My Community

Työ => Pätkätyö / Vuokratyö => Aiheen aloitti: VD.com - Maaliskuu 25, 2011, 06:47:22 ap

Otsikko: Tuleeko maasta toiseen liikkuville työntekijöille samat oikeudet?
Kirjoitti: VD.com - Maaliskuu 25, 2011, 06:47:22 ap
Tuleeko maasta toiseen liikkuville työntekijöille samat oikeudet?

(http://varastoduunarit.com/ajankkuvat/1301029091.jpeg)


***
"Istuntokatsaus 23.-24.3.2011, Bryssel

Yhdistelmälupa: samat oikeudet ja kohtelu ulkomaisille työntekijöille
 
          

   EU:n ulkopuolelta tulevilla työntekijöillä tulisi olla samat oikeudet kuin EU:n kansalaisilla työajan, vapaiden ja sosiaaliturvan osalta. Näin todetaan "yhdistelmälupadirektiiviä" koskevissa muutoksissa, joista äänestetään torstaina. Lakiluonnoksen mukaan maahanmuuttajat saisivat työ- ja oleskeluluvat yhden hakemusmenettelyn kautta. Luonnostekstin mukaan jäsenmailla ei tulisi olla oikeutta myöntää muita asiakirjoja kuin yhdistelmälupa.

Ehdotetulla yhdistelmälupadirektiivillä pyritään yhdenmukaistamaan hallinnollisia menettelyjä kaikille maahanmuuttajille, jotka hakevat oleskelu- ja työlupaa EU:n jäsenmaissa. Sen avulla maahanmuuttajat voisivat hankkia molemmat luvat yhden menettelyn kautta.


Alkuperäisen ehdotuksen mukaan EU:n ulkopuoliset työntekijät olisivat samassa asemassa EU-kansalaisten kanssa palkan, irtisanomisen, työterveys- ja työsuojeluasioiden sekä ammattiliittojen liittymisoikeuden osalta. Parlamentin työllisyysvaliokunta haluaa ulottaa oikeudet koskemaan myös työaikaa ja vapaita sekä samalla selkiyttää työntekijöiden pääsyä sosiaaliturvan ja veroetujen piiriin.


Lisäksi EU:n ulkopuoliset työntekijät voisivat saada kotimaahansa palattuaan eläkkeensä samoilla ehdoilla kuin työskentelymaansa kansalaiset. Lakiluonnos ei kata maassa pitkään oleskelleita henkilöitä, pakolaisia tai lähetettyjä työntekijöitä (joita koskevat jo muut EU-säännökset), kausityöntekijöitä tai yritysten sisällä siirrettyjä työntekijöitä (joille tulee olemaan muita EU-säännöksiä).


Kansalaisvapauksien valiokunta katsoo, että mikäli jäsenmaille annettaisiin mahdollisuus myöntää muita asiakirjoja, koko yhdistelmäluvan merkitys vesittyisi. Parlamentin jäsenet ovat tukeneet komission esitystä, joka kieltäisi muut asiakirjat kuin yhdistelmäluvan."


Esittelijä: Vronique MATHIEU (EPP, FR)

Asiakirja: A7-0265/2010

Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)

Keskustelu: 13.12.2010

Ö,,änestys: 24.3.2011

Lähde: www.europarl.europa.eu/fi