusta on saanut kuulla että ¦"puhekeräily sulattaa aivot" , "päätä särkee" , "sanoja tulee unissaankin".

"Puhekeräily järjestelmästä tulee helposti mieleen Guantanamon vankila, missä Yhdysvaltojen sotilaat soittivat vankien korviin heavy musiikkia yötä päivää". Tämän tokaisi eräs Espoolainen lääkäri.


Kaikki varastot noudattavat lakia, ainakin monisteissa.

Mutta työntoteutus on tosiasiassa samanlaista kuin 20.v sitten.

Hyvänä esimerkkinä Inexsin tarkastuskertomus, josta nykypäivän elintarviketyöntoteutus ilmenee melko selkeästi.
Tätä mieltä olisi työsuojelupiiri Inex (espoon varaston) elintarvikeräilystä.

Ja sitten laki jota pitäisi noudattaa.

***

Työturvallisuuslaki 24 §

Työturvallisuuslaki (738/2002)

24§ Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet

"Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta.

Lisäksi on otettava huomioon, että:

1) työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa;

2) työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein;

3) terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein; ja

4) toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan työolosuhteiden, työssä käytettävien koneiden, muiden työvälineiden, apuvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuusvaatimuksista sekä käsin tehtävien nostojen turvallisesta suorittamisesta.

Hallituksen esityksen perustelut

Pykälässä säädettäisiin ergonomisten periaatteiden soveltamisesta työpisteisiin ja työvälineisiin. Ehdotuksen mukaan työpisteen rakenteet sekä käytettävät työvälineet olisi valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Aina tämä ei ole mahdollista, jolloin työturvallisuudesta on huolehdittava muulla tavoin. Työpisteeseen ja työvälineisiin kuuluu esimerkiksi koneita, työkaluja, laitteita, kalusteita, laitteistoja ja muita tarvikkeita.

Työvälineiden olisi mahdollisuuksien mukaan oltava siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, ettei työstä aiheutuisi työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Kiinteät työpisteet olisi järjestettävä siten, että työolosuhteet voidaan säätää työntekijöille sopiviksi. Ergonomisesti oikein valituilla, käytetyillä ja asennetuilla työvälineillä ehkäistään ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelinten haitallista kuormittumista ja sairauksia. Tarvittaessa työpaikan ergonomia--asioiden ja kuormitustekijöiden selvittämisessä tulisi käyttää apuna työterveyshuoltoa.

Pykälän 1 momentin 1 - 4 kohdissa on lisäksi esimerkkeinä mainittu asioita, joita työnantajan olisi otettava huomioon. Sen mukaan työnantajan olisi huolehdittava siitä, että työtekijällä olisi riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa. Lisäksi työtä tulisi tarvittaessa keventää apuvälinein. Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja tulisi keventää apuvälinein siten että nostotyö voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti.

Työnantajan olisi myös huolehdittava, että nostolaitteen käyttö ei aiheuta työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa. Nostoapu-välineitä esimerkiksi potilasnostoihin käytettäessä on huomattava apuvälineen käyttöominaisuuksien ja turvallisuuden lisäksi myös esimerkiksi nosto- ja siirtotilan mitoitus, apuvälineen soveltuvuus nostoon ja käyttäjien osaaminen. Säännöstä sovellettaessa olisi huomioitava myös, mitä 35 Ö,§:ssä säädetään nostotyöstä sekä 41 §:ssä koneiden, laitteiden ja työvälineiden käytöstä. Työnantajan olisi lisäksi otettava huomioon, että työ saattaa sisältää haitallisia toistuvia yksipuolisia työliikkeitä, jotka kuormittavat tuki- ja liikuntaelimiä. Tällöin on huolehdittava, että toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jos tämä ei ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen.
Toisen momentin mukaan valtioneuvosto voisi antaa asetuksella tarkempia säännöksiä työpaikan työolosuhteiden, työssä käytettävien koneiden, muiden työvälineiden, apuvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista mahdollisine mitoitusvaatimuksineen sekä käsin tehtävien nostojen turvallisesta suorittamisesta. Nykyisen työturvallisuuslain nojalla on annettu valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993). Sen pohjana on terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara, annettu neuvoston direktiivi 90/269/ETY."


Lähde: http://www.tyosuojelu.fi/fi/174/166Ihan ei tarkastuskertomus ja laki täsmää. Kummallista kyllä, mutta työsuojelupiiri ja liitotkin tietävät melko erikoisista varasto käytännöistä, mutta jättävät puuttumatta.

Nämä alla olevatkin pitäisi huomioida, ainakin lain mukaan


Työperäisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät EU:n lakisääteiset vaatimukset
Täältä: http://osha.europa.eu/fi/topics/msds/index_html/legislation_html

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä
Täältä: http://www.tyosuojelu.fi/upload/oppaita23.pdf

Fyysinen kuormitus
Täältähttp://www.tyosuojelu.fi/fi/fyysinenkuormitus

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)
Täältä: http://osha.europa.eu/fop/finland/fi/good_practice/koneet/index_yleista.stm« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 22, 2014, 10:04:41 ap kirjoittanut VD.com »

mie vaan

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 285
Kymmeniä vuosia tiedetyt epäkohdat eivät ole voineen jäädä keneltäkään huomaamatta, niin kuin oikeasti. Politiikka hallitsee ammattiliittoja (kuten ennenkin), kuin näemmä myös työsuojelupiiriäkin. Suurin osa papereista väännettään pelkästään silmänlumeeksi työntekijälle.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 27, 2011, 07:57:27 ap kirjoittanut VD.com »

mie vaan

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 285
Eräässä varastossa on työnkellotuksen jälkeen "valioyksilölle" tupsahtanut hieman parempi työ kuin itsestään.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 27, 2011, 07:57:51 ap kirjoittanut VD.com »