Kirjoittaja Aihe: Espoo: Asianro 3835/241/2006 (koko totuus)  (Luettu 2620 kertaa)

vanhemmat.com

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 107
    • www.vanhemmat.com
Espoo: Asianro 3835/241/2006 (koko totuus)
« : Tammikuu 03, 2010, 01:23:25 ip »
Espoon kaupunki tiedottaa


Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2006
 
LISTAN ASIANRO 10  
10 Ö,§ Asianro 3835 / 241 / 2006

TAPAAMIS- JA VAIHTOPAIKKATOIMINNAN PALVELUJEN TARJOUSKILPAILUN KESKEYTTÖ,,MINENEsittelijä: perusturvajohtaja Juha Metso

Valmistelijat / lisätiedot:
Seija Lehmuskenttä, puh. (09) 8162 3410
Merja Nikitin, puh. (09) 8162 3477
Heli Aro, puh. (09) 8162 3111
etunimi.sukunimi@espoo.fi


Lapsen tapaamisoikeudesta säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983). Tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Sosiaalilautakunnan vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä tapaamiset voidaan määrätä toteutettavaksi tuettuina tai valvottuina.

Lapsen edun ja tapaamisten onnistumiseksi tarvitaan myös turvallinen paikka valvotuille vaihdoille.

Tarjouspyynnöstä ja menettelystä
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pyysi 11.9.2006 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen tuottamisesta sosiaali- ja terveystoimelle. Hankinta toteutettiin rajoitettuna, kohdennettuna menettelynä (Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 18.5.2006 6 Ö,§). Tarjouspyyntö lähetettiin Elatusvelvollisten Liittoon ja Naisten Apu Espoossa ry:lle. Pienperheyhdistys ilmoitti, että se ei osallistu kilpailutukseen. Tarjouskilpailuun tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen tuottamisesta tuli määräaikaan 12.10.2006 kello 14.00 mennessä yksi tarjous, Naisten Apu Espoossa ry:ltä.

Tarjouskilpailun keskeyttäminen
Tarjouskilpailun kuluessa hankittavan palvelun osalta olosuhteet muuttuivat. Palveluntuottajille tarjotussa tilassa on alkamassa omana toimintana arkipäivisin, maanantaisin ja keskiviikkoisin, lapsiperheille suunnattu perheryhmätoiminta. Tilat valmistuvat Kirkkojärventielle ja ovat tapaamispaikkatoimintaa ajatellen soveliaat. Tilat eivät kuitenkaan ole parhaat mahdolliset ajatellen kahden eri organisaation työntekijöiden yhtä aikaista paikallaoloa. Tilat ovat avonaiset, eikä voida järjestää osalle työntekijöistä täyttä omaa toimintarauhaa. Yhdistämällä kaksi toimintaa, perheryhmä ja tapaamispaikka, saadaan tilat tehokkaampaan käyttöön. Perheryhmätoiminta tekee paikasta myös helpommin lähestyttävän ja vähentää paikan mukana tulevaa leimautumista.

Synergiaetua syntyisi, jos myös nyt kilpailutuksen kohteena oleva tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelu tuotettaisiin omana toimintana. Palvelun järjestäminen omana toimintana on taloudellisempi vaihtoehto mm. resurssien joustavan käytön mahdollisuuden johdosta. Perheryhmätoimintaa ja tapaamispaikkatoimintaa voisi vetää vastaava ohjaaja, jonka palkkaus olisi sama kuin laitosten vastaavilla ohjaajilla. Hänen tehtävänään olisi vastuu toiminnasta, tapaamisaikojen sopiminen, perheiden ja lasten haastattelut ja työvuorolistojen teko.

Markkinaoikeus on oikeuskäytännössään vakiintuneesti katsonut, että hankinnan keskeyttämiselle tulee olla perusteltu syy. Oikeuskäytännön perusteella ratkaisevaa on, onko hankintamenettelyä keskeytettäessä menetelty ehdokkaita ja tarjoajia syrjivästi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (esim. C-27/98 ja C-92/00) on katsottu että hankinnan keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa, kunhan hankintaa keskeytettäessä noudatetaan syrjinnän kiellon periaatetta. Yhteisöjen tuomioistuin on myös tuomiossaan C-27/98 vahvistanut että hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta solmia hankintasopimusta ainoan tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan kanssa.

Asiantuntijatyöryhmä, jossa on ollut edustus sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön lasten erityispalvelujen palvelukeskuksesta ja hankintakeskuksesta, esittää tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen tarjouskilpailun keskeyttämistä

Lähde: Espoo.fi

Juha Metso


Juha, ei kerrota kellekään miksi kyseinen tarjouskilpailu keskeytettiin!

Syy 1: http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=1141

Syy 2: http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=2538

Syy 3: http://vanhemmat.com/phpbb/viewforum.php?f=1

Syy 4: http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=2039
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.09.2006
 
LISTAN ASIANRO 13 - kohta 3  
13 Ö,§

23.8.2006 päivätty kirje Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien Espoon kaupungin ostopalvelu hanketta, jolla on tarkoitus toteuttaa lasten tapaamis- ja vaihtopaikkapalvelu Espoolaisille riitaisille ero- perheen vanhemmille ja heidän lapsille.
Pöydälle jaettiin lasten erityispalvelujen päällikön 7.9.2006 päivätty vastaus kirjeeseen valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisestä Espoossa.

Lähde: Espoo.fi

23.8.2006
Lainaus
Julkinen vaatimus Espoon Sosiaalilautakunnalle    Minä Ari Savolainen pyydän että Espoon Sosiaalilautakunta tutkii seuraavan asian ja vaateeni, vaateeni koskee Espoon Kaupungin ostopalvelu hanketta jolla on tarkoitus toteuttaa lasten tapaamis- ja vaihtopaikka palvelu Espoolaisille riitaisille ero- perheen vanhemmille ja heidän lapsille. Minulla on todisteita ja näyttöä sen puolesta miksi Espoon Naisten Apu ry on sopimaton taho tuota palvelua Espoolaisille järjestämään.

1.   Vuonna 1999 - 2000 Espoon Turvakoti ry:ssä suunniteltiin minulle perätön insesti epäily jolla oli tarkoitus saada vain minun ja lasteni tapaamiset loppumaan osittain ja jopa kokonaan. Asia on tällä hetkellä Lääninhallituksessa selvitettävänä: http://www.vanhemmat.com/seppa.htm
2.   Espoon poliisi on todennut omissa tutkimuksissaan tuon insesti ilmoituksen tahallisen pohjustamisen minulle.
3.   Espoon poliisi on todennut myös sen miten Sirkka-Liisa Aaltio on yrittänyt leimata minut perättömästi erittäin väkivaltaiseksi ihmiseksi tuon insestitutkimuksen loppuvaiheessa.
4.   Espoon turvakodin johtaja Sirkka-Liisa Aaltio ohjeisti nuorimman lapseni aitiä kesällä 2005 hakemaan minulle valvottuja tapaamisia lapseni kanssa ja pysymään tuossa vaateessa tiukasti kiinni oikeudessa. Aaltiolla ei ollut mitään oikeutta tuollaiseen opastamiseen lapseni äidille, Aaltio ei ole pätevä antamaan tuollaisia neuvoja ilman että tutustuu kummankin vanhemman taustaan asiassa ja jos sittenkään.
5.   Sirkka-Liisa Aaltio ja Marjo Vainio laittoivat minusta liikkeelle perättömiä raiskausväitteitä kesällä 2005, Aaltio opasti lasteni äitiä kertomaan näistä asioista Marjo Vainiolle joka levitti perättömät väitteet sitten eteenpäin. Syyttäjä nosti syytteen lasten äitiä kohtaan tässä asiassa, ja oikeudessa äidin on kerrottava nämä väittämäni valan alla todeksi. Näin tulee tapahtumaan koska lapseni äiti on minullekin asioista näin kertonut. Asian käsittely on vuodenvaihteessa 2006-2007.
6.   Minulla on monia kymmeniä puhelin nauhoitteita joissa turvakodin henkilökunta valehtelee minulle kun soitan ja pyydän välittämään hyvän yön toivotukset lapsilleni, viestit eivät koskaan menneet perille, Todisteet: www.espoonturmakoti.com sivuilla. lapsia ei edes haeta puhelimeen kun heidän isät soittaa heille pitääkseen suhdetta yllä hankalassa erotilanteessa.
7.   Espoon turvakodissa salataan siellä asiakkaina olevien naisten ja äitien rikollista toimintaa, vaikka kyseinen asia vaikuttaisi huoltajuuden määrittelyyn / lapsenetuun ym.
8.   Espoon turvakodissa syötetään lapsille perusteettomia lääkekuureja jotta voidaan estää lapsen ja isän tapaamiset, yhdessä tällaisessa tapauksessa lääkäri on soittanut turvakotiin ja kieltänyt lääkkeiden syöttämisen lapselle tarpeettomana,  asiasta on suoritettu myös poliisi tutkinta.
9.   Ym.

    Mainitsemani asiat kertoo ja todistaa Espoon Naisten Apu ry:n asenteellisuudesta lapsi isä suhdetta kohtaan, sen vuoksi katson että kyseinen palvelu ei missään nimessä sovi tuotettavaksi Espoon Naisten Apu ry:llä. Vaadin että tämä esittämäni epäluottamuslause tuota ostopalvelu hanketta toteutettaessa otetaan huomioon siten, että esittämäni todisteet tutkitaan ja punnitaan huolella Espoon Sosiaalilautakunnassa. Vastustan jyrkästi sitä että mainittu palvelu ostettaisiin Espoon Naisten Apu ry:ltä jo senkin vuoksi että kyseinen yhdistys on linjannut toimintansa julkisesti siten että asiakas ( nainen / äiti ) ei enää palaa suhteeseen josta on turvakotiin hakeutunut. Sirkka-Liisa Aaltio opettaa lastenäideille Espoon turvakodissa myös näin:

 Ei teidän lastenne isät oikeasta isyyden ja vanhemmuuden tunteesta halua lapsiaan tavata, vaan siksi että voisivat kontrolloida teidän äitien elämää eronne jälkeenkin 

Aaltio on kirjoittanut näitä mietteitä myös Helsingin sanomissa takavuosina nimimerkillä  vieraskynä  esim:
1997. " Laki suojaamaan naisia häirinnältä." Helsingin Sanomat, 20. syyskuuta.

    Vaadin myös että saan esittää todisteet henkilökohtaisesti Espoon Sosiaalilautakunnalle ennen kuin mitään päätöksiä tehdään palvelun tarjoajien suhteen.


Tämä vaade on toimitettu Espoon Sosiaalilautakuntaan.
Sekä seuraaville tahoille:

Espoon kaupunginjohtaja: Marketta Kokkonen
Espoon perusturvajohtaja: Juha Metso
Sosiaalitoimen johtaja: Marja-Leena Remes
Lastenpalveluiden johtaja: Merja Nikitin
Sosiaalilautakuntaa: Maria Guzenina

    Asiakirja julkaistaan kokonaisuudessaan myös www.vanhemmat.com keskusteluryhmissä, ja toimitetaan kaikille kansanedustajille tiedoksi ja vaateeksi puuttua asiaan välittömästi. Mainitut Espoolaiset tahot saavat asiakirjan virallisena paperiversiona.  


23.8.2006 Espoossa

Ari Savolainen
Ansatie 21 e 23
02940 Espoo
Mail: yllapito@vanhemmat.com
Puh: 041-4725429Lisää: http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=4145Ari www.vanhemmat.com