Tuoreimmat viestit

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Historiaa / Varhainen EU viritelmä
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Tammikuu 28, 2020, 12:06:21 ap »
Varhainen EU viritelmä


"Suomen itsenäisyystaistelun hiestoria ja maamme työväenliikkeen historia kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Suomi joutui 1890 jyrkkään ristiriitaan Venäjän tsarismin kanssa, joka pyrki laajentamaan vaikutustaan länteen ja lisäsi sortotoimenpiteitään täällä. Samaan aikaan maamme kapitalistinen kehitys joutui murrosvaiheeseen. Suomen työväen vallakumouksen 10-vuotismuistion yhteydessä julkaistussa puolueen teesissä todetaankin ,että "taloudellinen kriisi vuosisadan alkuvuosina ja bobrikovilainen sortoaika kehittivät laajan joukkoliikkeen , joka yhtyneenä Venäjän v.1905 vallankumouksen antoi Suomen taloudelliselle ja poliittiselle kehitykselle valtavan sysäyksen eteenpäin."

Suomen työväen käymän riippumattomuustaistelun arvokaimpia perinteitä onkin tietoisuus siitä , että maamme itsenäisyys on voitu toteuttaa Venäjän vallankumouksellisen liikkeen turvin.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta laajemmin puuttua Suomen  vanhan työväenliikkeen kunniakkaaseen tasteluun maamme ja kansamme riippumattomuuden saavuttamiseksi , joka yhdistyi kiinteästi kansanvaltaisten oikeuksien puolustamiseen ja laajentamiseen. Mutta palautettakoon mieliin ensimmäinen suoranainen valtioteko Suomen itsenäisyyden julistamiseksi, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän (Vanha ei puolue ei tämän päivän SDP buudeli)  esitys valtalaiksi heinäkuussa 1917. Tsaarinvalta oli kukistunut ja sosialidemokraattisen puolueen siltasaarelainen johto katsoi ajan koittneen julistaa eduskunta korkeimman vallan haltijaksi maassa ja irroittaa siten Suomi Venäjän väliaikaisen porvarillisen hallituksen talutusnuorasta. Esityksen taakse tuli osa maalaisliittolaisia. Mutta maamme porvariston taantumussiipi , joka näki Venäjän porvarillisessa hallituksessa tuen Suomen työväen vapauspyrkimysten tukahduttamiseksi, vetosi Venäjän porvaristoon eikä nostanut sormeakaan vastaan, kun Kerenskin hallitus hajoitti eduskunnan ja esti valtalain voimaantulon. Se oli Suomen oikeistoporvariston ensimmäinen maanpetos, yritys estää Suomen nousu riippumattomaksi valtakunnaksi.

Porvariston itsenäisyyspuuhat ottivat tulta vasta silloin, kun sosialistinen vallankumous oli voittanut Venäjällä. Silloin Suomen taantumuksellisille tuli kiire irroittautua Venäjästä ja hankkia uusi ulkolainen tukija luokkaetuoikeuksiensa suojaksi omaa kansaansa vastaan. Jo marrskuussa 1917 Svinhufvudin senaatti lähetti edustajansa Saksaan pyytämään sen keisarilta miehiä ja aseita. Suomen oikeistopiirit hylkäsivät röyhkeästi sosiaalidemokraattien ehdotuksen , että itsenäisyys olisi hankittava sovinnollista tietä neuvostohallitukselta, jonka ensimmäisiä valtiotekoja oli ollut täyden itsemääräämisoikeuden myöntäminen kaikille Venäjän kansoille. Svinhufudin hallitus lähetti kirjeitään ympäri maailmaa aina Persiaa ja Venezuelaa myöten, mutta ei millään tahtonut pyytää tunnususta Suomen itsenäisyydelle siltä maalta , jota asia lähimmin koski. Vasta sitten, kuin Saksa ja Ruotsi olivat ilmoittaneet, että ne eivät voi ottaa koko kysymystä käsiteltäväksi ennenkuin esitys on tehty myös neuvostohallitukselle, senaatti lähetti sille tunnustautumispyynnön. Siihen tuli jo joulukuun 31 päivänä myöntein vastaus, Suomen sosiaalidemokraattien ilmoitettua kannattavansa pyyntöä.

Vuosi 1918 Suomen taantumus Saksan keisarin alla

Suomi oli siis saanut itsenäisyytensä jo kuukautta ennen kuin maassamme puhkesi luokkasota. Tällöin taisteltiin ennen muuta siitä, minkä luokan käsissä itsenäisessä Suomessa valta tulisi olemaan, työtätekevän kansan vaiko riistäjan.
"Voitto lankesi vielä tällä kertaa pääoman väkivallalle. Saksan imperialismi kuuli Suomen porvariston rukouksen ja otti nielläkseen heidän isänmaansa itsenäisyyden, joka Suomen sosialistien pyynnöstä oli juuri vastikään satu lahjaksi Venäjän Sosialistislta Neuvostotasavallalta Suomen porvareita ei hetkeksikään kansallistunto soimannut eikä vieraan imperialismin orjamies pelottanut, kun heidän isänmaansa uhkasi muuttua työtätekevän kansan isänmaaksi. Ennemmin he työnsivät kaiken kansansa saksalaisen suurrosvon saaliiksi,pyytäen itselleen vain vaatimatoman orjavoudin palkan"
(O.W.Kuusinen: Suomen vallankumouksesta 1918)

Niin pyyteettömäksi kuin ns.vapaussotahistorioitsijat ovat kuvaileetkin Saksan armeijan Suomen valkoisille v.1918 antamaa apua, tosiasiat puhuvat toista. Saksalaiset kenraalit ovat itse olleet varsin avomielisiä kertoessaan saksalaisen maihinnousuretkikunnan lähettämisestä suomeen. Saksan armeijan päämajoitusmestari Ludendorff tunnustaa sotamuistelmissaan , että "joukomme lähetettiin Suomeen puhtaasti saksalaisten eutujen eikä suomalaisten etujen vuoksi". Retkikunnan päällikkö kenraali von der Golz puolestaan on todistanut, että Suomea tarvittiin "kulmakivenä" Itämeren rannalla, englantilaisia vastaan Muurmannin radalla ja Neuvosto-Venäjää vastaan Pietarista käsin" (v.d Goltz Toimintani Suomessa ja Itämerenmaissa.)

Saksalaisten sotapoliitikkojen tarkoituksena oli tehdä Suomesta Saksan alusmaa ja kietoa se ensimmäisen maailmansodan verkkoon eivätkä he kaihtaneet yritykiä aikeensa toteuttamiseksi. Suomen saksalaismielinen senaatti oli heidän nöyrä välikappaleensa. Se oli valmis neuvottelemaan Saksan kanssa jopa sotilasliitosta, vaikka se Mannerheiminkin todistuksen mukaan hyvin tiesi, että siinä vaiheessa moinen liitto olisi voinut viedä Suomen sotaan myös Englantia ja Ranskaa vastaan. Senaatti ehti solmia Saksan kanssa kauppasopimuksen, jota seuraten Suomi olisi menettänyt tärkeimmät entiset markkina-alueensa. Suomen täyden riippuvaisuuden Saksasta olisi vielä kruunannut saksalainen kuningas, jota oikeisto ryhtyi innolla hankkimaan suomettarelaisen (nykyisin kokoomus) Kairamon kuuluttaessa eduskuntaa myöten, että "koska Saksa on meille välttämätön, on tasavalta Suomessa mahdoton"

Se oli Suomen taantumuksellisten vallanpitäjien toinen avoin maanpetos. Jos heidän toiveensa olisi toteutunut, jos Saksa olisi voittanut, maastamme olisi tullut vain kaistale suur-saksan valtakuntaa, sen alusmaa.
Lähde :SKP maanalaiseuuden kaudella X 1954


****
Se mikä aikoinaan meni Hitleriltä pieleen, onnistui ”vihdoin” Eu.n myötä. No mutta saadaan me kaikkea kivaa :), EU päättää.

***

”Kohti liittovaltiota: EU-parlamentissa kiellettiin kansallisvaltioiden liput"

Julkaistu 14.01.2020 19:25

EU-liittovaltiota havitteleva eliitti on päättänyt, että valtioiden kansalliset symbolit tulee kieltää parlamenttirakennuksessa. Päätös on provosoinut raivoa useiden valtioiden edustajien keskuudessa”


Lähde:
https://mvlehti.net/2020/01/14/kohti-liittovaltiota-eu-parlamentissa-kiellettiin-kansallisvaltioiden-liput/12
Kotimaa / Miten VVO suunniteltiin toimimaan
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Tammikuu 16, 2020, 08:39:43 ip »
Miten VVO suunniteltiin toimimaan

Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta (VVO)

”Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta VVO perustettiin 1965 ammattiyhdistysliikkeen ja E-osuustoiminnan yhteisöjen toimesta. Osuuskunnan perustajat ja jäsenet koostuivat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK), edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja Toimihenkilö-ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton (TVK) piiristä. Kasvavan ammatillisen järjestäytymisen myötä kuuluu osuuskunnan välilliseen jäsenpiiriin vähintään joka neljäs suomalainen.

Osuuskunnan tehtävänä on sääntöjensä mukaan hankkia tarvitava rahoitus sekä tontit ja maa-alueet, joille se rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokrataloja ja -asuntoja pääasiallisesti valtion asuntolainoutuksen turvin. VVO organisoi  keskitetysti vuokra-asuntojen  tuotannossa tarvittavat voimavarat ja omistaa sekä hoitaa jo valmistuneita asuntoja. Osuuskunnan toimialueena on koko maa.

Rahoituksen ja maa-alueiden hankinta

Ryhtyessään toteuttamaan jäsenyhteisöltään saamiensa tietojen perusteella asuntorakennushanketta määrätylle paikkakunnalle, pyrkii VVO hankkimaan asuntolainoituskelpoiset tonttialueet ao. kunnalta joko vuokraamalla tai hankkimalla kunnan osoittaman tonttialueen omistukseensa. Osuuskunta ei siis yleensä hanki omistukseensa maa-alueita yksityisiltä maanomistajilta, koska se katsoo , että asuntotuotannossa tarvittavat maa-alueet tulee saattaa yhteiskunnan omistukseenja tällä tavoin  turvata mahdollisuudet saada mm. asuntolainoitettua vuokra-asuntouotantoa varten riittävästi joko kohtuuvuokraisia tai-hintaisia tontteja.

Saatuaan kunnalta tonttivarauksen osuuskunta anoo kohteen toteuttamiseksi lainaa valtion budjettiin vuosittan varatusta asuntotuotantomäärärahasta. Laina on yleensä noin 50% koko kohteen hankinta-arvosta. Noin 45% kohteen hankintahinnasta katetaan ns. ensisijaislainoilla, joita anotaan eri rahalaitoksilta,pankeilta,eläke-ja  vakuutuslaitoksilta sekä yhteistoimintakumppaneina mahdollisesti olevilta teollisuuslaitoksilta sekä myös joissakin tapauksissa tonttivarauksen antaneelta kunnalta. Hankkeen omat varat, jotka ovat yleensä n.5% katetaan osuuskunnan jäsenten myöntämillä ns.lisälainoilla sekä osuuskunnan omilla varoilla.

VVO vuokranantajana

Kaikki osuuskunnan toimesta rakennetut kohteet tulevat osuuskunnan suoraan omistukseen. Valmistuvat asunnot vuokrataan ensisijassa osuuskunnan jäsenyhteisöjen henkilöjäsenille, mutta myös niihin kuulumattomat voivat saada asuntoja. Asukkaiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan asunnontarpeeseen, tuloihin ja perheen suuruuteen periaatteella, että hakijan perheessä tulee olla vähintään yhtä monta jäsentä kuin haettavassa asunnossa on keittiötä lukuunottamatta huoneita.
Asukkaiden ehdollepanon suorittaa VVO:n hallituksen asettama toimikunta , joka noudattaa asukkaita valitessaan asuntohallituksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Asukkaiden ehdollepanon vahvistaa asianomaisen kunnan viranomainen.

Vuokralaisilta perittävän  vuokran suuruuden vahvistaa talojen valmistuessa asuntohallitus, ja vahvistaa kunnan viranomainen. Osuuskunnan perimät vuokrat ovat omakustannushintapohjaisia eli asukkailta peritään vain todellisten kustannusten mukainen vuokra.
Osuuskunnan asunnoissa asuvien vuokralaisten mahdollisuuksia osallistua taloja ja asuntoalueita koskevien yhteisten asioiden käsittelemiseen on pyritty parantamaan. Tässä tarkoituksessa on vuodesta 1970 lähtien toteutettu kokeiluluontoisena asukasdemokratiaa , jossa asukkaiden päätäntävalta ulottuu palvelujen ja viihtyisyyden lisäämiseen sekä järjestyksen pitoon liittyvien asioiden käsittelemiseen ja päättämiseen. Saatujen myönteisten kokemusten perusteella on asukasdemokratiaa tarkoitus kehittää edelleen ja laajentaa myös entistä enemmän taloudellisen vallan alueelle.

Osuuskunna hallintorakenne

Osuuskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous, joka pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua. Osuuskuntakokouksen valitsemaan hallintoneuvostoon kuuluu 28 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenistä pyritään puolet valitsemaan ammattiyhdistysliikkeen ja puolet edistysmielisen osuuskauppaliikkeen piiristä. Hallintoneuvoston tulee jatkuvasti valvoa ja tarkastaa, että osuuskuntaa hoidetaan lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoneuvoston päätöksien ja osuuskunnan edun mukaisesti. Hallintoneuvoston tulee jatkuvasti valvoa ja tarkistaa, että osuuskuntaa hoidetaan lain, osuuskunnan sääntöjen ja hallintoneuvoston päätöksien ja osuuskunnan eden mukaisesti.

Hallintoneuvoston valitsemaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista niin ikään puolet on ammattiyhdistysliikkeestä ja puolet E-osuuskauppaliikkeestä. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja hoitaa sen asioita, ellei se lain tai sääntöjen mukaan tai muulla perusteella ole hallintoneuvoston tai jonkin muun elimen tehtävänä. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. päättää kiinteistöjen ja vuokraamalla olevien rakennusten ostamisesta vuokraoikeuksineen tai niiden rakenuttamisesta ja kiinnittämisestä.”


Lähde :Työväenliikkeen tietokirja

Ja sitten nykypäivän VVO

"MOT on selvittänyt kuinka valtion vuokra-asunnoille antama tuki lakkasi tuottamasta kohtuuhintaisia asuntoja, ja päätyi sen sijaan tahkoamaan vähintäänkin kohtuullisen kokoisia osinkoja omistajilleen.

Ammattiyhdistysliikkeen VVO ja työnantajataustainen Sato ovat keränneet valtion tukemilla vuokra-asunnoilla miljardien asuntovarallisuuden. Viime vuoden lopulla vuokrataloyhtiö Sato siirtyi kansainvälisen asuntosijoittajan omistukseen
ja VVO hankkiutui eroon viimeisistä sosiaalisista vuokra-asunnoistaan.

MOT julkaisee myös vuokravertailun, joka paljastaa, miten lähellä markkinavuokria VVO:n säädellytkin vuokrat tosiasiassa ovat.

Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on jatkuva pula pienipalkkaisille sopivista vuokra-asunnoista. Sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon järjestelmä on ollut rikki jo 15 vuotta eikä pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus ole luvannut korjausliikettä.

Sen sijaan hallitus valmistelee Euroopankin mitassa ainutlaatuista rakentamisen tukijärjestelmää, jossa valtion korkotukea ja takuita aletaan suunnata yleishyödyllisten toimijoiden sijasta voittoa tavoitteleville asuntosijoittajille.

Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkina on niin kuumentunut, että asuntoja syntyy runsaasti ilman valtion tukeakin. Tarvetta sen sijaan olisi kohtuuhintaisille asunnoille, joita MOT:n julkaiseman vuokravertailun mukaan rakentavat lähinnä kunnat.
Kriitikoiden mukaan Sipilän hallituksen uusi tukimalli ei laske hintoja vaan hyödyttää vain sijoittajia."

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/valtion-asuntotukiaiset-valuneet-sijoittajien-kasiin


***

"MOT: Epäselvyyttä asukkailta kerätyistä korjausrahoista – ARA selvittää 8 600 VVO-asunnon myynnin Y-säätiölle
VVO myi tammikuun puolivälissä noin kaksisataa sosiaalista vuokrataloaan Y-säätiölle. Kaupan julkistamisen jälkeen heräsi kysymys, aikooko VVO pitää vuokralaisilta kerätyt korjausrahat itsellään."

https://yle.fi/uutiset/3-8616767

***

Ay-liike käärii miljoonia vuokra-asuntoyhtiöstään – asumistuet valuvat osinkoina liitoille

Ay-liike on saanut viiden vuoden aikana lähes 50 miljoonaa euroa VVO:n vuokraosinkoja. Ammattiliitot kuittaavat vuokratuotoista verovapaat osingot. Vuokrien nousua maksetaan suuressa määrin pienituloisille maksetuilla asumistuilla.


https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/01/21/valtion-asuntotukiaiset-valuneet-sijoittajien-kasiin
13
Työ ottaa kaaliin / Syntyykö nyt Inex Sipoon varastoon uusi trio erektus ?
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Joulukuu 23, 2019, 09:16:04 ip »
Pieni silmäys Ineksin kuralammikkoon”Inex Partnersin ja Transvalin yhteistyö turvaa työntekijöiden työpaikkoja”

25.02.2015 Uutiset

”S-ryhmän logistiikkayhtiö Inex Partners Oy ja logistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy ovat solmineet aiesopimuksen, jolla halutaan turvata Inexin työntekijöille työpaikkoja myös sen jälkeen, kun S-ryhmän Sipooseen valmistuva uusi päivittäistavaralogistiikkakeskus otetaan käyttöön. Pitkälle automatisoidun, uuden keskuksen työntekijämäärä tulee olemaan selvästi nykyistä pienempi.
Sopimuksen tarkoituksena on löytää yhteistyömalli, jolla Transval ottaa vastuun Inexin kumppanina Kilon logistiikkakeskuksen varastotoiminnoista. Samalla myös suuri osa Inexin Kilon logistiikkakeskuksen henkilöstöstä siirtyy Transvalille ensi syksystä alkaen.
 
– Transvalin kanssa solmimamme aiesopimuksen ja sen pohjalta neuvoteltavan liiketoimintakaupan avulla turvaamme hallitun siirtymäkauden, kun Inexin toiminnot siirtyvät Kilon logistiikkakeskuksesta Sipoon logistiikkakeskukseen vuoden 2018 loppuun mennessä, Inex Partners Oy:n toimitusjohtaja Jari Pousi kertoo.
Sipooseen rakennettava logistiikkakeskus tulee olemaan pitkälle automatisoitu ja logistiikkatyöpaikkojen määrä tulee olemaan huomattavasti nykyistä pienempi.
 
– Pyrimme edesauttamaan ratkaisulla nykyisen henkilöstön työllistymistä tilanteessa, jossa läheskään kaikille ei riitä työpaikkoja uudessa logistiikkakeskuksessa. Meiltä vähenee lähivuosina joka tapauksessa satoja työpaikkoja ja tällä ratkaisulla varmistetaan merkittävä määrä työpaikkoja logistiikka-ammattilaisillemme Transvalin nykyisissä ja tulevissa toimipisteissä myös sen jälkeen kun niitä ei Kilossa meillä enää ole, Pousi painottaa.
 
Pitkä siirtymäkausi ja logistiikka-alalle ominainen suuri henkilöstön vaihtuvuus vähentävät
henkilöstön sopeutustarvetta. ”


http://www.inex.fi/ajankohtaista/artikkeli/article/inex-partnersin-ja-transvalin-yhteistyoE-turvaa-tyoEntekijoEiden-tyoEpaikkoja/

VANTAAN SANOMAT

PUHEENAIHE
25.2.2015 15.51
SOK:n keskus Espoosta Sipooseen – kenkää saa jopa 800

”SOK:n logistiikkakeskuksessa tehdään mittava ulkoistamisliike. Tämän ulkoistamisen seurauksena vain alle puolelle riittää töitä uudella varastolla.
S-ryhmän massiivinen varastokeskittymä Espoon Kilossa muuttaa kokonaan Sipooseen. Työllisyystilanne kuitenkin heikkenee merkittävästi, sillä S-ryhmän logistiikka- ja kuljetusyritys Inex Partners voi tarjota automatisoidummassa Sipoossa työtä enää kuudellesadalle henkilölle.

Inex Partners ulkoistaa noin 1 400 varastotyöntekijää. Espoon logistiikkakeskuksen työntekijöitä siirretään logistiikkayritys Transvalin palkkalistoille mahdollisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Työntekijät ovat saaneet tiedon ulkoistamisaikeista tiistaina ja keskiviikkona.

Sipoon logistiikkakeskus avataan vaiheittain ensi vuodesta alkaen, ja Espoon vanha keskus ajetaan alas vähitellen vuoteen 2018 mennessä.”


https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/268782-sokn-keskus-espoosta-sipooseen-kenkaa-saa-jopa-800

”SOK:sta on tullut Sipoon suurin yksityinen työnantaja. Molemmat keskukset työllistävät nyt hieman alle tuhat työntekijää, seuraavan vuoden kuluessa yli tuhat ihmistä.”

PAM lehti aiheesta

Inexin Espoon Kilon logistiikkatyöt ulkoistetaan ja noin 1400 varastotyöntekijän palkanmaksaja vaihtuu.

S-ryhmän logistiikkayritys Inex Partners ja toinen logistiikkayritys Suomen Transval Group ovat keskiviikkona kertoneet aiesopimuksesta, jolla Inexin Espoon Kilon logistiikkakeskus siirtyy suurelta osin Transvalin hoitoon. Likäli liiketoimintakauppa tehdään, se merkitsee, että melkein kaikkien Inexin työntekijöiden palkanmaksaja vaihtuu Transvaliksi. Työsuhteen ehdot säilyvät entisinä.

Inexissä työskentelee noin 1400–1500 varastotyöntekijää ja Transvalissa noin 20000.


Muutoksia osattiin odottaa

Inexin henkilöstöä edustava pääluottamusmies Heikki Laakkonen sanoo, että kyse oli uutispommista, mutta ei kuitenkaan niin isosta järkytyksestä kuin voisi olettaa.

”Sulateltavaa on, mutta asia on otettu melko rauhallisesti”, hän kuvaa työntekijöiden tunnelmia.

https://www.pam.fi/uutiset/sulateltavaa-on-mutta-asia-on-otettu-melko-rauhallisesti.html

***

Inexsin uusi hulppea varasto sijaitsee öljytien varressa. Öljytie saa nimensä Kajonojan omistamasta Petrolube nimisestä jäteöljynkäsittelylaitoksesta joka sijaisi hyvin lähellä Inaxsin varastoa (toisella puolella tietä noin 1km). Petrolube paloi ja suuret jäteöljylammet vajosi maaperään, kenenkään välittämättä niistä.

Uutisia Ineksin työntekijöiden ”rannelle jäämisestä” on netti pullollaan, mutta miten ihmeessä ? Kuin ”Inexissä työskentelee noin 1400–1500 varastotyöntekijää ja Transvalissa noin 20000.” Eikö Transvalissa todellakaan ollut mitään muuta työtä, kuin "portaittaista irtisanomista".  Muutamat kuulemma sai jotain työtä Transvallista mutta suurin osa oli "epäsopivia",kuten transvallin hakemiin varastotyöpaikkoihin inexsin Sipoon varastoon.

HUOM ilmoitus jossa kerrottiin että:" ”SOK:sta on tullut Sipoon suurin yksityinen työnantaja. Molemmat keskukset työllistävät nyt hieman alle tuhat työntekijää, seuraavan vuoden kuluessa yli tuhat ihmistä.”
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/585612-tassa-se-nyt-on-s-ryhman-keskusvarasto-on-suomen-suurin-rakennus-monilla-loppuu

Osa siirrettiin Sipooseen "siis kenet haluttiin siirtää" ja tietysti siirretyt työntekijät transvallista takaisin inexsin kirjoille lähes heti siirron jälkeen , loput jäivät odottamaan lopputiliä. Jujutuksen alussa kerrottiin työntekijöille että: ” se merkitsee, että melkein kaikkien Inexin työntekijöiden palkanmaksaja vaihtuu Transvaliksi. Työsuhteen ehdot säilyvät entisinä.” Siis melkein kaikkien öööö… osa työsuhteista säilyi siis ennallaan, mieleen tulee helposti että ketkä jäivät. Kun uutinen palkanmaksun muutosta tuli ei mitään ulosmarsseja ollut, luottamusmies oli kuulemma sanonut apua anoville työntekijöille ”että mikään ei muutu”, eli voi hyvin uskoa, "että hyvässä hengessä oli mukana". Kun puheeksi tuli luottamusmihen rooli. mm miten Inexsin luottamus mies voi olla myös Trasvallin luottamusmies, niin yhdessä yössä hän muuttui ilman vaaleja Transvallin luottamusmieheksi ja taas Sipooseen siirryttyään takaisin Inexsin luottamusmieheksi ilman vaaleja.

Yt –neuvottelut olivat kuulemma läpihuuto farssi mm. Inexsin vakinaisten työntekijöiden siirrosta Transvallille, kuulemma mitään ”papereita ei näytetty” työntekijöille, sanottiin että on ”liikkeenluovutus”. Siis ”liikkeenluovutus”? Ineksi ei ollut tappiota tuottava yritys, kyseessä oli ainoastaan varaston siirto. Transvallille tuskin syntyi omistuspohjaa Ineksistä kuin ”liikkeenluovutus” tehtailtiin. Kahdesta eri yrityksestä tehtiin työntekijöiden lihamylly, mistä sitten fudittiin vakinaiset pihalle irtisanomisajan puitteissa, takaisinottovelvollisuudestakaan kuulemma ei liioin puhuttu.

Sipooseen etsittiin uusia varastotyöntekijöitä,”kun mikään ei muutu aikana” ja sulateltavaa on, mutta asia on otettu melko rauhallisesti” aikana,  ”, mutta työnjohtajat sanoivat Espoon kilon varastossa lopputiliä odottaville työntekijöille ”ettei Sipoossa auki olevat varastotyöpaikat koske heitä”.

Syntyykö nyt Inex Sipoon varastoon uusi trio erektus ? Sontaa sataa henkilöstön niskaan jos työnantajan intresseissä ja henkilöstöedustuksessa on saumatoton yhteistyö.
Teho "maukka / maura” eli Petteri Pelkonen (oikea nimi mauri jouni petteri pelkonen) laskeutuu ineksin ohjaimiin. Tukoa Logistics OSK.ta veivannut "maura" osaa hommansa, kuten suoritteiden alas ajon ja siirtämällä ne ylempientoimihenkilöiden boonuksiin, tuskin on epäilystäkään etteikö jotain "mukavaa" ole tiedossa Inexsiläisille.

Petteri Pelkosen meriitteihin kuuluu mm. luottamusmiesten uhkailu grapin hovissa (priiffaajan välityksellä), Kaksi päivänen priiffi jossa lihaa ei säästelty ja annettiin luottamusmiesten ymmärtää että niska katkeaa jos "ei ala loppua työntekijöille kuuluvien asioiden hoito". Mutta kuuluuhan uhkailun osaaminen jo 400 000 tonnin vuosituloihin, varsinkin kuin bonareitakin kilahti 400 000. Mitähän lie SOK maksaa "mauralle".

Director
S-ryhmä / S Group
Nov 2019 – Present2 months
Helsinki Area, Finland
Started to familiarise with S Group in order to take up a position of Deputy Managing Director of Inex Partners Oy as from 1.2.2020 and Managing Director as from 1.5.2020.

Started to familiarise with S Group in order to take up a position of Deputy Managing Director of Inex Partners Oy as from 1.2.2020 and Managing Director as from 1.5.2020.

https://fi.linkedin.com/in/petteri-pelkonen-39715442

Siellä "maura" istuu oksalla ylimmällä
https://www.inex.fi/yhteystiedot/organisaatio/

https://fi.linkedin.com/in/petteri-pelkonen-39715442

https://rocketreach.co/petteri-pelkonen-email_7680725


Noin ylipäätään 2020 on varastomaailmassa tarjolla pelkkää TES kikkaikua sekä työpaikkojen ulkoistamista ja kuinkas muuten kuin liitot kaivaa nenää sanomalla ”emme hyväksy”.

"Monet työntekijää koskevat ”totuudet” eivät itse asiassa pidä paikkaansa – niitä on vain toistettu niin monta kertaa, että uskomme niihin, kuten työntekijöiden historia".varastoduunarit@pp.inet.fi14
Kotimaa / Suomen kurainen tie
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Joulukuu 20, 2019, 10:47:03 ap »
Suomen kurainen tie

Ensiksikin voi ihmetellä miten kaikki annetaan tapahtua ?

Euroopan kansalaiset vaihdetaan ja Suomikin on jo saanut ”maistiaisia”.

Tässä ovat meidän päättäjät

Ks. video
https://vk.com/videos353410894?z=video353410894_456239301%2Fpl_353410894_-2

Suomi nuolee EU.ta / Yhdusvaltoja vaikka niistä olsi päästävä 100% irti ja riippumattomaksi.

Eu lienee tuli selväksi ed.videosta mutta USA lähentelee jo sisällissotaa.
Tässä on pieni silmiä avaava dokkari muiden joukossa

https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_11/9

Unohtamatta dokkari sarjaa VICE

Kuten kaikissa muissakin maissa, kaikki mahdollista, missä pääoma omistaa koko median. Näin ollen kaikkein suurimmat huijaukset eivät tule eetteriin. Poliittiset päättäjät luo lait joka mahdollistaa riistämisen ”lain” avulla.

Suomalaisten suurin ongelma ? ”he itse”, ei osata kuulua mihinkään missä voi vaikuttaa, kotoa käsin hampaita kiristämällä ei asioihin voi mitenkään vaikuttaa. Niin pitkään tulee lapio kaupalla sontaa ennen kuin massat lähtee liikkeelle. Ensin järjestöjä joihin ei pääoma vaikuta, sitten valitaan virkoihin sellaiset ihmiset joita ei ole voideltu, samoin AY- liikkeiden peruspuhdistukset pikaisesti, tavallisten ihmisten puolella ei ole yksikään puolue tai liitto , aina on lehmän kauppoja.

Nyt kärsijöinä on nuoret, joissa maan tulevaisuus pitäisi levätä, tarjolla on täyttä robotin duunia minimi palkalla, eläkkeestä ei tietoakaan.

Missään ei ole tutkimuksia miten vierastyövoima vaikuttaa alueellisesti työttömien työllistymiseen kun työpaikat täytetään vähemmän suomea osaavalla halpa työvoimalla.

Eläkeläiset ovat myös liipaisimella alvariinsa, loppupäästä pudotetaan koko ajan eläkekertymää.

Myös suomalaisten vaivalla rakennetut tukiverkot saa siipeensä koko ajan, niitä yksityistetään , mm vanhusten hoito, terveyspalvelut, koulu ruoka, opiskelumaksut, puolustusvoimat ym ym. Eli kaikki ajetaan alas ja loput yksityistetään.

Nostakaa nyt ihmeessä suomalaiset kätenne pystyyn ja sanokaa että paskapuheet riittää, muutoin koko maa on kehitysmaa uusilla asukkailla.


15
Pakinoita ja kolumneja / MIKSI SUOSTUMME YLLÄPITÄMÄÄN MILITARISMIA?
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Kesäkuu 04, 2019, 11:12:53 ap »
MIKSI SUOSTUMME YLLÄPITÄMÄÄN MILITARISMIA?

"Militarismi tarkoittaa kielitoimiston sanakirjan mukaan joko sotilaallisten seikkojen yksipuolista korostamista, sotahenkisyyttä ja sotaisuutta tai sotilasvaltaa. Saksalainen sosialisti Karl Liebknecht kirjoitti v. 1907 kirjassaan ”Militarismi ja antimilitarismi”: ”Militarismi ei ole erikoisesti mikään kapitalistinen ilmiö. Se on pikemmin ominainen ja oleellinen jokaiselle luokkayhteiskunnalle, joista kapitalismi on viimeinen… Yleinen asevelvollisuus vastaa parhaiten kapitalismin kehitystasoa. Vaikka yleisellä asevelvollisuudella kootut joukot ovatkin otetut kansasta, eivät ne kuitenkaan ole kansan puolella, vaan sitä vastaan, tai koetetaan ainakin kaikin keinoin yhä enemmän saada niitä sellaisiksi.”

Liebknechtin mukaan jokaiselle luokkayhteiskunnalla on oma kansallinen armeijansa eri aselajeineen, joka suojelee sen laillista yhteiskuntajärjestystä sisäisiltä ja ulkoisilta vihollisilta. Sen sisäisenä tarkoituksena on ”suojella vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä, tukea kapitalismia ja aina asettua työväenluokan vapaustaistelua vastaan… Militarismi tahtoo aseistaa kansan kansaa itseä vastaan, saattaa työläiset sortajina, vihollisina ja murhaajina toisiaan vastaan, omia vanhempiaan, siskojaan ja lapsiaan vastaan, omaa tulevaisuuttaan vastaan. Se tahtoo esiintyä samalla kansanvaltaisena ja yksinvaltaisena, valistuneena ja koneellisena, kansallisena ja kansan vihollisena.”

”Täyttääkseen tarkoituksensa täytyy militarismin tehdä armeijansa tottelevaiseksi, helposti liikuteltavaksi ja kelvolliseksi aseeksi.”

KIIHKOKANSALLINEN TYHMYYS

Armeijan koostuessa ihmisistä siihen täytyy valaa oikea ’sotilaallinen’ ja ’isänmaallinen’ henki. Liebknechtin mukaan militarismi tarvitsee ulkoista vihollistaan vastaan kiihkokansallista tyhmyyttä, pikkumaisuutta ja itsetyytyväisyyttä. Sisäistä vihollista vastaan taas tarvitaan ymmärtämättömyyttä tai suorastaan vihaa kaikkea edistystä kohtaan, samoin jokaista yritystä ja pyrkimystä kohtaan, joka pienimmissäkin määrässä uhkaa hallitsevan luokan valtaa. Militarismin vinkuvana piiskana toimii ennen kaikkea kurinpitoon perustuva sotilaskasvatus nöyryytyksineen, simputuksineen, ankarine sotalakeineen, rangaistuksineen ja vihollisen raa’asta kohtelusta koituvine lievine tuomioineen. Sotatoimissa, ihmismassojen yhteistyössä yksilöllinen itsenäisyys häviää suuressa määrin.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa nämä periaatteet näyttävät olevan yhä käytössä. Militarismia ylläpidetään asevelvollisuuden ohella, koulukasvatuksella, veteraaneihin vedoten, vapaaehtoisella maanpuolustuksella, valtiollisella propagandalla sekä väkivaltaviihteellä, joka näyttää sijoittuvan kärkisijoille elokuvien, kirjallisuuden ja tietokonepelien maailmassa. USA:n vapaa aselaki suosii etenkin omaisuuden suojaamista kotioloissa käsiasein.

Naton psykologisen toiminnan harjoittamisen käsikirjassa neuvotaan: ”Ihanteellinen propagoija on sellainen henkilö, joka puhuu totuuden tai totuudesta vain sen osan, joka vastaa hänen tavoitteitaan, ja puhuu asiansa siten, ettei kuuntelijasta tunnu, että hän on joutunut propagandan kohteeksi.”

SOTA ON LIIKETOIMINNAN JATKAMISTA TOISIN KEINOIN

Ruotsalaisen rauhantutkimuskeskuksen Siprin mukaan v. 2018 Yhdysvallat käytti rahaa sotilaisiin ja aseisiin 649 miljardia dollaria, mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Sotilasmenojen kasvuun on Siprin Amex-ohjelman johtajan Aude Fleurantin mukaan vaikuttanut asehankintoihin vaikuttavan politiikan muutokset presidentti Donald Trumpin kaudella. USA:n armeijan palveluksessa on yli kolme miljoonaa ihmistä.

Hallitakseen maailman valtameriä USA:lla on 13 valtavaa lentotukialusten yhteyteen perustettua laivaston iskuryhmää. Niiden tulivoima kattaa lähes koko maan asearsenaalin, mannertenvälisiin ydinohjuksiin saakka. Tukikohtien verkosto tuottaa voittoja teollisuudelle ja yrityksille, jotka suunnittelevat ja valmistavat aseita armeijalle tai tekevät huoltosopimuksia tukikohtien rakentamisesta ja niiden ylläpidosta.

Maailman toiseksi suurimman sotilasmahdin - Kiinan - sotilasmenot ovat nykyisellään 250 miljardia dollaria. Euroopassa asevarusteluun käyttivät v. 2018 eniten rahaa Ranska (63,8 miljardia), Venäjä (61,4 miljardia), Britannia (50 miljardia) ja Saksa (49,5 miljardia). Sotilasmenot kasvoivat myös Itä-Euroopassa ja Baltiassa v. 2018. Esimerkiksi Ukrainan sotilasmenot kasvoivat v. 2018 jopa 21 % ollen nyt 11,6 miljardia. Sotilasmenojaan kasvattivat myös Nato-maat Puola, Bulgaria, Romania, Latvia ja Liettua. Mikä tekee Venäjästä Suomelle turvallisuusriskin, vaikka sen sotilasmenot ovat 10 kertaa pienemmät kuin USA:n?

Pitääkseen taloutensa pyörimässä USA ja sen liittolaiset lietsovat konflikteja, horjuttavat hallituksia, aloittavat sotia ja ylläpitävät niitä maailmassa. Jos tarkastelemme 2000-luvun Euroopan ulkopuolisia sotia kuten Irakin sotaa, hyökkäystä Afganistaniin ja Libyan tuhoamista, ne kaikki täyttävät rikoksen nimeltä – hyökkäyssota – tuntomerkit. Sotien tärkein taistelu käydään tiedotusvälineissä. Amerikkalainen imperiumi ei pysyisi pystyssä ilman sotia, Natoa ja Yhdysvaltojen hallituksen vankkaa tukea sotimiselle. Sota on liiketoiminnan jatkamista toisin keinoin. Sodan tärkein päämäärä ei ole sotilaallinen voitto vaan liikevoitto. Kun aseet vaikenevat Syyriassa, ne suunnataan kohti Irania.

VALTA PALVELEE SUOMESSAKIN MILITARISMIA

Puolustusvoimat on Suomen asevoimat. Sen tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi puolustusvoimien tehtävänä on tukea muita viranomaisia pelastustoiminnassa ja yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä, terrorismirikosten estämisessä sekä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Uutena tehtävänä puolustusvoimille säädettiin kesäkuussa 2017 kansainvälisen sotilaallisen avun antaminen. Puolustusvoimien ylipäällikkönä toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Nykyinen sodan ajan joukkojen vahvuus on 280 000 sotilasta. Nämä jakautuvat periaatteellisesti valmiusjoukkoihin ja täydennysjoukkoihin. Hallitus nosti sodan ajan vahvuutta 50 000 sotilaalla nykyiseensä yhdistämällä sodan ajan vahvuuteen sodan ajan perustamisorganisaation ja lisäämällä vahvuuteen riittävän koulutuksen saaneita varusmiehiä. Puolustusvoimat jakautuu kolmeen puolustushaaraan: maavoimiin, ilmavoimiin ja merivoimiin, jotka toimivat pääesikunnan alaisuudessa. Yleinen asevelvollisuus takaa Suomen sotilaallisen turvallisuuden. Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus.

(Lähde: puolustusvoimat.fi)

Suomen puolustusvoimien kuljetuskalusto ja asekanta ovat hyvin yhteensopivia Naton aseistuksen kanssa ja logistiikan kanssa.

KUN SUOMESTA TULI OSA USA:N SOTILASTUKIKOHTIEN SAARISTOA

Suomi solmi v. 2014 ilman eduskunnan päätöstä Isäntämaasopimuksen Naton kanssa. Siinä maamme lupaa korvauksetta Natolle vapaan kauttakulun, ilmatilan, satamien ja lentokenttien käytön, harjoitusalueet, miehistön majoitukset, muonitukset, sotilaskaluston tarvitsemat polttoaineet. Isäntämaasopimukseen perustuen Suomi voimistaa yhteistä esiintymistään USA:n joukkojen kanssa. Kansalle sopimus perusteltiin mm. sillä, että yhteisten sotaharjoitusten järjestäminen tulee helpommaksi. Oikeasti sopimus merkitsee Suomelle Naton täysjäsenyyden kaltaista tilannetta. Tällä sopimuksella Suomi viestittää muulla maailmalle, että sen ainoa vihollinen on Venäjä.


Keväällä 2016 hyväksytty Suomen uusi kumppanuustavoitepaketti "Partnership Goals 2016"  sisältää yhteensä 60 kumppanuustavoitetta. Kumppanuustavoitteet jakautuvat seuraavasti: yleiset 29, maavoimat 15, merivoimat kahdeksan ja ilmavoimat kahdeksan.

Jenkkiarmeija harjoitteli toukokuussa 2016 sotaa Suomessa maassa, merellä ja ilmassa. Niinisalossa oli panssareita kuin korvasieniä. Yhdysvaltain hornetit valtasivat Rissalan ilmatilan Voitonpäivänä 9.5.2016. Naton joukot nousivat maihin Hangon Syndalenissa kesäkuun alussa. USA:n 2. laivasto saapuu kesäkuussa 2019 Itämerelle pullistelemaan Venäjälle ja harjoittelemaan samalla sodankäyntiä Pohjoismaissa. Se seilaa ensi kertaa maapallon toiselta puolelta Eurooppaan johtamaan Naton, Suomen ja Ruotsin yhteistä Baltops 2019-suursotaharjoitusta, joka järjestetään kesäkuussa Etelä-Ruotsin Skånessa. Tämä sotaharjoitus toteutetaan ”yhteisenä mahdollisuutena promotoida rauhaa ja turvallisuutta”.

PITÄISI PYRKIÄ KOHTI KANSAINVÄLISTÄ ASEIDENRIISUNTAA

Karl Liebknecht arvioi jo v. 1907 viisaasti yleisen aseidenriisunnan merkitystä: ”Sotalaitoksen välttämättömyys kapitalismille voisi loogillisesti katsoen, myöskin lakata, jos hävitettäisiin kansainväliset selkkausmahdollisuudet tai pantaisiin toimeen yhtäläinen kansainvälinen aseidenriisunta. Selkkausmahdollisuuksien hävittämiseen kuuluu ensiksi ja ennen kaikkea: Laajennuspolitiikan hävittäminen, joka niin kuin toisessa paikassa sanotaan, mahdollisesti saataisiin aikaan suurvaltojen maan päältä hävittämisellä ja joka lopuksi olisi melkein samaa kuin maailmanliittovaltion muodostaminen.”

Miksi Antti Rinteen hallituksen ohjelmaluonnokseen on tehty seuraavaa militaristinen kirjaus? ”Suomi jatkaa kumppanuuteen perustuvaa laaja-alaista Nato-yhteistyötä. Osallistumme koulutus- ja harjoitustoimintaan omista lähtökohdistamme käsin. EU:n ja Naton toimiva yhteistyö on Suomen etu.

Euroopan unioni on Suomen ulkosuhteiden tärkein viitekehys ja vaikutuskanava sekä turvallisuusyhteisö. Suomen etujen mukaista on vahvistaa EU:n ulkoista toimintakykyä ja yhtenäisyyttä. Myös transatlanttisen suhteen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä on Euroopalle tärkeää. EU:n jäsenenä Suomi ei voisi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna.”

Hallituksessa istuva eduskunnan parlamentaarinen vasemmisto ei edistä minun mielestäni tällaisella sotilasliitto Natoa myötäilevällä linjauksellaan yleistä aseidenriisuntaa ja maailmanrauhaa. 64 Hornet -taisteluhävittäjän täysimääräisen korvaaminen uusilla taistelukoneilla tulevan hallituskauden aikana ei ole myöskään mikään rauhanteko.

SOTILASLIITTO NATO EI EDISTÄ MAAILMANRAUHAA

Suomella on olemassa muukin vaihtoehto kuin asevarustelun kiihdyttäminen ja liittyminen aggressiivisen sotilasliitto Naton täysjäseneksi. Toinen vaihtoehto on jatkaa pysyttäytymistä sotilasliittojen ulkopuolella ja olla aktiivinen maailmanrauhaan kohti suuntautuvissa toimissa. Tällaisia toimia ovat mm. yleinen aseidenriisunta ja kaikkien sotilasliittojen lakkauttaminen. Asevarusteluun ja sotimiseen käytetyt valtaisat varat pitäisi käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja köyhyyden kitkemiseen maapallolta.

Maamme sisäisen ja ulkoisen militarismin vastustaminen ja rauhan puolustaminen ovat tulleet yhä entistä tärkeämmiksi. Tämän asian edistämiseksi me tarvitsemme Suomeen todellisen ja toimivan Naton vastaisen rauhanliikkeen. Asepalveluksesta ja kertausharjoituksista kieltäytyminen sekä mielenosoitukset ovat aktiivisia sotilasliitto Naton vastaisia toimia. "

Matti Laitinen

3.6.2019

Psta:VD
16
Yleinen keskustelu / Facebookissa kirjoitettu osa 1, tule kaverikseni?
« Uusin viesti kirjoittanut Vaskela Maaliskuu 28, 2019, 01:09:33 ip »
1. Suomi ensin.
2. RAJAT KIINNI, ISIS ULOS.
3. SOTE, laitettava yksityistäminen kuriin. Voittoa tuottamattomat liikelaitokset, hoitamaan vanhainkoteja.
4. KIKY lopetettava.
5. Ajetaan autolla ja sammutetaan kaivospalot.
6. Laitetaan kapuloita EU:n rattaisiin, Suomi vapaaksi

Suomi takaisin puolueettomaksi maaksi, ei ole tällä hetkellä.

Vankilan kautta omaan maahan, niin tavat on tuttuja.

Tiedustelulaki on hyvä asia, ei koske tavallista rehellistä kansalaista …. jaa koskee näköjään minua.

Sipilä on rampa-ankka, joka ei ensimmäisellä lentämisellä päässyt perille.

Soini on vapaa mies, ei ole äänestäjät painaneet, on tehnyt juuri päinvastoin mitä lupasi.

Juha il Sipilä. Hänellä ei ole demokratian kanssa mitään tekemistä.

Hallitus eroaa, voi tätä ilon ja onnen päivää. Tapahtui vain 3,9 vuotta liian myöhään.

Hyvä ettei hallitus saa päättää enää mistään, pidetään se linja … katso ketä äänestät.

Yhtään ISIS aluella olevaa ei tarvitse avustaa osavaltio Suomeen saapumisessa. Eli joutuu karkaamaan vankileiriltä ja kulkemaan itse osavaltio Suomeen. Suomella ei ole velvollisuutta auttaa ja hakea.

Kaikista ISIS valtiossa olleista lapsista tulee menetetty sukupolvi. Ei osavaltio Suomeen.

Sannalle alkamassa mukavaa leirielämää seuraavaksi 20 vuodeksi, ei kiirettä mihinkään. Pysy siellä Sanna, oma valinta. Valehtelu kuuluu Sannan tapoihin.

Sanna kertoo miehensä (ei ollut eronnut) kuolleen onnettomuudessa (taistelussa), suomen lehdistön propagandaa. Yritetään saada yleinen mielipide palautuksen puolelle. Kivaa leirielämää Sannalle seuraavaksi 20 vuodeksi. On ISIS valtion kansalainen, Suomen kansalaisuus pois.

Posti valtion omistama yritys näyttää taas mallia, työllisyyden hoidossa. Kirjekoneen postinumero koodaus siirrettiin jo Filippiineille, kiitos Heidi Hautala, satoja työpaikkoja katosi ja nyt vuorossa Viro.

Tällä hetkellä Leijonajakelu ja Posti käyttävät vastaanottokeskuksen turvapaikan hakijoita halpatyövoimana.

Äkkiä Mykkänen ja hallitus ulos, ISIS valtion kansalaisille on luvattu leiriohjelmaa. Ei näitä kaksoiskansalaisia pidä tuoda osavaltio Suomeen. Mykkänen, ole mykkä.

Yhtään ISIS valtion kansalaista = ovat olleet alueella, ei pidä tuoda osavaltio Suomeen. Kaikki Lähi-Idän pakolaiset on palautettava, sota on nyt ohi. Joka maassa on ollut koko ajan rauhallisia alueita. Mahtuivat karjalaisetkin aikoinaan Suomeen pois sodan jaloista.

Sinisten jallu riittää, kyllä sen on huomannut. Ryyppääminen on jatkunut, ainakin jos katsomme tehtyjä päätöksiä, joita Siniset ovat tehneet. Aktiivimalli, KIKY … ei ole pullonkorkki mennyt kiinni, kokoomus ja KEPU kantaneet lisää viinaa….

Sipilän järkiin tulosta ei ole mitään havaintoja. Sipilän sipilöinti jatkuu, kunnes hallitus saadaan vaihdettua. SOTE on kuolleena syntynyt ajatus, halutaan romuttaa koko terveys järjestelmä ja se on jo alkanut.

Kyllä osavaltio Suomen pitää, pitää sama linja Ruotsin, Tanskan ja Ranskan kanssa. Vaikka lain mukaan, laki ei koskisi 

Vielä pitää lämmittää, kylmä yö tulossa. Onneksi EU-lippuja riittää.

Politiikan toimittaja Kirsi Heikel, vietti liikaa aikaa epärehellisten poliitikkojen kanssa ja tuli itsekin samoille tavoille.

ISIS taistelijoista pidetään siellä hyvää huolta, eli vankileirille ja Suomen kansalaisuus pois. Sama linja, kuin Ruotsissa.

Käsitteet hukassa? Maahanmuuttajia ovat työpaikan kautta tulevat, pakolaisia ovat jonkin konfliktin takia tänne saapuvat.

Jyrki Vaskela 36
Kansalaispuolue
Uudenmaan vaalipiiri
17
Yleinen keskustelu / Ajetaan autolla ja sammutetaan palot.
« Uusin viesti kirjoittanut Vaskela Maaliskuu 04, 2019, 05:34:37 ip »
Sammutetaan palot.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan muodostamaan metsäpalojen sammutus joukkoja. Voitaisiin toimia naapurimaiden kanssa yhteistyössä ja hankkia sammutuskoneita sekä helikoptereita. Nämä joukot olisivat aina siellä missä palaa ja kaikki maksaisivat yhdessä kustannukset. Venäjän peltojen kulotus ja metsäpalot pitää saada kuriin, tarjotaan apua myös heille. Oljet pellolta paaliin ja bioenergiaksi. Kreikan, Espanjan, Australian ja USA:n pitää seurata esimerkkiä. Koko maailma mukaan. Myös yhteisiä kansainvälisiä innovaatioita tarvitaan.

Suomessa pitää saada VPK:n lisää väkeä ja kouluttaa heidät metsäpaloja varten, eli kevyt koulutus. EU:n direktiivien myötä ajettiin vapaaehtoisuus koulutuksen taakse, ei ole enää metsäpalo reserviä = jokainen alueella asuva.

Huomattava osa hiilidioksidi päästöistä tulee 9 eri maan kaivospalosta, emme edes tiedä kaikkia kaivospaloja muissa maissa. Nämä kaivospalot on saatava sammutettua kansainvälisellä yhteistyöllä. Kaivosyhtiöt tai edes yksi maa ei saa paloja sammumaan. Rahoitus voisi tulla YK, WWF yms… nyt rahat menevät usein turhuuteen. Hiilidioksidi verot pitää korvamerkitä palojen sammutukseen.

Voimme hyvällä omallatunnolla käyttää polttomoottori autoja, biopolttoaineiden verot pitää poistaa.

Jyrki Vaskela
Kansalaispuolue
Uusimaa
18
Pakinoita ja kolumneja / Suomi käy vaaleihin rikotuin lyhdyin
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Tammikuu 02, 2019, 11:49:25 ap »
Suomi käy vaaleihin rikotuin lyhdyin

Tiistai 1.1.2019 klo 12:50 - Pirkko Turpeinen-Saari

"Lentokoneen saadessa moottorivaurion keskellä valtamerta sen selviämiselle on oleellista onko kone ohittanut "point of no returnin". Eli onko kone jo niin kaukana turvallisesta lähtökentästä, että se ei ehdi palata ehjänä takaisin.

Suomen ulkopolitiikan lyhtyä, turvallisuutta, ei ole vain sammutettu vaan se on tahallaan rikottu. Tulevaisuuden näköalaksi tarjotaan sotaa ja siihen valmistautumista.

Suomen poliittinen eliitti ja valtamedia arvostelevat mielellään joitakin EU-maita totalitarismista, mutta eivät huomaa sitä, kuinka ovat itse tehneet Suomesta totalitaristisesti hallitun maan.

Suomen kuuden puolueen porvarienemmistöinen Alexander Stubbin johtama hallitus, jossa molemmat vasemmistopuolueet olivat mukana, sosialidemokraatti ulkoministerinä, lähti varustamaan Suomea Venäjän vastaiseen taisteluun.
Ensin valmistauduttiin hybridisotaan lähettämällä 100 virkamiestä ja toimittajaa Harvardiin opiskelemaan hybridisotaa.

Alexander Stubb ja valtamedia olivat ilmoittautuneet jo vuosikymmen sitten Suomen NATO:on liittämisen kannattajiksi. Vuoden 2014 syyskuussa Suomen armeijan komentaja, presidenti Niinistön läsnäollessa, allekirjoitti NATO:n isäntämaasopimuksen. Sopimuksen perusteella USA ja muut NATO-maat voivat tuoda joukkojaan maaperällemme, ilmatilaamme ja satamiimme. He voivat tuoda ydinaseita mukanaan.

Nykyisen porvarihallituksen aikana massiiviset NATO:n sotaharjoitukset maassame ovat arkipäivää.

Suomen kansa on sotaa vastaan. Se ei halua Suomen liittyvän NATO:n jäseneksi. Siksi kansan taivuttelemiseksi Suomen johtoa korruptoineen Yhdysvaltojen ja NATO:n on ollut rakennettava massiivinen propagandakoneisto.
Suomen tasavallan presidentti ja hallitus ovat kutsuneet Suomeen Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten NATO-maiden hybridikeskuksen, käymään hybridisotaa Venäjää vastaan kuten Yhdysvalloissa ja keskeisissä NATO-maissa on markkinointitoimistojen avulla käyty jo vuosikausia.

Maamme porvarihallituksen aikana on perustettu Mediapooli, koordinoimaan NATO:n ja CIA:n haluamaa Venäjä-vastaista tiedottamista. Mediapooliin kuuluvat kaikki keskeiset päivälehdet, Yle, MTV ja keskeiset kirjankustantamot. Valtioneuvoston osuus tässä totalitaristisessa mielipidevaikuttamisessa tulee Huoltovarmuuskeskuksen kautta, joka tekee yhteistyötä Mediapoolin ja NATO:n hybridikeskuksen kanssa. Annetaan ymmärtää, että NATO:n hybridikeskuksen ja Mediapoolin tiedottaminen takaa Suomen valtion turvallisuuden.

Kaikki Mediapoolin ja hybridikeskuksen ulkopuolinen tiedottaminen on siten kansallisen turvallisuuden nimessä julistettava ei toivottavaksi, muodikkaasti, valeuutisiksi.
Ennen toista maailmansotaa Suomi oli äärioikeistolaisen valkoisen Suomen, suojeluskuntien ja Saksa-myönteisyyden valtakunta. Mediapoolin korvikkeena oli VIA/SAT vakoilu ja mielipiteenmuokkausjärjestelmä, mikä muodosti joka kylään ja mökkiin saakka ulottuvan propaganda- ja vakoiluorganisaation.

Sosialidemokraatti Tanner kehoitti työläisiä liittymään suojeluskuntiin.

Suomessa pääministerille on keskitetty valta johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Pääministeri Sipilä ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta historiaan, sen opetuksiin eikä suurvaltasuhteiden vaikutukseen maahamme.

Myös presidentti Niinistön käsitykset Suomesta osana globaaleja suhteita on jäänyt hämäräksi.

Gallupit osoittavat sosialidemokraattien ja kokoomuksen kilpailevan melko tasaväkisesti pääministerin paikasta. Kokoomus ja sen kannattajat ovat selkeästi ilmaisseet kannattavansa Suomen liittymistä NATO:on. Presidentti Niinistön jäljet peloittavat. Kestämmekö vielä nykyisen presidentin aikana porvarienemmistöisen hallituksen.

Antti Rinne on ratkaisijan paikalla. Onko hän tannerilainen kokoomuksen ja USA/NATO:n tavoitteita myötäilevä vai vangittuja kuutosia muistuttava rauhan poliitikko?
Äänestäjät edellyttävät Antti Rinteen ulko-ja turvallisuuspoliittisia kannanottoja. Tulevat vaalit ovat NATO-vaalit.

Osa Euroopan sosialidemokraateista ja sosialidemokraattisista puolueista on ollut Blairiläisen sotapolitiikan kannattajia.

Äänestäjien on saatava tietää onko mahdollinen tuleva pääministeri Mediapoolin, NATO:n hybridikeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen viitoittamalla tiellä, vai edustaako hän rauhaa rakastavan Suomen kansan demokraattista vaihtoehtoa."

Psta:VD
19
Kotimaa / Suomen itsenäinäisyys on todella vitsi
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Joulukuu 06, 2018, 01:47:42 ip »
Suomen itsenäinäisyys on todella vitsi, nykyinen Suomi on Eu.n reuna-alueena oleva "ydinjätekaatopakka".

1917 suomi sai itsenäisyyden Venäjältä, tokikaan Suomen porvarit eivät sitä halunnet, koska Ruotsin pääoma jäisi yksin Suomen työntekijöiden kanssa mikä haittaisi suomalaisten massa alistamista (halpatyöntekijät). Venäjä kuitenkin sanoi, ”että Venäjän sotilaita ei tule käyttää Suomen kansan alistamiseen” ja näin Venäjä antoi Suomelle itsenäisyyden porvareiden vastustelusta huolimatta.

Venäjä antoi myös suomen työntekijöille 8 tunnin työajan.

1917 esivalmisteltiin lakeja joiden piti tulla voimaan 1918 kuin suomi olisi itsenäinen. Esim. lailla olisi säädetty elintarvikkeiden kattohinnat, jolloin elintarvikkeilla ei olisi voinyt ns. ryöstää suomalaisia (tällöin SOK repesi kahtia). Myös 1917 tehtiin lakialoite jolla korptoituneet tuomarit saataisiin syytteeseen, samoin virkakausi olisi 4.v.

Suomen itsenäisyys tuotti suunnatonta huolta pääomamassa, oli aloitettava sisälläs sota eli Suomen työntekijöiden harventaminen. Saksalaisten avustuksella pääoma voitti Suomen työntekijät, samoin kumottiin 8 tunnin työaikalaki, joka jäljestä tuli käyttöön viimeisimmät sai -46 kahdeksan tunnin työajan. Tuomareiden syyttämättömyys suoja säilyi, ”esimerkin voimaa sisälsi sekin, että marraskuun 1917 suurlakon aikana tehdyt 34 surmatyötä jäivät rangaistusta vaille. Kun kovimmasta rikoksesta selviää tuomiotta, voimme ajatella, millaisen hällä väliä -signaalin se heittää yhteiskuntaan.” Tömmöinen oli suomen itsenäisyys.

Tämän jälkeen…

Suomen ”huippu” hännän heiluttajien piiri lyöttäytyi Saksalaisten kanssa kimppaan ja hööki Venäjälle. Suomessa natsiliput liehuivat komeasti ja rautasaappaat kolisivat senaatin torilla.

Suomi ainoa maa maailmassa jossa Hitlerin kumppanin patsas seisoo jalustalla ja melkein eduskuntatalon edessä, eli venäläinen-hurri ei edes suomalainen,sai mitalin pelkästään siitä että näki vihollisen tai putosi hevosen selästä, tästä herrasta on tehty Suomen ikoni, voi haloo ;/
20
Ammattiliitto / Hallitus vahvistaa: ”Irtisanomislakiin” 2 muutosta
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Lokakuu 02, 2018, 10:56:44 ap »
Että sillä tavalla

"Työministeri Jari Lindström (sin) vahvisti tänään tiedotustilaisuudessa, että hallitus on tehnyt kaksi muutosta niin sanottuun irtisanomislakiin, jonka tarkoituksena on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Hallitus laskee kohteena olevan yritysten henkilöstörajaa 20:stä 10:een. Lisäksi henkilöperusteisesti irtisanotun työttömyysturvan karenssi lyhenee 90 päivästä 60 päivään.

Uusi Suomi ja Talouselämä kertoivat keskeiset muutokset jo eilen
." Lähde :US

Tajunta ei riitä ymmärtämään miten tuota on alettu pyörittämään pöydässä, aivan sairasta. Nykyisetkin työehtosopimukset antavat jo sellaiset työkalut työnantajalle jolla "epämiellyttävistä" päästään eroon (aivan lain mukaisesti) ja loppupeleissä maksamalla pääsee aina. Miten tämä sitten vaikuttaa työntekijään ? Se vaikuttaa todennäköisesti siten että pienet yritykset pyörittävät työntekijöitä (kaikki helposti opittavat työt) miten haluaa esim. kuin palkka on nousemassa naama ei miellytä enää, eli henkilöperusteet menee työnantajan kanssa.

Mitä liitot tekevät ? Tuskin muuta kuin pitää ½ tai päiväin lakkoja ja se on siinä, tuon edellisen jälkeen hallitus antaa Sipilää / Lindströmiä lisää. Kuin edellinen tikkari on nuoltu loppuun avataan uusi tikkari.

Suomen työväenliikkeet ovat niin munattomia rahan edessä, että myötä häpeää on tunnettava heidän puolesta. Varmasti monet Suomen AY- liikettä perustamassa olleet oksentavat arkussaan näiden nykypellejen "hand up" touhuista, eli ei pidä ihmetellä miksi hautausmaiden liepeillä haisee "spyttis".  Monet ammattiyhdistysliikkeet sijoittavat kiinteistöihin ja esim. tuulivoimaan. He tietävät että AY-liikettä ajetaan alas EU myötä, ja tulot on taattava suurimmille hännänheiluttajille, elikkä totutuista tuloista ei tingitä. On sellaisiakin liittoja joissa suurimpia jäsenmaksajia on reppufirmat kuten PAM, joka nyt on ollut täysin pelle liitto ollut iät ajat.

Ylläolevan lisäksi luottamusmiehet jotka ovat työpaikalla sopimassa paikallisia sopimuksia ilman pätevää ammattitaitoa, ja suurin osa vielä on "Lindströmmin tasoa" :) niin huh huh. Tämä Lex Lindströmmin kehitelmä alle 10 hengen yrityksiin ja 60 pv karenssia leviää nopeasti rajattomaksi, tämä oli vain stressi testi liitoille jotka ei tee mitään.


"Ministeri Lindström vastaa ay-liikkeen syytökseen": ”Tämä hallitus vie asioita eteenpäin, vaikka ei ole yksimielisyyttä”

***

"Holmströmin mielestä ay-liike pitää tarvittaessa pakottaa hyväksymään työehtojen heikennyksiä, Yle kertoo. Nobelistin mukaan esimerkiksi maahanmuuttajien työllistäminen työehtosopimusten minimipalkkatasoa alemmilla palkoilla pitäisi mahdollistaa Suomessa.

”On iso uhka hyvinvointivaltiolle, että ay-liike menee kovasti poikkiteloin ja vaatii, että kaikki saavutetut edut pidetään”, hän sanoo."

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/talousnobelisti-tyrmää-”itsekkään”-ay-liikkeen-ylellä-pakotettava-hyväksymään-työehtojen-heikennykset/ar-BBOOHAW?ocid=spartandhp


Onko tuosta Holmströmmin ajatelmasta ymmärrettävä, että maahan muuttajat painaa duunia baanisaarien palkatasolla ja asuu suomessa missä on järkyttävät hinnat.
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10