Tuoreimmat viestit

Sivuja: [1] 2 3 ... 10
1
Pakinoita ja kolumneja / MIKSI SUOSTUMME YLLÄPITÄMÄÄN MILITARISMIA?
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Kesäkuu 04, 2019, 11:12:53 ap »
MIKSI SUOSTUMME YLLÄPITÄMÄÄN MILITARISMIA?

"Militarismi tarkoittaa kielitoimiston sanakirjan mukaan joko sotilaallisten seikkojen yksipuolista korostamista, sotahenkisyyttä ja sotaisuutta tai sotilasvaltaa. Saksalainen sosialisti Karl Liebknecht kirjoitti v. 1907 kirjassaan ”Militarismi ja antimilitarismi”: ”Militarismi ei ole erikoisesti mikään kapitalistinen ilmiö. Se on pikemmin ominainen ja oleellinen jokaiselle luokkayhteiskunnalle, joista kapitalismi on viimeinen… Yleinen asevelvollisuus vastaa parhaiten kapitalismin kehitystasoa. Vaikka yleisellä asevelvollisuudella kootut joukot ovatkin otetut kansasta, eivät ne kuitenkaan ole kansan puolella, vaan sitä vastaan, tai koetetaan ainakin kaikin keinoin yhä enemmän saada niitä sellaisiksi.”

Liebknechtin mukaan jokaiselle luokkayhteiskunnalla on oma kansallinen armeijansa eri aselajeineen, joka suojelee sen laillista yhteiskuntajärjestystä sisäisiltä ja ulkoisilta vihollisilta. Sen sisäisenä tarkoituksena on ”suojella vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä, tukea kapitalismia ja aina asettua työväenluokan vapaustaistelua vastaan… Militarismi tahtoo aseistaa kansan kansaa itseä vastaan, saattaa työläiset sortajina, vihollisina ja murhaajina toisiaan vastaan, omia vanhempiaan, siskojaan ja lapsiaan vastaan, omaa tulevaisuuttaan vastaan. Se tahtoo esiintyä samalla kansanvaltaisena ja yksinvaltaisena, valistuneena ja koneellisena, kansallisena ja kansan vihollisena.”

”Täyttääkseen tarkoituksensa täytyy militarismin tehdä armeijansa tottelevaiseksi, helposti liikuteltavaksi ja kelvolliseksi aseeksi.”

KIIHKOKANSALLINEN TYHMYYS

Armeijan koostuessa ihmisistä siihen täytyy valaa oikea ’sotilaallinen’ ja ’isänmaallinen’ henki. Liebknechtin mukaan militarismi tarvitsee ulkoista vihollistaan vastaan kiihkokansallista tyhmyyttä, pikkumaisuutta ja itsetyytyväisyyttä. Sisäistä vihollista vastaan taas tarvitaan ymmärtämättömyyttä tai suorastaan vihaa kaikkea edistystä kohtaan, samoin jokaista yritystä ja pyrkimystä kohtaan, joka pienimmissäkin määrässä uhkaa hallitsevan luokan valtaa. Militarismin vinkuvana piiskana toimii ennen kaikkea kurinpitoon perustuva sotilaskasvatus nöyryytyksineen, simputuksineen, ankarine sotalakeineen, rangaistuksineen ja vihollisen raa’asta kohtelusta koituvine lievine tuomioineen. Sotatoimissa, ihmismassojen yhteistyössä yksilöllinen itsenäisyys häviää suuressa määrin.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa nämä periaatteet näyttävät olevan yhä käytössä. Militarismia ylläpidetään asevelvollisuuden ohella, koulukasvatuksella, veteraaneihin vedoten, vapaaehtoisella maanpuolustuksella, valtiollisella propagandalla sekä väkivaltaviihteellä, joka näyttää sijoittuvan kärkisijoille elokuvien, kirjallisuuden ja tietokonepelien maailmassa. USA:n vapaa aselaki suosii etenkin omaisuuden suojaamista kotioloissa käsiasein.

Naton psykologisen toiminnan harjoittamisen käsikirjassa neuvotaan: ”Ihanteellinen propagoija on sellainen henkilö, joka puhuu totuuden tai totuudesta vain sen osan, joka vastaa hänen tavoitteitaan, ja puhuu asiansa siten, ettei kuuntelijasta tunnu, että hän on joutunut propagandan kohteeksi.”

SOTA ON LIIKETOIMINNAN JATKAMISTA TOISIN KEINOIN

Ruotsalaisen rauhantutkimuskeskuksen Siprin mukaan v. 2018 Yhdysvallat käytti rahaa sotilaisiin ja aseisiin 649 miljardia dollaria, mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisvuonna. Sotilasmenojen kasvuun on Siprin Amex-ohjelman johtajan Aude Fleurantin mukaan vaikuttanut asehankintoihin vaikuttavan politiikan muutokset presidentti Donald Trumpin kaudella. USA:n armeijan palveluksessa on yli kolme miljoonaa ihmistä.

Hallitakseen maailman valtameriä USA:lla on 13 valtavaa lentotukialusten yhteyteen perustettua laivaston iskuryhmää. Niiden tulivoima kattaa lähes koko maan asearsenaalin, mannertenvälisiin ydinohjuksiin saakka. Tukikohtien verkosto tuottaa voittoja teollisuudelle ja yrityksille, jotka suunnittelevat ja valmistavat aseita armeijalle tai tekevät huoltosopimuksia tukikohtien rakentamisesta ja niiden ylläpidosta.

Maailman toiseksi suurimman sotilasmahdin - Kiinan - sotilasmenot ovat nykyisellään 250 miljardia dollaria. Euroopassa asevarusteluun käyttivät v. 2018 eniten rahaa Ranska (63,8 miljardia), Venäjä (61,4 miljardia), Britannia (50 miljardia) ja Saksa (49,5 miljardia). Sotilasmenot kasvoivat myös Itä-Euroopassa ja Baltiassa v. 2018. Esimerkiksi Ukrainan sotilasmenot kasvoivat v. 2018 jopa 21 % ollen nyt 11,6 miljardia. Sotilasmenojaan kasvattivat myös Nato-maat Puola, Bulgaria, Romania, Latvia ja Liettua. Mikä tekee Venäjästä Suomelle turvallisuusriskin, vaikka sen sotilasmenot ovat 10 kertaa pienemmät kuin USA:n?

Pitääkseen taloutensa pyörimässä USA ja sen liittolaiset lietsovat konflikteja, horjuttavat hallituksia, aloittavat sotia ja ylläpitävät niitä maailmassa. Jos tarkastelemme 2000-luvun Euroopan ulkopuolisia sotia kuten Irakin sotaa, hyökkäystä Afganistaniin ja Libyan tuhoamista, ne kaikki täyttävät rikoksen nimeltä – hyökkäyssota – tuntomerkit. Sotien tärkein taistelu käydään tiedotusvälineissä. Amerikkalainen imperiumi ei pysyisi pystyssä ilman sotia, Natoa ja Yhdysvaltojen hallituksen vankkaa tukea sotimiselle. Sota on liiketoiminnan jatkamista toisin keinoin. Sodan tärkein päämäärä ei ole sotilaallinen voitto vaan liikevoitto. Kun aseet vaikenevat Syyriassa, ne suunnataan kohti Irania.

VALTA PALVELEE SUOMESSAKIN MILITARISMIA

Puolustusvoimat on Suomen asevoimat. Sen tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tämän lisäksi puolustusvoimien tehtävänä on tukea muita viranomaisia pelastustoiminnassa ja yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä, terrorismirikosten estämisessä sekä osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Uutena tehtävänä puolustusvoimille säädettiin kesäkuussa 2017 kansainvälisen sotilaallisen avun antaminen. Puolustusvoimien ylipäällikkönä toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Nykyinen sodan ajan joukkojen vahvuus on 280 000 sotilasta. Nämä jakautuvat periaatteellisesti valmiusjoukkoihin ja täydennysjoukkoihin. Hallitus nosti sodan ajan vahvuutta 50 000 sotilaalla nykyiseensä yhdistämällä sodan ajan vahvuuteen sodan ajan perustamisorganisaation ja lisäämällä vahvuuteen riittävän koulutuksen saaneita varusmiehiä. Puolustusvoimat jakautuu kolmeen puolustushaaraan: maavoimiin, ilmavoimiin ja merivoimiin, jotka toimivat pääesikunnan alaisuudessa. Yleinen asevelvollisuus takaa Suomen sotilaallisen turvallisuuden. Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus.

(Lähde: puolustusvoimat.fi)

Suomen puolustusvoimien kuljetuskalusto ja asekanta ovat hyvin yhteensopivia Naton aseistuksen kanssa ja logistiikan kanssa.

KUN SUOMESTA TULI OSA USA:N SOTILASTUKIKOHTIEN SAARISTOA

Suomi solmi v. 2014 ilman eduskunnan päätöstä Isäntämaasopimuksen Naton kanssa. Siinä maamme lupaa korvauksetta Natolle vapaan kauttakulun, ilmatilan, satamien ja lentokenttien käytön, harjoitusalueet, miehistön majoitukset, muonitukset, sotilaskaluston tarvitsemat polttoaineet. Isäntämaasopimukseen perustuen Suomi voimistaa yhteistä esiintymistään USA:n joukkojen kanssa. Kansalle sopimus perusteltiin mm. sillä, että yhteisten sotaharjoitusten järjestäminen tulee helpommaksi. Oikeasti sopimus merkitsee Suomelle Naton täysjäsenyyden kaltaista tilannetta. Tällä sopimuksella Suomi viestittää muulla maailmalle, että sen ainoa vihollinen on Venäjä.


Keväällä 2016 hyväksytty Suomen uusi kumppanuustavoitepaketti "Partnership Goals 2016"  sisältää yhteensä 60 kumppanuustavoitetta. Kumppanuustavoitteet jakautuvat seuraavasti: yleiset 29, maavoimat 15, merivoimat kahdeksan ja ilmavoimat kahdeksan.

Jenkkiarmeija harjoitteli toukokuussa 2016 sotaa Suomessa maassa, merellä ja ilmassa. Niinisalossa oli panssareita kuin korvasieniä. Yhdysvaltain hornetit valtasivat Rissalan ilmatilan Voitonpäivänä 9.5.2016. Naton joukot nousivat maihin Hangon Syndalenissa kesäkuun alussa. USA:n 2. laivasto saapuu kesäkuussa 2019 Itämerelle pullistelemaan Venäjälle ja harjoittelemaan samalla sodankäyntiä Pohjoismaissa. Se seilaa ensi kertaa maapallon toiselta puolelta Eurooppaan johtamaan Naton, Suomen ja Ruotsin yhteistä Baltops 2019-suursotaharjoitusta, joka järjestetään kesäkuussa Etelä-Ruotsin Skånessa. Tämä sotaharjoitus toteutetaan ”yhteisenä mahdollisuutena promotoida rauhaa ja turvallisuutta”.

PITÄISI PYRKIÄ KOHTI KANSAINVÄLISTÄ ASEIDENRIISUNTAA

Karl Liebknecht arvioi jo v. 1907 viisaasti yleisen aseidenriisunnan merkitystä: ”Sotalaitoksen välttämättömyys kapitalismille voisi loogillisesti katsoen, myöskin lakata, jos hävitettäisiin kansainväliset selkkausmahdollisuudet tai pantaisiin toimeen yhtäläinen kansainvälinen aseidenriisunta. Selkkausmahdollisuuksien hävittämiseen kuuluu ensiksi ja ennen kaikkea: Laajennuspolitiikan hävittäminen, joka niin kuin toisessa paikassa sanotaan, mahdollisesti saataisiin aikaan suurvaltojen maan päältä hävittämisellä ja joka lopuksi olisi melkein samaa kuin maailmanliittovaltion muodostaminen.”

Miksi Antti Rinteen hallituksen ohjelmaluonnokseen on tehty seuraavaa militaristinen kirjaus? ”Suomi jatkaa kumppanuuteen perustuvaa laaja-alaista Nato-yhteistyötä. Osallistumme koulutus- ja harjoitustoimintaan omista lähtökohdistamme käsin. EU:n ja Naton toimiva yhteistyö on Suomen etu.

Euroopan unioni on Suomen ulkosuhteiden tärkein viitekehys ja vaikutuskanava sekä turvallisuusyhteisö. Suomen etujen mukaista on vahvistaa EU:n ulkoista toimintakykyä ja yhtenäisyyttä. Myös transatlanttisen suhteen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä on Euroopalle tärkeää. EU:n jäsenenä Suomi ei voisi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna.”

Hallituksessa istuva eduskunnan parlamentaarinen vasemmisto ei edistä minun mielestäni tällaisella sotilasliitto Natoa myötäilevällä linjauksellaan yleistä aseidenriisuntaa ja maailmanrauhaa. 64 Hornet -taisteluhävittäjän täysimääräisen korvaaminen uusilla taistelukoneilla tulevan hallituskauden aikana ei ole myöskään mikään rauhanteko.

SOTILASLIITTO NATO EI EDISTÄ MAAILMANRAUHAA

Suomella on olemassa muukin vaihtoehto kuin asevarustelun kiihdyttäminen ja liittyminen aggressiivisen sotilasliitto Naton täysjäseneksi. Toinen vaihtoehto on jatkaa pysyttäytymistä sotilasliittojen ulkopuolella ja olla aktiivinen maailmanrauhaan kohti suuntautuvissa toimissa. Tällaisia toimia ovat mm. yleinen aseidenriisunta ja kaikkien sotilasliittojen lakkauttaminen. Asevarusteluun ja sotimiseen käytetyt valtaisat varat pitäisi käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja köyhyyden kitkemiseen maapallolta.

Maamme sisäisen ja ulkoisen militarismin vastustaminen ja rauhan puolustaminen ovat tulleet yhä entistä tärkeämmiksi. Tämän asian edistämiseksi me tarvitsemme Suomeen todellisen ja toimivan Naton vastaisen rauhanliikkeen. Asepalveluksesta ja kertausharjoituksista kieltäytyminen sekä mielenosoitukset ovat aktiivisia sotilasliitto Naton vastaisia toimia. "

Matti Laitinen

3.6.2019

Psta:VD
2
Yleinen keskustelu / Facebookissa kirjoitettu osa 1, tule kaverikseni?
« Uusin viesti kirjoittanut Vaskela Maaliskuu 28, 2019, 01:09:33 ip »
1. Suomi ensin.
2. RAJAT KIINNI, ISIS ULOS.
3. SOTE, laitettava yksityistäminen kuriin. Voittoa tuottamattomat liikelaitokset, hoitamaan vanhainkoteja.
4. KIKY lopetettava.
5. Ajetaan autolla ja sammutetaan kaivospalot.
6. Laitetaan kapuloita EU:n rattaisiin, Suomi vapaaksi

Suomi takaisin puolueettomaksi maaksi, ei ole tällä hetkellä.

Vankilan kautta omaan maahan, niin tavat on tuttuja.

Tiedustelulaki on hyvä asia, ei koske tavallista rehellistä kansalaista …. jaa koskee näköjään minua.

Sipilä on rampa-ankka, joka ei ensimmäisellä lentämisellä päässyt perille.

Soini on vapaa mies, ei ole äänestäjät painaneet, on tehnyt juuri päinvastoin mitä lupasi.

Juha il Sipilä. Hänellä ei ole demokratian kanssa mitään tekemistä.

Hallitus eroaa, voi tätä ilon ja onnen päivää. Tapahtui vain 3,9 vuotta liian myöhään.

Hyvä ettei hallitus saa päättää enää mistään, pidetään se linja … katso ketä äänestät.

Yhtään ISIS aluella olevaa ei tarvitse avustaa osavaltio Suomeen saapumisessa. Eli joutuu karkaamaan vankileiriltä ja kulkemaan itse osavaltio Suomeen. Suomella ei ole velvollisuutta auttaa ja hakea.

Kaikista ISIS valtiossa olleista lapsista tulee menetetty sukupolvi. Ei osavaltio Suomeen.

Sannalle alkamassa mukavaa leirielämää seuraavaksi 20 vuodeksi, ei kiirettä mihinkään. Pysy siellä Sanna, oma valinta. Valehtelu kuuluu Sannan tapoihin.

Sanna kertoo miehensä (ei ollut eronnut) kuolleen onnettomuudessa (taistelussa), suomen lehdistön propagandaa. Yritetään saada yleinen mielipide palautuksen puolelle. Kivaa leirielämää Sannalle seuraavaksi 20 vuodeksi. On ISIS valtion kansalainen, Suomen kansalaisuus pois.

Posti valtion omistama yritys näyttää taas mallia, työllisyyden hoidossa. Kirjekoneen postinumero koodaus siirrettiin jo Filippiineille, kiitos Heidi Hautala, satoja työpaikkoja katosi ja nyt vuorossa Viro.

Tällä hetkellä Leijonajakelu ja Posti käyttävät vastaanottokeskuksen turvapaikan hakijoita halpatyövoimana.

Äkkiä Mykkänen ja hallitus ulos, ISIS valtion kansalaisille on luvattu leiriohjelmaa. Ei näitä kaksoiskansalaisia pidä tuoda osavaltio Suomeen. Mykkänen, ole mykkä.

Yhtään ISIS valtion kansalaista = ovat olleet alueella, ei pidä tuoda osavaltio Suomeen. Kaikki Lähi-Idän pakolaiset on palautettava, sota on nyt ohi. Joka maassa on ollut koko ajan rauhallisia alueita. Mahtuivat karjalaisetkin aikoinaan Suomeen pois sodan jaloista.

Sinisten jallu riittää, kyllä sen on huomannut. Ryyppääminen on jatkunut, ainakin jos katsomme tehtyjä päätöksiä, joita Siniset ovat tehneet. Aktiivimalli, KIKY … ei ole pullonkorkki mennyt kiinni, kokoomus ja KEPU kantaneet lisää viinaa….

Sipilän järkiin tulosta ei ole mitään havaintoja. Sipilän sipilöinti jatkuu, kunnes hallitus saadaan vaihdettua. SOTE on kuolleena syntynyt ajatus, halutaan romuttaa koko terveys järjestelmä ja se on jo alkanut.

Kyllä osavaltio Suomen pitää, pitää sama linja Ruotsin, Tanskan ja Ranskan kanssa. Vaikka lain mukaan, laki ei koskisi 

Vielä pitää lämmittää, kylmä yö tulossa. Onneksi EU-lippuja riittää.

Politiikan toimittaja Kirsi Heikel, vietti liikaa aikaa epärehellisten poliitikkojen kanssa ja tuli itsekin samoille tavoille.

ISIS taistelijoista pidetään siellä hyvää huolta, eli vankileirille ja Suomen kansalaisuus pois. Sama linja, kuin Ruotsissa.

Käsitteet hukassa? Maahanmuuttajia ovat työpaikan kautta tulevat, pakolaisia ovat jonkin konfliktin takia tänne saapuvat.

Jyrki Vaskela 36
Kansalaispuolue
Uudenmaan vaalipiiri
3
Yleinen keskustelu / Ajetaan autolla ja sammutetaan palot.
« Uusin viesti kirjoittanut Vaskela Maaliskuu 04, 2019, 05:34:37 ip »
Sammutetaan palot.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan muodostamaan metsäpalojen sammutus joukkoja. Voitaisiin toimia naapurimaiden kanssa yhteistyössä ja hankkia sammutuskoneita sekä helikoptereita. Nämä joukot olisivat aina siellä missä palaa ja kaikki maksaisivat yhdessä kustannukset. Venäjän peltojen kulotus ja metsäpalot pitää saada kuriin, tarjotaan apua myös heille. Oljet pellolta paaliin ja bioenergiaksi. Kreikan, Espanjan, Australian ja USA:n pitää seurata esimerkkiä. Koko maailma mukaan. Myös yhteisiä kansainvälisiä innovaatioita tarvitaan.

Suomessa pitää saada VPK:n lisää väkeä ja kouluttaa heidät metsäpaloja varten, eli kevyt koulutus. EU:n direktiivien myötä ajettiin vapaaehtoisuus koulutuksen taakse, ei ole enää metsäpalo reserviä = jokainen alueella asuva.

Huomattava osa hiilidioksidi päästöistä tulee 9 eri maan kaivospalosta, emme edes tiedä kaikkia kaivospaloja muissa maissa. Nämä kaivospalot on saatava sammutettua kansainvälisellä yhteistyöllä. Kaivosyhtiöt tai edes yksi maa ei saa paloja sammumaan. Rahoitus voisi tulla YK, WWF yms… nyt rahat menevät usein turhuuteen. Hiilidioksidi verot pitää korvamerkitä palojen sammutukseen.

Voimme hyvällä omallatunnolla käyttää polttomoottori autoja, biopolttoaineiden verot pitää poistaa.

Jyrki Vaskela
Kansalaispuolue
Uusimaa
4
Pakinoita ja kolumneja / Suomi käy vaaleihin rikotuin lyhdyin
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Tammikuu 02, 2019, 11:49:25 ap »
Suomi käy vaaleihin rikotuin lyhdyin

Tiistai 1.1.2019 klo 12:50 - Pirkko Turpeinen-Saari

"Lentokoneen saadessa moottorivaurion keskellä valtamerta sen selviämiselle on oleellista onko kone ohittanut "point of no returnin". Eli onko kone jo niin kaukana turvallisesta lähtökentästä, että se ei ehdi palata ehjänä takaisin.

Suomen ulkopolitiikan lyhtyä, turvallisuutta, ei ole vain sammutettu vaan se on tahallaan rikottu. Tulevaisuuden näköalaksi tarjotaan sotaa ja siihen valmistautumista.

Suomen poliittinen eliitti ja valtamedia arvostelevat mielellään joitakin EU-maita totalitarismista, mutta eivät huomaa sitä, kuinka ovat itse tehneet Suomesta totalitaristisesti hallitun maan.

Suomen kuuden puolueen porvarienemmistöinen Alexander Stubbin johtama hallitus, jossa molemmat vasemmistopuolueet olivat mukana, sosialidemokraatti ulkoministerinä, lähti varustamaan Suomea Venäjän vastaiseen taisteluun.
Ensin valmistauduttiin hybridisotaan lähettämällä 100 virkamiestä ja toimittajaa Harvardiin opiskelemaan hybridisotaa.

Alexander Stubb ja valtamedia olivat ilmoittautuneet jo vuosikymmen sitten Suomen NATO:on liittämisen kannattajiksi. Vuoden 2014 syyskuussa Suomen armeijan komentaja, presidenti Niinistön läsnäollessa, allekirjoitti NATO:n isäntämaasopimuksen. Sopimuksen perusteella USA ja muut NATO-maat voivat tuoda joukkojaan maaperällemme, ilmatilaamme ja satamiimme. He voivat tuoda ydinaseita mukanaan.

Nykyisen porvarihallituksen aikana massiiviset NATO:n sotaharjoitukset maassame ovat arkipäivää.

Suomen kansa on sotaa vastaan. Se ei halua Suomen liittyvän NATO:n jäseneksi. Siksi kansan taivuttelemiseksi Suomen johtoa korruptoineen Yhdysvaltojen ja NATO:n on ollut rakennettava massiivinen propagandakoneisto.
Suomen tasavallan presidentti ja hallitus ovat kutsuneet Suomeen Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten NATO-maiden hybridikeskuksen, käymään hybridisotaa Venäjää vastaan kuten Yhdysvalloissa ja keskeisissä NATO-maissa on markkinointitoimistojen avulla käyty jo vuosikausia.

Maamme porvarihallituksen aikana on perustettu Mediapooli, koordinoimaan NATO:n ja CIA:n haluamaa Venäjä-vastaista tiedottamista. Mediapooliin kuuluvat kaikki keskeiset päivälehdet, Yle, MTV ja keskeiset kirjankustantamot. Valtioneuvoston osuus tässä totalitaristisessa mielipidevaikuttamisessa tulee Huoltovarmuuskeskuksen kautta, joka tekee yhteistyötä Mediapoolin ja NATO:n hybridikeskuksen kanssa. Annetaan ymmärtää, että NATO:n hybridikeskuksen ja Mediapoolin tiedottaminen takaa Suomen valtion turvallisuuden.

Kaikki Mediapoolin ja hybridikeskuksen ulkopuolinen tiedottaminen on siten kansallisen turvallisuuden nimessä julistettava ei toivottavaksi, muodikkaasti, valeuutisiksi.
Ennen toista maailmansotaa Suomi oli äärioikeistolaisen valkoisen Suomen, suojeluskuntien ja Saksa-myönteisyyden valtakunta. Mediapoolin korvikkeena oli VIA/SAT vakoilu ja mielipiteenmuokkausjärjestelmä, mikä muodosti joka kylään ja mökkiin saakka ulottuvan propaganda- ja vakoiluorganisaation.

Sosialidemokraatti Tanner kehoitti työläisiä liittymään suojeluskuntiin.

Suomessa pääministerille on keskitetty valta johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Pääministeri Sipilä ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta historiaan, sen opetuksiin eikä suurvaltasuhteiden vaikutukseen maahamme.

Myös presidentti Niinistön käsitykset Suomesta osana globaaleja suhteita on jäänyt hämäräksi.

Gallupit osoittavat sosialidemokraattien ja kokoomuksen kilpailevan melko tasaväkisesti pääministerin paikasta. Kokoomus ja sen kannattajat ovat selkeästi ilmaisseet kannattavansa Suomen liittymistä NATO:on. Presidentti Niinistön jäljet peloittavat. Kestämmekö vielä nykyisen presidentin aikana porvarienemmistöisen hallituksen.

Antti Rinne on ratkaisijan paikalla. Onko hän tannerilainen kokoomuksen ja USA/NATO:n tavoitteita myötäilevä vai vangittuja kuutosia muistuttava rauhan poliitikko?
Äänestäjät edellyttävät Antti Rinteen ulko-ja turvallisuuspoliittisia kannanottoja. Tulevat vaalit ovat NATO-vaalit.

Osa Euroopan sosialidemokraateista ja sosialidemokraattisista puolueista on ollut Blairiläisen sotapolitiikan kannattajia.

Äänestäjien on saatava tietää onko mahdollinen tuleva pääministeri Mediapoolin, NATO:n hybridikeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen viitoittamalla tiellä, vai edustaako hän rauhaa rakastavan Suomen kansan demokraattista vaihtoehtoa."

Psta:VD
5
Kotimaa / Suomen itsenäinäisyys on todella vitsi
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Joulukuu 06, 2018, 01:47:42 ip »
Suomen itsenäinäisyys on todella vitsi, nykyinen Suomi on Eu.n reuna-alueena oleva "ydinjätekaatopakka".

1917 suomi sai itsenäisyyden Venäjältä, tokikaan Suomen porvarit eivät sitä halunnet, koska Ruotsin pääoma jäisi yksin Suomen työntekijöiden kanssa mikä haittaisi suomalaisten massa alistamista (halpatyöntekijät). Venäjä kuitenkin sanoi, ”että Venäjän sotilaita ei tule käyttää Suomen kansan alistamiseen” ja näin Venäjä antoi Suomelle itsenäisyyden porvareiden vastustelusta huolimatta.

Venäjä antoi myös suomen työntekijöille 8 tunnin työajan.

1917 esivalmisteltiin lakeja joiden piti tulla voimaan 1918 kuin suomi olisi itsenäinen. Esim. lailla olisi säädetty elintarvikkeiden kattohinnat, jolloin elintarvikkeilla ei olisi voinyt ns. ryöstää suomalaisia (tällöin SOK repesi kahtia). Myös 1917 tehtiin lakialoite jolla korptoituneet tuomarit saataisiin syytteeseen, samoin virkakausi olisi 4.v.

Suomen itsenäisyys tuotti suunnatonta huolta pääomamassa, oli aloitettava sisälläs sota eli Suomen työntekijöiden harventaminen. Saksalaisten avustuksella pääoma voitti Suomen työntekijät, samoin kumottiin 8 tunnin työaikalaki, joka jäljestä tuli käyttöön viimeisimmät sai -46 kahdeksan tunnin työajan. Tuomareiden syyttämättömyys suoja säilyi, ”esimerkin voimaa sisälsi sekin, että marraskuun 1917 suurlakon aikana tehdyt 34 surmatyötä jäivät rangaistusta vaille. Kun kovimmasta rikoksesta selviää tuomiotta, voimme ajatella, millaisen hällä väliä -signaalin se heittää yhteiskuntaan.” Tömmöinen oli suomen itsenäisyys.

Tämän jälkeen…

Suomen ”huippu” hännän heiluttajien piiri lyöttäytyi Saksalaisten kanssa kimppaan ja hööki Venäjälle. Suomessa natsiliput liehuivat komeasti ja rautasaappaat kolisivat senaatin torilla.

Suomi ainoa maa maailmassa jossa Hitlerin kumppanin patsas seisoo jalustalla ja melkein eduskuntatalon edessä, eli venäläinen-hurri ei edes suomalainen,sai mitalin pelkästään siitä että näki vihollisen tai putosi hevosen selästä, tästä herrasta on tehty Suomen ikoni, voi haloo ;/
6
Ammattiliitto / Hallitus vahvistaa: ”Irtisanomislakiin” 2 muutosta
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Lokakuu 02, 2018, 10:56:44 ap »
Että sillä tavalla

"Työministeri Jari Lindström (sin) vahvisti tänään tiedotustilaisuudessa, että hallitus on tehnyt kaksi muutosta niin sanottuun irtisanomislakiin, jonka tarkoituksena on helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä.

Hallitus laskee kohteena olevan yritysten henkilöstörajaa 20:stä 10:een. Lisäksi henkilöperusteisesti irtisanotun työttömyysturvan karenssi lyhenee 90 päivästä 60 päivään.

Uusi Suomi ja Talouselämä kertoivat keskeiset muutokset jo eilen
." Lähde :US

Tajunta ei riitä ymmärtämään miten tuota on alettu pyörittämään pöydässä, aivan sairasta. Nykyisetkin työehtosopimukset antavat jo sellaiset työkalut työnantajalle jolla "epämiellyttävistä" päästään eroon (aivan lain mukaisesti) ja loppupeleissä maksamalla pääsee aina. Miten tämä sitten vaikuttaa työntekijään ? Se vaikuttaa todennäköisesti siten että pienet yritykset pyörittävät työntekijöitä (kaikki helposti opittavat työt) miten haluaa esim. kuin palkka on nousemassa naama ei miellytä enää, eli henkilöperusteet menee työnantajan kanssa.

Mitä liitot tekevät ? Tuskin muuta kuin pitää ½ tai päiväin lakkoja ja se on siinä, tuon edellisen jälkeen hallitus antaa Sipilää / Lindströmiä lisää. Kuin edellinen tikkari on nuoltu loppuun avataan uusi tikkari.

Suomen työväenliikkeet ovat niin munattomia rahan edessä, että myötä häpeää on tunnettava heidän puolesta. Varmasti monet Suomen AY- liikettä perustamassa olleet oksentavat arkussaan näiden nykypellejen "hand up" touhuista, eli ei pidä ihmetellä miksi hautausmaiden liepeillä haisee "spyttis".  Monet ammattiyhdistysliikkeet sijoittavat kiinteistöihin ja esim. tuulivoimaan. He tietävät että AY-liikettä ajetaan alas EU myötä, ja tulot on taattava suurimmille hännänheiluttajille, elikkä totutuista tuloista ei tingitä. On sellaisiakin liittoja joissa suurimpia jäsenmaksajia on reppufirmat kuten PAM, joka nyt on ollut täysin pelle liitto ollut iät ajat.

Ylläolevan lisäksi luottamusmiehet jotka ovat työpaikalla sopimassa paikallisia sopimuksia ilman pätevää ammattitaitoa, ja suurin osa vielä on "Lindströmmin tasoa" :) niin huh huh. Tämä Lex Lindströmmin kehitelmä alle 10 hengen yrityksiin ja 60 pv karenssia leviää nopeasti rajattomaksi, tämä oli vain stressi testi liitoille jotka ei tee mitään.


"Ministeri Lindström vastaa ay-liikkeen syytökseen": ”Tämä hallitus vie asioita eteenpäin, vaikka ei ole yksimielisyyttä”

***

"Holmströmin mielestä ay-liike pitää tarvittaessa pakottaa hyväksymään työehtojen heikennyksiä, Yle kertoo. Nobelistin mukaan esimerkiksi maahanmuuttajien työllistäminen työehtosopimusten minimipalkkatasoa alemmilla palkoilla pitäisi mahdollistaa Suomessa.

”On iso uhka hyvinvointivaltiolle, että ay-liike menee kovasti poikkiteloin ja vaatii, että kaikki saavutetut edut pidetään”, hän sanoo."

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/talousnobelisti-tyrmää-”itsekkään”-ay-liikkeen-ylellä-pakotettava-hyväksymään-työehtojen-heikennykset/ar-BBOOHAW?ocid=spartandhp


Onko tuosta Holmströmmin ajatelmasta ymmärrettävä, että maahan muuttajat painaa duunia baanisaarien palkatasolla ja asuu suomessa missä on järkyttävät hinnat.
7
Yleinen keskustelu / Valtiollista natsismia
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Syyskuu 01, 2018, 02:02:04 ip »
"Valtiollista natsismia"


Perjantai 31.8.2018 klo 13:09 - Pirkko Turpeinen-Saari

Sunnuntaina elokuun 19. päivänä 1932 lääkäri Hilde Bruch, joka oli erikoistumassa psykiatriaan, astui Leipzigin lastensairaalan ruokasalin ovesta sisään. Puolet sairaalan henkilökunnasta oli lomalla ja Hilde Bruch sattui olemaan ainoa sairaalassa sillä hetkellä läsnä oleva juutalainen. Päivässä ei ollut mitään erikoista, mutta astuessaan tuttuun ruokasaliin, yht'äkiä kaikki keskustelu vaimeni. Saksalaiset olivat valinneet sinä päivänä Adolf Hitlerin presidentikseen.

Tuo hiljaisuuden seinä, joka tervehti Hilde Bruchia tuona päivänä saattoi pelastaa hänen henkensä, sillä se paljasti millaisen uhkan natsismi modostaisi juutalaisille.

Vaikka tapahtuma oli pieni, siinä kristallisoitui Bruchin pelko natsismia kohtaan, mikä vuorostaan sai hänet jättämään synnyinmaansa Saksan taakseen.

Hilde Bruchista tuli tunnettu psykoanalyytikko, psykiatrian professori, johon tutustuin Baylorin yliopistossa Houstonissa.Istuin hänen työhuoneensa sohvalla keskustelemssa muutaman muun kollegan kanssa lapsen kehityksestä, kerran viikossa vuoden ajan 1968-69.

Ajatellessani Suomen poliittista tilannetta, tunnen samaa kauhua kuin ystäväni Hilde Bruch vuonna 1932.

Euroopan unioniin liittymisen jälkeen ja Martti Ahtisaaren presidenttikaudesta ja hänen NATO-intoisuudestaan lähtien Suomi on liukunut petosten ja valheiden kulttuuriin. Suomi on eduskunnan ja kansan selän takana sidottu Yhdysvaltojen ja rikkaiden ylivaltaa ajavaan yksinapaiseen ja militaristiseen prosessiin, joka johtaa ensin inhimillisyyden, luovuuden ja totuudellisuuden tuhoon mutta lopulta myös ihmiskunnan tuhoon.

Hilde Bruchin kaltainen intuitiivisuus ja luovuus ei ole Suomessa sallittua. Valtiojohdon sitoutumista sotilaallisen väkivallan käyttöön tai sen sallimiseen ei voi kyseenalaistaa.

Martti Ahtisaaren toiminta on karu esimerkki tuosta valheellisuudesta. Hänen toimintansa loi edellytykset Jugoslavian pommituksiin. Hän tuki USA:n ja NATO-maiden propagandaa holokaustin uhrien, serbien demonisoimiseksi. Hänen toimestaan Saksan, USA:n ja Iso-Britannian hallitukset saattoivat aloittaa pommitukset valheellisin perustein.

Suomalaiset oikeuslääkärit olivat saaneet EU:lta tehtäväksi määrittää olivako tietyt tapahtumat Racakin kylässä teloitustapahtuma vai taistelu terroristien ja terroristien hallitseman ja juoksuhaudoittaman kylän ottamiseksi takaisin järjestyneen yhteiskunnan hallintaan.

Oikeuslääkäreiden mukaan mikään ei viitannut teloituksiin. Suomen ja Saksan ulkoministeriöt piilottivat tulokset, minkä seurauksena pommittamaan halukkaat valtiot saivat tehdä mitä niitä huvitti.

Saksa ja Yhdysvallat olivat pitkään suunnitellet Balkanin haltuunottoa sotilaallisesti ja taloudellisesti. Ne tuhosivat 24. parhaan kansantalouden niin, että miehitetyt jäännösvatiot putosivat kehitysmaiden tasolle. Saksa ja USA CIA:n johdolla aseisti ja koulutti Albaniasta vyöryviä terroristeja. USA:n tähtäimessä oli perustaa sotilastukikohta Serbian Kosovoon.

USA:n tavoitteena oli miehittää koko Jugoslavia. Se ei onnistunut kuin Kosovon miehityksessä, mutta pommitusten lopettamiseksi aikaansaadussa YK:n päätöslauselmassa 1244 todetaan Kosovon olevan osa Serbiaa. Tuota päätöslauselmaa ei ole kumottu.
YK:n päätöksestä huolimatta USA alkoi presidentti Clintonin johdolla rakentaa suurinta sotilastukikohtaa sitten Vietnamin sodan, Camp Bondsteeliä, Serbian maakuntaan Kosovoon.

NATO-miehityksen kanssa samanaikaisesti alkoi YK:n siviilihallinto. YK antoi Martti Ahtisaaren tehtäväksi vetää neuvottelukuntaa Kosovon tulevan aseman suunnittelemiseksi. Miehitys oli YK:n päätöksessä tarkoitettu tilapäiseksi. Tilapäisyyden sijaan Ahtisaari valmisteli Kosovon itsenäistämistä. YK:n hallinto aloitti Serbian valtion omaisuuden laittomat yksityistämistoimet, vaikka selaista mandaattia sillä ei ollut. Miehityksen aikana ja siitä huolimatta albaanit jatkoivat serbien pogromeja samoin kuin toisen maailmansodan aikana.

Kosovon presidentiksi ja hallituksen päämiehiksi julistautui mafia-pomoja, joiden osallistumisesta elin- ja huumekauppaan on runsaasti todisteita. Rikosepäilyjen johdosta Euroopan neuvosto asetti tutkimusryhmän ottamaan selvää Kosovon tilanteesta. Sveitsiläinen senaattori Dick Marty osoitti laajassa tutkimuksessaan Kosovon olevan klaaneihin pohjautuva mafia-valtio,jonka johtajat ovat kaikkein vaarallisimpia mafia-pomoja.

Ilmeisistä Kosovon ongelmista huolimatta Martti Ahtisaari suositti, Yhdysvaltoja myötäillen, Kosovon itsenäistämistä, mikä itsenäisyysjulistus tapahtui YK:n hallinnon alaisen parlamentaarisen neuvoston 109 jäsenen äänestyksellä, joiden ICJ tulkitsi  äänestäneen yksityishenkilöinä, sillä muuten he olisivat rikkoneet YK:n päätöslauselmaa 1244. Siten itsenäisyysäänestys oli juridisesti ongelmallinen.

Kosovon mafia-pomojen rikosten tutkimiseksi on perustettu Kosovo Specialists Chambers -tuomioistuin Haagiin. Sen rahoittaa EU, mutta tuomareista ja tuomioprosessista vastaa Yhdysvallat.Tuomioistuimen olisipitänyt jo olla vauhdissa, mutta Yhdysvallat laahaa jalkojaan ja viivyttelee liittolaistensa rikosten tutkintaa. Tuomari toisensa jälkeen on joutunut vaihtoon eikä yhtäkään syytettä ole vielä nostettu. Viimeisin pääsyyttäjä nimitettiin tänä kesänä, mutta hän on sanonut tarvitsevansa vuoden aikaa perehtyäkseen aikaisempaan materiaaliin. Useita odistajia on tapettu,joten kuka sitten jää todistamaan kysyy Dick Marty.

YK:n turvallisuusneuvoston enemmistö vastusti Kosovon itsenäisyyttä.

Jugoslavian hajottamiseen liittyvien sotien aikana Yhdysvallat tuki sekä Kroatiaan palaavia että siellä olevia natseja samoin kuin Bosnian muslimipresidentin paikalle kutsumia, myös Osama bin Ladenin rahoittamia, Lähi-Idän jihadistitaistelijoita, joiden taistelumenetelmiin kului serbien kaulojen katkominen ja päiden lähettäminen rahoittajilleen. Samoin Saksa tuki ja koulutti natseja sekä Kosovoon tulevia ja siellä asuvia albaaniterroristeja. Sotavuosien ajan NATO-pommitusten aikaansaamiseksi käytettiin provokaatioita. Samoin viime aikoina USA, Ranska ja Iso-Britannia ovat käyttäneet rahoittamiaan jihadisteja provokaatioiden(kaasuiskujen) aikaansaajina Syyriassa. Näin ne saavat tekosyyn suorittaa ohjusiskuja tai osallistua taisteluihin paikan päällä.
Saksa ja Yhdysvallat suunnittelivat heti Jugoslavian pommitusten jälkeen Syyrian tuhoamisen, jota alkoivat toteuttaa 2011. Ukrainan haltuunottoa niin Clintonit kuin USA:n ja EU:n taloudellisen eliitin kerma juhlivat jo etukäteen syyskuussa 2013 Krimin Jaltalla.
Samaan aikaan kun Yhdysvallat korruptoi George H.W.Bushin johdolla Venäjän johtoa, Jeltsiniä ja KGB:n kenraaleita, Suomessa kulttuurieliitti nosti Jeltsinin demokratian airueeksi. Tykkituli parlamenttiin oli vain viihteellinen huutomerkki. Venäjän kansallisvarallisuus siirrettiin oligarkkien taskuihin ja presidentti Bushin haltuun Sveitsiin.

Nyt Yhdysvaltojen kongressi kuuntelee mielellään venäläisiä, julkisesta russofobiasta huolimatta, kunhan venäläiset ovat "meidän venäläisiä". Toisin sanoen Venäjän etua ja moninapaista maailmaa kannattavat venäläiset ovat pahoja, mutta yksinapaista Yhdysvaltojen johtamaa maailmaa edustavat venäläiset ovat kumppaneita. Olisikohan joku heistä, vaiko heitä tukevat  USA:n tai Iso-Britannian tiedustelupalvelut  vastuussa salamurhista Britannian maaperällä.

Presidentti Niinistön kerrotaan varoittaneen presidentti Macronia Venäjän suhteen "kaksista rattaista". Sen mukaan taloudellisia pakotteita ei pitäisi höllentää ellei Ukrainan ja Krimin tilannetta saada ratkaistua. Toisin sanoen hän näyttäisi olevan täysin tietämätön natsien vallasta Ukrainassa ja siitä, miltä katastrofilta Venäjä pelasti krimiläiset. Hän ei myöskään pane painoa sille, että Ukrainan hallitus ei ole toteuttanut yhtäkään Minskin sopimuksen yksityiskohtaa, joiden toteuttamisen jälkeen Ukrainan ja Venäjän rajaa koskevat sopimukset tulisivat ajankohtasiksi. Toisin sanoen Venäjällä ei ole mitään mahdollisuutta edistää Minskin sopimuksen täytäntöönpanoa ennen kuin Ukraina on tehnyt osuutensa.

Presidentti Niinistö ajaa itse kaksilla rattailla. Hän on kansan ja eduskunnan selän takana liittänyt Suomen USA- johtoisen NATO:n isäntämaasopimkseen, mitä esimerkiksi suurlähettiläs Heikki Talvitie vertaa Mannerheimin, Suomen eduskunnan ja hallituksen selän takana, Saksan kanssa tekemään  "kauttakulkusopimukseen", joka itse asiassa oli sopimus  miehityksestä. Olisi mielenkiintoista tietää, millä tavalla presidentti Niinistö kieltäisi USA:n joukkoja saapumasta sotimaan Suomen maaperälle Venäjää vastaan, jos USA ilmoittaisi niin tekevänsä. USA:n presidentillä on kongressin antamat  valtuudet aloittaa sota Venäjää vastaan tarvitsematta kääntyä asiassa kongressin puoleen.

Lisäksi Suomen valtioneuvoston johdolla on Yhdysvalloissa koulutettu 100 toimihenkilöä Venäjän vastaiseen hybridisotaan, mitä koulutusta vahvistaa Helsingissä sijaitseva EU:n ja NATO:n hybridiosaamiskeskus.
Samaan aikaan, kun USA:n, Saksan ja NATO-EU:n valtiolliset armeijat toimivat päämääriään saavuttaakseen yhteistyössä natsien ja jihadistien kanssa, samat valtiot ja niiden valtamediat kauhistelevat natsien mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa erityisesti Saksassa.

Miten Saksan valtion toiminta Kroatian infrastruktuurin haltuunottamiseksi yhteistyössä natsien kanssa on demokraattisempaa kuin natsien suora toiminta Saksan kaduilla? Miten yhteistyö jihadistien kanssa Bosnian miehittämiseksi ja holokaustin uhrien serbien tappamiseksi on demokraattisempaa kuin jihadistien terroriteot, joissa kuolee kymmeniä tai satoja kun USA:n ja NATO-maiden sodissa kuolee miljoonia?

Presidentti Niinistö välttää puhumasta natsien ja CIA:n sivustatuella tehdystä, EU-maiden myötäilemästä Maidanin vallankaappauksesta, parlamentissa edustetun kommunistisen puolueen kieltämisestä ja alueiden puolueen edustajien pogromeista ja venäjänkielisten vainosta.

Valtioneuvostomme toimenpiteiden ja tiedotusvälineiden russofobia muistuttaa 1930-luvun "nyt on aika iskeä"- sotapolitiikkaa. Sipilän hallituksen uusliberaali politiikka on tarkoituksellisesti lisännyt turvattomuuden tunnetta kansalaisten keskuudessa.. Subjektiivisen päivähoidon peruutus on henkisen julmuuden osoitus lapsia kohtaan. Se osoittaa kuinka piittaamaton hallitus on ihmisten erityisesti työttömien hädästä tasaveroisten oikeuksien puutteesta. Yhden prosentin kannatusta nauttivan puolueen edustajat puolustus ja ulkoministereinä on demokratian pohjanoteeraus.

Tahallisen nopeat uusliberaalit yksityistämiset, taksiuudistus, kilpailutukset, joissa kukaan ei vastaa kokonaisuudesta luovat yhteiskuntaan turvattomuuden ilmapiirin, josta äärioikeistolaisuus saa elinvoiman.
1930-luvulla Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian keskuspankit tukivat Hitlerin aseistamista. Nyt demokratiaa näyttelevät EU-maat kehottavat varustautumaan sotaan. Jotta näytelmä olisi toimiva on rakennettava vihollinen. Tuo vihollinen on totuus.Psta:VD
8
Yleinen keskustelu / Vs: Tapaaminen Kaukajärvellä 20.6.2018
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Heinäkuu 29, 2018, 04:59:05 ip »
Tätä kannattaa myös miettiä


"Kokoomuksesta keväällä eronnut kansanedustaja ja liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo sanoo talousnobelisti Bengt Holmströmin olevan väärässä kuvitellessaan, että suomalainen päätöksenteko olisi tosiasiassa muuttunut avoimemmaksi kuin aikaisemmin.

–Avoimuudesta ehkä puhutaan, mutta järjestelmämme on valettu niin, että tosiasiassa pieni piiri päättäjiä tekee päätökset nimenomaan kabineteissa, nimenomaan salassa, nimenomaan ilman avoimuutta. Näin on tehty myös sote-uudistus, jota Holmström käyttää esimerkkinä siitä mitä liika avoimuus tuo tullessaan. Suomi on maksanut kalliin hinnan tällaisesta hitaasta pikkupiirin päätöksenteosta, jossa uudistuksia ei saada aikaan, jossa kaverien markkinoita suojellaan, kun lobbarit eli etujärjestöt ja muut ovat mukana vaikuttamassa päätöksiin. Pitäisikö heille antaa vielä isompi suljettu tila? Luulisi nimenomaan Holmströmin kritisoivan järjestelmää, jossa yritystukia annetaan sinne ja tänne kaverikapitalismin hengessä ja estetään markkinoiden normaalia toimintaa, Harkimo kirjoittaa IL-blogissaan.

MIT-yliopiston professori Bengt Holmström herätti huomiota sanottuaan Helsingin Sanomien haastattelussa, että politiikasta on tullut liian läpinäkyvää. Holmströmin mukaan kansalaiset eivät ymmärrä politiikan kokonaisuuksia ja yliarvioivat omaa tietämystään.

Lähde :https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/nobelistin-ryöpytys-jatkuu-hjallis-harkimo-”suomi-on-maksanut-kalliin-hinnan-pikkupiirin-päätöksenteosta”/ar-BBLcjZy?li=AAaDcIL&ocid=spartandhp
9
Yleinen keskustelu / Tapaaminen Kaukajärvellä 20.6.2018
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Heinäkuu 24, 2018, 09:13:10 ap »
Tapaaminen Kaukajärvellä 20.6.2018

"On rakennettava poliittinen vastavoima uusliberalismille"

"Kommunistit ja demokraattinen väki ovat pitkään ilmaisseet huolensa maamme yhteiskuntapoliittisesta tilanteesta. Ilman minkäänlaista vastavoimaa päättäjämme toteuttavat kovaa markkinakapitalistista politiikkaa. Selkeimmillään tämä uusliberalismi nousee työmarkkinapuolella näkyviin kiky- sopimuksen ja työttömille tarjoiltavan aktiivimallin muodossa. Kiky:n tavoite oli saada aikaan mm. 3-4 miljardin ”kilpailukykyloikka”, helpottaa määräaikaisia työsopimuksia ja työpaikkakohtaista sopimista, pidentää työaikaa muuttamalla työaikalakia ja toteuttaa ”maltillista palkkalinjaa”. Aktiivimallin työttömät ovat yksimielisesti todenneet sen toteuttavan työttömien kyykyttämistä. Hallituspolitiikan vuosikausien tavoitteena ollut sote- järjestelmän muutos tavoittelee voimallisesti sote-palvelujen yksityistämistä ja kunnallisen demokratian romuttamista siirtämällä päätöksenteko maakunnille kauas tavallisesta kansasta. Sote on hallitukselle ja pääomapiireille ideologinen ja taloudellinen tavoite. Näiden kysymysten ohella vielä suurempaa huolta kansalaisissa herättää maamme militaristinen Nato-USA-suuntautuminen ja ulkopoliittisten suhteiden heikentäminen itäiseen naapuriimme.
Kansan etua puolustavan voiman puuttuessa ihmisten toimeentulon heikentäminen on kyetty muuttamaan suurten yritysten ja pääomien voittoja ja kilpailukykyä lisääväksi tekijäksi. Markkinatalouden lakien mukaisesti tämä tendenssi voimistuu siihen saakka kunnes löytyy poliittinen voima, joka sen keskeyttää.

On luotava vastavoima kovalle markkinakapitalismille

Keväällä ja alkukesällä käytyjen keskustelujen tuloksena joukko tilanteesta huolestuneita kommunisteja ja demokraatteja kokoontui neuvonpitoon 20.6.2018 Tampereen Kaukajärvelle. Tilaisuudessa alustavat puheenvuorot käyttivät Jari Heinonen ja Heikki Männikkö. Keskustelussa vahvistui jo pidempään muotoutunut näkemys, että tämä tuhoisa politiikka ei muutu pelkästään uusliberalismin raameissa tehdyillä reformeilla. Tarvitaan politiikan muutos. SDP:n, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Perussuomalaisten poliittisen teatterin sijaan tarvitaan voima, joka pitkällä tähtäimellä etsii ja toteuttaa markkinaliberalismin vastaisen demokraattisen vaihtoehdon nykymenolle. Koska tähän kykenevää voimaa Suomessa ei tällä hetkellä ole, tulee sellainen poliittinen organisaatio luoda. Nykyinen uusliberalismi toimii lukuisten kansalaispiirien ja heitä edustavien kansalaisjärjestöjen etuja ja tavoitteita vastaan. Demokraattisen- ja työväenliikkeen pitkän ajanjakson sekä nykypäivän kokemus osoittaa, että juuri tällaisten yhteiskuntapiirien tulee muodostaa yhteinen kokoava rintama, jonka yksi yhteinen ja tärkein tavoite on luoda uskottava poliittinen vaihtoehto nykyiselle uusliberalismille.

Markkinaliberalismin kaatamiseen tähtäävä ohjelma toteutettava

Alustavasti keskusteltiin tällaisen poliittisen rintaman ohjelmallisista tavoitteista. Tavoitteiden tulee puolustaa kansan välttämättömiä demokraattisia oikeuksia ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä yhteiskunnallista omistusoikeutta. Katsottiin mm. että sosiaali- ja terveyspalveluja tulee kehittää kansanterveyslain puitteissa. Terveydenhuollon kaappaaminen ja yksityistäminen terveysalan kapitalisteille tulee estää ja vuosisatainen kunnallinen päätöksenteko tulee säilyttää. SOS-hallituksen sote-suunnitelma tulee keskeyttää. Esimerkkeinä yhteiskunnallisista tavoitteista esitettiin, että on estettävä VR:n ja muun väyläverkoston yksityistäminen ja palautettava maaperän rikkauksien hallinta yhteiskunnalle. Tulee muodostaa yksi yhteiskunnan omistama yhtiö, joka hoitaa energian siirron ja myynnin ja harmonisoi siirto- ja myyntihinnat valtakunnallisesti oikeudenmukaisiksi. Tulee myös perustaa yhteiskunnan omistama kansanpankki, jossa tavallinen eläkeläinen ja palkansaaja voivat riskittömästi säilyttää rahojaan ja hoitaa asioitaan. Tämän peruslinjan ohella tulee paneutua välittömien kansan tarvitsemien reformien toteuttamiseen, jotka samalla tukevat uusliberalismin vastaista muutosta. Ja ennen kaikkea maamme tulevaisuuden ja turvallisuuden vuoksi meidän tulee torjua Nato-jäsenyys ja irrottautua kaikesta Nato-yhteistyöstä ja palauttaa ystävälliset suhteet naapurimaahamme Venäjään. Tulee myös palauttaa puolueeton ulkopolitiikka.
Nämä ovat esimerkkejä siitä linjasta, jollaista tulevan kansanrintamapolitiikan tulisi toteuttaa.

Kommunistien järjestöllinen ja ideologinen yhtenäisyys tulee palauttaa

Alkukesällä käydyissä keskusteluissa yhteiskuntapoliittisen tilanteen ohella toinen suuri keskustelun aihe oli kommunistisen liikkeen tilanne. Katsottiin, että kaikkien kommunistien tulisi osallistua yhteisrintaman rakentamiseen jo alusta saakka samanaikaisesti, kun kommunistisen liikkeen yhtenäisyyttä rakennetaan. Kommunistien tulee osallistua uusoikeistolaisen politiikan vastaisen rintaman rakentamiseen sen vuoksi, että heillä on kokemusta ja tietoa tällaisessa työssä. Kommunistien osallistuminen on välttämätöntä myös siksi, että muutosrintaman rakentaminen vaatii sitoutumista pitkäjänteiseen tavoitteelliseen työhön, jossa kommunisteilla myös on kokemusta. Keskustelun yksi johtopäätös oli, että kommunistisen ideologisen ja järjestöllisen yhtenäisyyden rakentaminen on aivan välttämätöntä. Siksi yhdyttiin jo aiemmin esitettyyn näkemykseen, että tulee muodostaa pysyvä yhteistyökomitea, joka hakee ratkaisua maamme kommunistisen liikkeen ongelmien ratkaisuun.

Maata käsittävä neuvottelukunta koolle pohtimaan asioita

Keskustelun lopuksi päätettiin kutsua syksyllä koolle maata käsittävä demokraattisen- ja kommunistisen väen kaikille avoin neuvottelukunnan kokous pohtimaan näitä kysymyksiä. Meille on kasautunut hyvin paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, joiden osalta on päästävä nopeasti eteenpäin nykyisen politiikan vastaisen voiman rakennustyössä ja että työkansaa edustava poliittinen toiminta voi jatkua. Näitä kysymyksiä, sekä syksyn maata käsittävän neuvottelukunnan kokousta valmistelemaan asetettiin työryhmä, jonka vastaavina toimivat: Jari Heinonen (jari.e.heinonen@gmail.com; 0407010199) ja Kalevi Wahrman (kalevi.wahrman@pp.inet.fi; 040 5523099)"

Työryhmä:
Jari Heinonen, Kalevi Wahrman, Juhani Tanski, Hannu Tiainen, Heikki MännikköPsta:VD
10
Ammattiliitto / Mitä tekee PAM kuin työntekijöitä kiristetään laittomasti ?
« Uusin viesti kirjoittanut VD.com Heinäkuu 23, 2018, 12:41:01 ip »
 
Mitä tekee PAM kuin työntekijöitä kiristetään laittomasti ? Jos vanhalla kaavalle menee niin korkeintaan otsikoivat "emme voi hyväksyä" uutisia :)


Uutinen.


"Allekirjoitus tai irtisanominen – TS: Foodora vaatii lähettejä hyväksymään palkanalennuksen"


"Ruokalähettipalvelu Foodora vaatii lähettejään allekirjoittamaan uuden työsopimuksen tai jäämään ilman töitä, kertoo Turun Sanomat. Suomalaiset lähetit saivat sähköpostiinsa englanninkielisen ilmoituksen heinäkuun alussa. Sähköpostin mukaan taustalla on yrityksen mukaan palvelujen tehostaminen.

Uusi sopimus alentaa lähettien tuntikorvausta syyskuusta alkaen mutta kasvattaa tilauksista ansaittavaa provisiota. Tuntipalkka laskee arkisin 8 eurosta 7 euroon ja sunnuntaitaksa 11 eurosta 9 euroon. Foodoran laatiman laskelman mukaan ansiot pysyvät suurin piirtein samana, jos lähetti pystyy toimittamaan noin 2,5 lähetystä tunnissa.

Omaa autoa käyttäville läheteille tarjotuista lisäkorvauksista myös luovutaan. Foodora on aiemmin tarjonnut kilometrikorvausta ja pysäköintitukea Easypark-sovelluksen käytöstä. Läheteillä on kaksi viikkoa aikaa hyväksyä uusi sopimus tai he jäävät ilman työtä. Turun Sanomien haastattelema lähetti kertoo, että uusi sopimus merkitsee hänen 1200–1500 euron ansiotasoonsa 160 euron alenemaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin lakimies Karoliina Huovila katsoo, että palkanalennus vaatii tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden olemassaoloa. Hänen mukaansa peruspalkkaa ei voi yksipuolisella ilmoituksella muuttaa.
–Se sitoo osapuolia, mikä on sovittu. Työnantajalla voi toki olla erilaisia bonusjärjestelmiä, mutta ne ovat ylimääräinen lisä palkan päälle., Huovila sanoo TS:lle."Jää nähtäväksi tekeekö PAM muuta kuin kaivaa nenää ( niin kuin tähänkin saakka) vai meneekö jokin kukkakauppa lapissa vartiksi kiinni. Oikea liitto pistäisi koko puljun kiinni, eli yli 220 000 ihmistä lakkoon. Pam lehdissä on toisinaan ollut Saksan palvelualojen ammattiliiton solmimat sopimukset oikein hehkutettuna "yli 5% korotukset palvelutyöntekijöille", ja suomen PAM neuvottelee 0,5%, tulee mieleen hyvin helposti että Saksassa osaavat hommansa mutta Suomessa ei. Tottahan se on että Suomen PAM on täysin pelleily liitto ,työnantajien vedätettävissä.

 
Sivuja: [1] 2 3 ... 10